Specialne funkcije

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać

Deleka je lisćina specialnych funkcijow, kotrež wužiwarjo móža na swojej stronje nastajenjow zmóžnić, kaž přez definicije definowane. Tutón přehlad skići lochki přistup k systemowym zdźělenkam, kotrež wopisanje a kod kóždeje specialneje funkcije definuja.

Přidate nastroje za wobdźěłanje (snadź trjeba wjace ličenskeje wukonitosće)     [wobdźěłać]

Přidate nastroje za zwobrazowanje     [wobdźěłać]

Zwobraznjenja
Wosobinske nastroje