Kitakšćina

z Kitakija

Wersija z 10:19, 30. sep 2010 wužiwarja WikiSysop (diskusija | přinoški)
(rozdźěl) ←starša wersija | Aktualnu wersiju pokazać (rozdźěl) | nowša wersija→ (rozdźěl)
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Kitakšćina

Kitáka kéli, Kitáki
Kiréna kéli, Kiréni
Esperantorěčne mjeno Kitaka lingvo, Kirena lingvo
Němske mjeno Kitakisch, Kirenisch
Kraje Kitakija1
Region cyły kraj
Rěčespytna klasifikacija
Klasifikacija planowana
Kitakopodobne
Centralne Kitakopodobne
oficielny status
Hamtska rěč Kitakija
Rěčne kody
Kode kt
Kode 2 ktk
Mapa
Zmylk při wutworjenju miniaturki: convert: unable to access configure file `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/681.
convert: unable to open image `/(LOCALPATH)/POOL-FOLDER/images//5/56/Katvori.gif': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924.
convert: no images defined `/(LOCALPATH)/POOL-FOLDER/images//thumb/5/56/Katvori.gif/290px-Katvori.gif' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229.

Kitakšćina je jedna z planowanych rěčow Tlustulimu. Rěč słuša k Kitakopodobnym rěčam. Wona so rěča na fantazijowej kupje Katworija a někotrych wobdawanych kupkach.

Wobsah

Mjenowy pochad

Mjeno Kitakšćiny je tak nastało: ki- z swahilskeho prefiksa ki- a tak- z surinamskeho słowa taki "rěčeć". Wone nimo toho je přiwuzne k werbej na-toka "rěčeć" nastaty z jendźelskeho słowa talk [tɔk ]. Tuž, jeje mjeno woznamjenja "rěčna rěč".

Přiznamjenja

Na bazowym rěčnym niwowje wona ma 27 padow. Nimo singulara a plurala wona ma tež dual. Bóle njewšědne přiznamjo pódla deklinujomnych słowow su čas wuprajace morfemy.

Alfabet

a, b, c, ć [č], d, e, f, g, h, hh [ch], i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, ś [š], t, u, v, w [w], z, ź [ž]

Bóle detailne informacije su w nastawku alfabet.

Słowne družiny

Wona znaje słowne družiny:

System słowotwórby

Słowotwórba so móže přez kompoziciju, přez afiksy a přez změnu kóncowki słowneje družiny přewjesć. Pódla formowanja substantiwa z druheho substantiwa přez afiksy móže być trěbnje změna genusa. Nimo toho rangeco wobmjezuje druhdy zestajomnosć korjenja z wosebitymi afiksami a afiksoidami.

Hlej tež

Wosobinske nastroje
W druhich rěčach