Žórło wobhladać

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać

Nimaš dowolnosć za tutu stronu wobdźěłać ze slědowaceje přičiny:

Akcija, kotruž sy požadał, wobmjezuje so na wužiwarjow w skupinje: wužiwarjo.

Móžeš pak jeje žórło wobhladać a jo kopěrować:

Wróćo k stronje Adjektiw.

Wosobinske nastroje