Předłoha:Dokumentacija za předłohu

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać


Dokumentacija pod tutym tekstom so njepokaza, jeli předłoha bu wužiwana.
Dataja:Ambox content.png Tuta předłoha so wužiwa na 300+ stronow
Zo by wobešoł někajke mylenja a bytostne serwerne poćeženje, někajke změny buchu najprjedy testowane měli w hrajkanišću předłohi abo na podstronje za testy, abo we twojim wužiwarskim rumje. Testowane změny so móžeja potom buchu přidate w jenož jedne wobdźěłanje do tuteje předłohi. Jako lubosćiwosć za druhich wužiwarjow, diskutuj prošu někajku změnu na diskusijnej stronje prjedyž je zatwarił.

Wobsah

Cil

Tuta předłoha so móže za dodaće informacijow wo cilu a wužiwanju předłohi we Wikipediji wužiwać. Nimo toho słuži wona za to, zo by rozdźělenje zasadźowałe mjezy předłohu a informaciju wo wužiwanju, kotraž so do nastawka njezasadźuje, hdyž předłoha so wužiwa.

Wužiwanje

Předłoha so móže wužiwać z jednym parametrom a słuži so mjezy <noinclude></noinclude> zasadźować.

<noinclude>
{{Dokumentacija za předłohu|1=
Wujasnjować cil 
a wužiće 
předłohi
}}
</noinclude>

Je namjetowane přeco wužiwać w informacije wo předłoze slědowace kapitle:

 • Cil
 • Wužiwanje

A hdy to tež płaći:

 • Standardowe hódnosće
 • Poćahowace předłohi

Za přehlad je poručowane přidać semikolon (;) před titule abo == wokoło titulow.

Parameter mr

Parameter mr móže jednu ze sćěhowacych hódnotow měć.

 • 1 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na diskusijnych stronach nastawkow wužiwa.
 • 2 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na wužiwarskich stronach wužiwa.
 • 4 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na systemowych stronach wužiwa.
 • 6 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na wobrazowych stronach wužiwa.
 • 10 - indikuje, zo so předłoha zwjetša wužiwa zo by předłohi wutworiła.
 • 14 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na kategoriskich stronach wužiwa.

Parameter wobwliwuje sadu na kóncu dokumentacije, kotraž nimo toho wotkaz wobsahuje. Z pomoc wotkaza móžeš hladać na specialnu stronu wo wužiću předłohi, ale wobmjezowane na wěsty mjenowy rum.

Jeli parameter faluje, so sćěhowaca sada jewi:

 • Wužiwanje předłohi w nastawkach.

Wutworić podstrony

To je dodawk po alternatiwnej předłohi {{Doc}}.

Hlej težJeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Kitakija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Wosobinske nastroje
W druhich rěčach