Systemowe zdźělenki

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać
PHP | HTML | XML

To je lisćina systemowych zdźělenkow, kotrež w mjenowym rumje MediaWiki k dispoziciji steja. Prošu wopytaj lokalizaciju MediaWiki a translatewiki.net, jeli chceš k powšitkownej lokalizaciji MediaWiki přinošować.

Mjeno Standardny tekst
Aktualny tekst
1movedto2
diskusija
je [[$1]] pod hesło [[$2]] přesunył
1movedto2_redir
diskusija
je [[$1]] pod hesło [[$2]] přesunył a při tym daleposrědkowanje přepisał.
about
diskusija
Wo
aboutpage
diskusija
Project:Wo
Project:Wo Kitakiji
aboutsite
diskusija
Wo {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}
Wo Kitakiji
accesskey-ca-addsection
diskusija
+
accesskey-ca-delete
diskusija
d
accesskey-ca-edit
diskusija
e
accesskey-ca-history
diskusija
h
accesskey-ca-move
diskusija
m
accesskey-ca-nstab-category
diskusija
c
accesskey-ca-nstab-help
diskusija
c
accesskey-ca-nstab-image
diskusija
c
accesskey-ca-nstab-main
diskusija
c
accesskey-ca-nstab-media
diskusija
c
accesskey-ca-nstab-mediawiki
diskusija
c
accesskey-ca-nstab-project
diskusija
a
accesskey-ca-nstab-special
diskusija
accesskey-ca-nstab-template
diskusija
c
accesskey-ca-nstab-user
diskusija
c
accesskey-ca-protect
diskusija
=
accesskey-ca-talk
diskusija
t
accesskey-ca-undelete
diskusija
d
accesskey-ca-unwatch
diskusija
w
accesskey-ca-viewsource
diskusija
e
accesskey-ca-watch
diskusija
w
accesskey-compareselectedversions
diskusija
v
accesskey-diff
diskusija
v
accesskey-feed-atom
diskusija
accesskey-feed-rss
diskusija
accesskey-minoredit
diskusija
i
accesskey-n-currentevents
diskusija
accesskey-n-help
diskusija
accesskey-n-mainpage
diskusija
accesskey-n-portal
diskusija
accesskey-n-randompage
diskusija
x
accesskey-n-recentchanges
diskusija
r
accesskey-p-logo
diskusija
z
accesskey-preview
diskusija
p
accesskey-pt-anonlogin
diskusija
o
accesskey-pt-anontalk
diskusija
n
accesskey-pt-anonuserpage
diskusija
.
accesskey-pt-login
diskusija
o
accesskey-pt-logout
diskusija
accesskey-pt-mycontris
diskusija
y
accesskey-pt-mytalk
diskusija
n
accesskey-pt-preferences
diskusija
accesskey-pt-userpage
diskusija
.
accesskey-pt-watchlist
diskusija
l
accesskey-save
diskusija
s
accesskey-search
diskusija
f
accesskey-search-fulltext
diskusija
accesskey-search-go
diskusija
accesskey-t-contributions
diskusija
accesskey-t-emailuser
diskusija
accesskey-t-permalink
diskusija
accesskey-t-print
diskusija
p
accesskey-t-recentchangeslinked
diskusija
k
accesskey-t-specialpages
diskusija
q
accesskey-t-upload
diskusija
u
accesskey-t-whatlinkshere
diskusija
j
accesskey-upload
diskusija
s
accesskey-visualcomparison
diskusija
b
accesskey-watch
diskusija
w
accmailtext
diskusija
Připadnje spłodźene hesło za [[User talk:$1|$1]] bu do $2 pósłane. Hesło za tute nowe konto da so na stronje ''[[Special:ChangePassword|hesło změnić]]'' při přizjewjenju změnić.
accmailtitle
diskusija
Hesło bu pósłane.
accountcreated
diskusija
Wužiwarske konto wutworjene
accountcreatedtext
diskusija
Wužiwarske konto za $1 bu wutworjene.
acct_creation_throttle_hit
diskusija
Wopytowarjo tutoho wikija, kotřiž twoju IP-adresu wužiwaja, su {{PLURAL:$1|1 konto|$1 kontaj|$1 konty|$1 kontow}} posledni dźeń wutworił, štož je maksimalna ličba za tutu periodu. Wopytowarjo, kotřiž tutu IP-adresu wužiwaja, njemóža tuchwilu dalše konta wutworić.
action-autopatrol
diskusija
twoju změnu jako dohladowanu markować dać
action-block
diskusija
Wobdźěłanju přez wužiwarja zadźěwać
action-browsearchive
diskusija
Zničene strony pytać
action-createaccount
diskusija
wužiwarske konto załožić
action-createpage
diskusija
strony wutworić
action-createtalk
diskusija
diskusijne strony wutworić
action-delete
diskusija
tutu stronu zničić
action-deletedhistory
diskusija
Zničene wersije tuteje strony zwobraznić
action-deleterevision
diskusija
tutu wersiju wušmórnyć
action-edit
diskusija
tutu stronu wobdźěłać
action-import
diskusija
Tutu stronu z druheho wikija importować
action-importupload
diskusija
Tutu stronu z datajoweho nahraća importować
action-interwiki
diskusija
tutón zapisk interwiki změnić
action-mergehistory
diskusija
stawizny tuteje strony zjednoćić
action-minoredit
diskusija
tutu změnu jako snadnu markěrować
action-move
diskusija
tutu stronu přesunyć
action-move-rootuserpages
diskusija
hłowne wužiwarske strony přesunyć
action-move-subpages
diskusija
tutu stronu a jeje podstrony přesunyć
action-movefile
diskusija
Tutu dataju přesunyć
action-patrol
diskusija
Změny druhich wužiwarjiw jako dohladowane markować
action-protect
diskusija
škitowe runiny za tutu stronu změnić
action-read
diskusija
tutu stronu čitać
action-reupload
diskusija
eksistowacu dataju přepisać
action-reupload-shared
diskusija
tutu dataju na zhromadnym repozitoriju přepisać
action-siteadmin
diskusija
Datowu banku zawrěć abo wotewrić
action-suppressionlog
diskusija
Tutón priwatny protokol wobhladać
action-suppressrevision
diskusija
Tutu schowanu wersiju přepruwować a wobnowić
action-trackback
diskusija
Trackback pósłać
action-undelete
diskusija
tutu stronu wobnowić
action-unwatchedpages
diskusija
lisćinu njewobkedźbowanych stronow zwobraznić
action-upload
diskusija
tutu dataju nahrać
action-upload_by_url
diskusija
Tutu dataju z webadresy (URL) nahrać
action-userrights
diskusija
wšě wužiwarske prawa wobdźěłać
action-userrights-interwiki
diskusija
Wužiwarske prawa wužiwarjow w druhich wikijach wobdźěłać
action-writeapi
diskusija
API za napisanje wužiwać
actioncomplete
diskusija
Dokónčene
actionthrottled
diskusija
Akcije wobmjezowane
actionthrottledtext
diskusija
Jako připrawa přećiwo spamej, je častosć wuwjedźenja tuteje akcije w krótkej dobje wobmjezowana a ty sy tutón limit překročił. Prošu spytaj za něšto mjeńšiny hišće raz.
addedwatch
diskusija
Strona bu wobkedźbowankam přidata.
addedwatchtext
diskusija
Strona [[:$1]] bu k twojim [[Special:Watchlist|wobkedźbowankam]] přidata. Přichodne změny tuteje strony a přisłušneje diskusijneje strony budu so tam nalistować a strona so '''w tučnym pismje''' w [[Special:RecentChanges|lisćinje aktualnych změnach]] zjewi, zo by so wosnadniło ju wubrać. Jeli chceš stronu pozdźišo ze swojich wobkedźbowankow wotstronić, klikń na rajtark „njewobkedźbować” horjeka na tutej stronje.
addsection
diskusija
+
all-logs-page
diskusija
Wšě protokole
allarticles
diskusija
Wšě nastawki
allinnamespace
diskusija
Wšě strony (mjenowy rum $1)
alllogstext
diskusija
Kombinowane zwobraznjenje wšěch k dispozicij stejacych protokolow w {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}. Móžeš napohlad wobmjezować, wuběrajo typ protokola, wužiwarske mjeno (dźiwajo na wulkopisanje) abo potrjechu stronu (tež dźiwajo na wulkopisanje).
allmessages
diskusija
Systemowe zdźělenki
allmessagescurrent
diskusija
Aktualny tekst
allmessagesdefault
diskusija
Standardny tekst
allmessagesfilter
diskusija
Filter za jednotliwe zdźělenki:
allmessagesmodified
diskusija
Jenož změnjene pokazać
allmessagesname
diskusija
Mjeno
allmessagesnotsupportedDB
diskusija
Tuta strona njeda so wužiwać, dokelž '''$wgUseDatabaseMessages''' bu znjemóžnjeny.
allmessagestext
diskusija
To je lisćina systemowych zdźělenkow, kotrež w mjenowym rumje MediaWiki k dispoziciji steja. Prošu wopytaj [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation lokalizaciju MediaWiki] a [http://translatewiki.net translatewiki.net], jeli chceš k powšitkownej lokalizaciji MediaWiki přinošować.
allnotinnamespace
diskusija
Wšě strony (nic w mjenowym rumje $1)
allowemail
diskusija
Mejlki wot druhich wužiwarjow přijimować
allpages
diskusija
Wšě nastawki
allpages-bad-ns
diskusija
Mjenowy rum „$1" w {{grammar:lokatiw|{{SITENAME}}}} njeeksistuje.
allpages-summary
diskusija
allpagesbadtitle
diskusija
Mjeno strony, kotrež sy zapodał, njebě płaćiwe. Měješe pak mjezyrěčny, pak mjezywikijowy prefiks abo wobsahowaše jedne abo wjace znamješkow, kotrež w titlach dowolene njejsu.
allpagesfrom
diskusija
Strony pokazać, započinajo z:
allpagesnext
diskusija
Přichodne
allpagesprefix
diskusija
Strony pokazać z prefiksom:
allpagesprev
diskusija
Předchadne
allpagessubmit
diskusija
Pokazać
allpagesto
diskusija
Strony pokazać, kotrež kónča so na:
alphaindexline
diskusija
$1 do $2
alreadyrolled
diskusija
Njemóžno poslednu změnu [[:$1]] přez wužiwarja [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Diskusija]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$2|{{int:contribslink}}]]) cofnyć; něchtó druhi je stronu wobdźěłał abo změnu hižo cofnył. Poslednja změna bě wot wužiwarja [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Diskusija]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$3|{{int:contribslink}}]]).
ancientpages
diskusija
Najstarše nastawki
ancientpages-summary
diskusija
and
diskusija
 a
anoneditwarning
diskusija
<b>Kedźbu:</b> Njejsy přizjewjeny. Změny so z twojej IP-adresu składuja.
anonnotice
diskusija
-
anononlyblock
diskusija
jenož anonymnych blokować
anontalk
diskusija
Z tutej IP diskutować
anontalkpagetext
diskusija
---- ''To je diskusijna strona za anonymneho wužiwarja, kiž hišće konto wutworił njeje abo je njewužiwa. Dyrbimy tohodla numerisku IP-adresu wužiwać, zo bychmy jeho/ju identifikowali. Tajka IP-adresa hodźi so wot wjacorych wužiwarjow zhromadnje wužiwać. Jeli sy anonymny wužiwar a měniš, zo buchu irelewantne komentary k tebi pósłane, [[Special:UserLogin/signup|wutwor prošu konto]] abo [[Special:UserLogin|přizjew so]], zo by přichodnu šmjatańcu z anonymnymi wužiwarjemi wobešoł.''
anonymous
diskusija
{{PLURAL:$1|Anonymny wužiwar|Anonymnaj wužiwarjej|Anonymni wužiwarjo|Anonymni wužiwarjo}} we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}
{{PLURAL:$1|Anonymny wužiwar|Anonymnaj wužiwarjej|Anonymni wužiwarjo|Anonymni wužiwarjo}} we Kitakiji
apr
diskusija
apr
april
diskusija
apryla
april-gen
diskusija
apryla
article
diskusija
Nastawk
articleexists
diskusija
Strona z tutym mjenom hižo eksistuje abo mjeno, kotrež sy wuzwolił, płaćiwe njeje. Prošu wuzwol druhe mjeno.
articlepage
diskusija
Nastawk
ascending_abbrev
diskusija
postupowacy
aug
diskusija
awg
august
diskusija
awgust
august-gen
diskusija
awgusta
autoblock_whitelist
diskusija
AOL http://webmaster.info.aol.com/proxyinfo.html *64.12.96.0/19 *149.174.160.0/20 *152.163.240.0/21 *152.163.248.0/22 *152.163.252.0/23 *152.163.96.0/22 *152.163.100.0/23 *195.93.32.0/22 *195.93.48.0/22 *195.93.64.0/19 *195.93.96.0/19 *195.93.16.0/20 *198.81.0.0/22 *198.81.16.0/20 *198.81.8.0/23 *202.67.64.128/25 *205.188.192.0/20 *205.188.208.0/23 *205.188.112.0/20 *205.188.146.144/30 *207.200.112.0/21
autoblockedtext
diskusija
Twoja IP-adresa bu awtomatisce blokowana, dokelž ju druhi wužiwar wužiwaše, kiž bu wot $1 zablokowany. Přičina blokowanja bě: :''$2'' * Započatk blokowanja: $8 * Kónc blokowanja: $6 * Zablokowany wužiwar: $7 Móžeš $1 abo jednoho z druhich [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratorow]] kontaktować, zo by blokowanje diskutował. Wobkedźbuj, zo njemóžeš funkciju "Wužiwarjej mejlku pósłać" wužiwać, jeli nimaš płaćiwu e-mejlowu adresu, kotraž je w twojich [[Special:Preferences|wužiwarskich nastajenjach]] zregistrowana a njebi blokowany ju wužiwać. Twój aktualna adresa IP je $3 a ID blokowanja je #$5. Prošu podaj wšě horjeka naspomnjene podrobnosće w naprašowanjach, kotrež činiš.
autoblocker
diskusija
Awtomatiske blokowanje, dokelž twoja IP-adresa bu njedawno wot wužiwarja „[[User:$1|$1]]” wužita. Přičina, podata za blokowanje $1, je: "$2"
autocomment-prefix
diskusija
-&#32;
autoredircomment
diskusija
posrědkuju k stronje „[[$1]]”
autosumm-blank
diskusija
Je stronu wuprózdnił
autosumm-new
diskusija
Wutwori stronu z '$1'
autosumm-replace
diskusija
Strona bu z hinašim tekstom přepisana: '$1'
babel
diskusija
Babelowe wužiwarske informacije
babel-0
diskusija
Tutón wužiwar nima [[$1|žane]] znajomosće [[$2|$3]] (abo rozumi ju jenož z wulkimi ćežemi).
babel-0-n
diskusija
Tutón wužiwar nima [[$1|žane]] znajomosće [[$2|hornjoserbšćiny]] (abo rozumi ju jenož z wulkimi ćežemi).
babel-1
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|zakładne]] znajomosće [[$2|$3]].
babel-1-n
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|zakładne]] znajomosće [[$2|hornjoserbšćiny]].
babel-2
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|přerězne]] znajomosće [[$2|$3]].
babel-2-n
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|přerězne]] znajomosće [[$2|hornjoserbšćiny]].
babel-3
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|pokročene]] znajomosće [[$2|$3]].
babel-3-n
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|pokročene]] znajomosće [[$2|hornjoserbšćiny]]
babel-4
diskusija
Tutón wužiwar ma znajomosće [[$2|$3]] na [[$1|maćernorěčnym niwowje]].
babel-4-n
diskusija
Tutón wužiwar [[$2|hornjoserbšćinu]] kaž [[$1|maćernorěčnik]] wobknježi.
babel-5
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|profesionelne]] znajomosće [[$2|$3]].
babel-5-n
diskusija
Tutón wužiwar ma [[$1|profesionelne]] znajomosće [[$2|hornjoserbšćiny]].
babel-N
diskusija
[[$1|Maćeršćina]] tutoho wužiwarja je [[$2|$3]].
babel-N-n
diskusija
Tutón wužiwar rěči [[$2|hornjoserbšćinu]] jako [[$1|maćeršćinu]].
babel-autocreate-abort
diskusija
Podate wužiwarske mjeno wužiwa so za awtomatiske wutworjenje [[$1|Babelowych]] kategorijow a njeda so registrować.
babel-autocreate-reason
diskusija
Awtomatiske wutworjenje [[$1|Babeloweje]] kategorije.
babel-autocreate-text-levels
diskusija
Wužiwarjo w tutej kategoriji podawaja, zo maja stopjeń znajomosćow $1 za rěč $2.
babel-autocreate-text-main
diskusija
Wužiwarjo w tutej kategoriji podawaja, zo maja znajomosće rěče $1.
babel-autocreate-user
diskusija
Babel AutoCreate
babel-box-cellspacing
diskusija
0
babel-category-prefix
diskusija
Wužiwar_
babel-category-suffix
diskusija
babel-desc
diskusija
Přidawa parserowu funkciju <tt>#babel</tt> za awtomatiske wutworjenje špalty z babelowymi wužiwarskimi kašćikami, z móžnosću, swójske předłohi zapřijeć
babel-directionality
diskusija
ltr
babel-footer
diskusija
babel-portal-prefix
diskusija
babel-portal-suffix
diskusija
babel-template-prefix
diskusija
babel-template-suffix
diskusija
Wužiwar_
babel-url
diskusija
Project:Babel
bad_image_list
diskusija
Format: Jenož zapiski lisćiny (linki, kotrež so z * započinaja), so wobkedźbuja. Prěni wotkaz na lince dyrbi wotkaz k njewitanemu wobrazej być. Nasledne wotkazy na samsnej lince definuja wuwzaća, hdźež so wobraz smě najebać toho jewić.
badaccess
diskusija
Nimaš wotpowědne dowolnosće
badaccess-group0
diskusija
Nimaš wotpowědne dowolnosće za tutu akciju.
badaccess-groups
diskusija
Akcija, kotruž sy požadał, wobmjezuje so na wužiwarjow w {{PLURAL:$2|skupinje|jednej ze skupinow}}: $1.
badarticleerror
diskusija
Tuta akcija njeda so na tutej stronje wuwjesć.
badfilename
diskusija
Mjeno dataje bu do „$1” změnjene.
badipaddress
diskusija
Njepłaćiwa IP-adresa
badretype
diskusija
Hesle, kotrejž sy zapodał, so njekryjetej.
badsig
diskusija
Njepłaćiwa signatura, prošu HTML přepruwować.
badsiglength
diskusija
Twoja signatura je předołha. Smě mjenje hač $1 {{PLURAL:$1|znamješko|znamješce|znamješka|znamješkow}} dołha być.
badtitle
diskusija
Wopačny titul
badtitletext
diskusija
Požadane mjeno strony běše njepłaćiwy, prózdny abo njekorektny titul z mjezyrěcneho abo interwikijoweho wotkaza. Snano wobsahuje jedne znamješko abo wjacore znamješka, kotrež w titulach dowolene njejsu.
blanknamespace
diskusija
(Nastawki)
blankpage
diskusija
Prózdna strona
block-log-flags-angry-autoblock
diskusija
polěpšene awtomatiske blokowanje zmóžnjene
block-log-flags-anononly
diskusija
jenož anonymnych
block-log-flags-hiddenname
diskusija
wužiwarske mjeno schowane
block-log-flags-noautoblock
diskusija
awtomatiske zablokowanje znjemóžnjene
block-log-flags-nocreate
diskusija
wutworjenje wužiwarskich kontow znjemóžnjene
block-log-flags-noemail
diskusija
wotpósłanje mejlkow bu znjemóžnjene
block-log-flags-nousertalk
diskusija
njeje móžno swójsku diskusijnu stronu wobdźěłać
blocked-mailpassword
diskusija
Twoja IP-adresa bu blokowana; tohodla njeje dowolene, nowe hesło požadać, zo by so znjewužiwanju zadźěwało.
blockededitsource
diskusija
Tekst <b>twojich změnow</b> strony <b>$1</b> so tu pokazuje:
blockednoreason
diskusija
žana přičina podata
blockedoriginalsource
diskusija
To je žórłowy tekst strony <b>$1</b>:
blockedtext
diskusija
<big>'''Twoje wužiwarske mjeno abo twoja IP-adresa bu zablokowane.'''</big> Blokowar je $1. Podata přičina je ''$2''. * Spočatk blokowanja: $8 * Kónc blokowanja: $6 * Zablokowany wužiwar: $7 Móžeš $1 abo druheho [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratora]] kontaktować, zo by wo blokowanju diskutował. Njemóžeš 'e-mejlowu funkciju' wužiwać, chibazo sy płaćiwu e-mejlowu adresu w swojich [[Special:Preferences|kontowych nastajenjach]] podał a njebu přećiwo jeje wužiwanju zablokowany. Twoja tuchwilna IP-adresa je $3 a blokowanski ID je #$5. Prošu podaj wšě horjeka naspomnjene podrobnosće w swojich naprašowanjach.
blockedtitle
diskusija
Wužiwar je zablokowany
blockip
diskusija
Wužiwarja zablokować
blockip-legend
diskusija
Wužiwarja blokować
blockipsuccesssub
diskusija
Zablokowanje wuspěšne
blockipsuccesstext
diskusija
[[Special:Contributions/$1|$1]] bu zablokowany. <br />Hlej [[Special:IPBlockList|lisćinu blokowanjow IP]], zo by zablokowanjow pruwował.
blockiptext
diskusija
Wužij slědowacy formular deleka, zo by pisanski přistup za podatu IP-adresu abo wužiwarske mjeno blokował. To měło so jenož stać, zo by wandalizmej zadźěwało a woptpowědujo [[{{MediaWiki:Policy-url}}|zasadam]]. Zapodaj deleka přičinu (na př. citujo wosebite strony, kotrež běchu z woporom wandalizma).
blocklink
diskusija
zablokować
blocklist-nousertalk
diskusija
njemóže swójsku diskusijnu stronu wobdźěłać
blocklistline
diskusija
$1, $2 je wužiwarja $3 zablokował ($4)
blocklog-fulllog
diskusija
Połny protokol blokěrowanjow
blocklogentry
diskusija
je wužiwarja [[$1]] zablokował z časom spadnjenja $2 $3
blocklogpage
diskusija
Protokol zablokowanjow
blocklogtext
diskusija
To je protokol blokowanja a wotblokowanja wužiwarjow. Awtomatisce blokowane IP-adresy so njenalistuja. Hlej [[Special:IPBlockList|lisćinu zablokowanych IP-adresow]] za lisćinu tuchwilnych wuhnaćow a zablokowanjow.
blockme
diskusija
Blokować
bold_sample
diskusija
Tučny tekst
bold_tip
diskusija
Tučny tekst
booksources
diskusija
Pytanje po ISBN
booksources-go
diskusija
Pytać
booksources-invalid-isbn
diskusija
Podate ISBN-čisło njezda so płaćiwe być; přepruwuj za zmylkami, z tym zo z orginialneho žórła kopěruješ.
booksources-isbn
diskusija
ISBN:
booksources-search-legend
diskusija
Žórła za knihi pytać
booksources-summary
diskusija
booksources-text
diskusija
To je lisćina wotkazow k druhim sydłam, kotrež nowe a trjebane knihi předawaja. Tam móžeš tež dalše informacije wo knihach dóstać, kotrež pytaš:
boteditletter
diskusija
B
brokenredirects
diskusija
Skóncowane daleposrědkowanja
brokenredirects-delete
diskusija
(wušmórnyć)
brokenredirects-edit
diskusija
(wobdźěłać)
brokenredirects-summary
diskusija
brokenredirectstext
diskusija
Slědowace daleposrědkowanja wotkazuja na njeeksistowace strony:
bydate
diskusija
datumje
cachederror
diskusija
Naslědne je kopija z pufrowaka a njemóhło hižo aktualne być.
cancel
diskusija
Přetorhnyć
cannotdelete
diskusija
Njeje móžno podatu stronu abo dataju wušmórnyć. (Po zdaću je to hižo něchtó druhi činił.)
cannotundelete
diskusija
Wobnowjenje zwrěšćiło; něchtó druhi je stronu prjedy wobnowił.
cant-block-while-blocked
diskusija
Njemóžeš druhich wužiwarjow blokować, mjeztym zo ty sy zablokowany.
cant-move-to-user-page
diskusija
Nimaš prawo stronu do wužiwarskeje strony přesunyć (z wuwzaćom do wužiwarskeje podstrony).
cant-move-user-page
diskusija
Nimaš prawo wužiwarske strony přesunyć (wothladajo wot podstronow)
cantcreateaccount-nonblock-text
diskusija
cantcreateaccount-text
diskusija
Wutworjenje wužiwarskeho konta z IP-adresy '''$1''' bu wot [[User:$3|$3]] zablokowane. Přičina za blokowanje, podata wot $3, je: ''$2''
cantcreateaccounttitle
diskusija
Wužiwarske konto njeda so wutworić.
cantmove-titleprotected
diskusija
Njemóžeš stronu do tutoho městna přesunyć, dokelž nowy titul bu přećiwo wutworjenju škitany
cantrollback
diskusija
Njemóžno změnu cofnyć; strona nima druhich awtorow.
cascadeprotected
diskusija
Strona je za wobdźěłowanje zawrjena, dokelž je w {{PLURAL:$1|slědowacej stronje|slědowacymaj stronomaj|slědowacych stronach}} zapřijata, {{PLURAL:$1|kotraž je|kotrejž stej|kotrež su}} přez kaskadowu opciju {{PLURAL:$1|škitana|škitanej|škitane}}: $2
cascadeprotectedwarning
diskusija
'''KEDŹBU:''' Tuta strona je škitana, tak zo móža ju jenož wužiwarjo z prawami administratora wobdźělać, dokelž je w {{PLURAL:$1|slědowacej stronje|slědowacych stronach}} zapřijata, {{PLURAL:$1|kotraž je|kotrež su}} přez kaskadowu opciju {{PLURAL:$1|škitana|škitane}}:
categories
diskusija
Kategorije
categories-summary
diskusija
categoriesfrom
diskusija
Kategorije pokazać, započinajo z:
categoriespagetext
diskusija
Slědowace kategorije wobsahuja strony abo medije. [[Special:UnusedCategories|Njewužiwane kategorije]] so tu njepokazuja. Hlej tež [[Special:WantedCategories|požadane kategorije]].
category-article-count
diskusija
{{PLURAL:$2|Tuta kategorija wobsahuje jenož slědowacu stronu.|{{PLURAL:$1|Slědowaca strona je|Slědowacej $1 stronje stej|Slědowace $1 strony su|Slědowacych $1 stronow je}} w tutej kategoriji z dohromady $2.}}
category-article-count-limited
diskusija
{{PLURAL:$1|Slědowaca strona je|Slědowacej $1 stronje stej|Slědowace $1 strony su|Slědowacych $1 stronow je}} w tutej kategoriji:
category-empty
diskusija
''Tuta kategorija tuchwilu žane nastawki abo medije njewobsahuje.''
category-file-count
diskusija
{{PLURAL:$2|Tuta kategorija wobsahuje jenož slědowacu stronu.|{{PLURAL:$1|Slědowaca dataja je|Slědowacej $1 dataji stej|Slědowace $1 dataje|Slědowacych $1 datajow je}} w tutej kategoriji z dohromady $2.}}
category-file-count-limited
diskusija
{{PLURAL:$1|Slědowaca dataj je|Slědowacej $1 dataji stej|Slědowace $1 dataje su|Slědowacych $1 je}} w tutej kategoriji:
category-media-header
diskusija
Dataje w kategoriji „$1”
category-subcat-count
diskusija
{{PLURAL:$2|Tuta kategorija ma jenož slědowacu podkategoriju.|Tuta kategorija ma {{PLURAL:$1|slědowacu podkategoriju|$1 slědowacej podkategoriji|$1 slědowace podkategorije|$1 slědowacych podkategorijow}} z dohromady $2.}}
category-subcat-count-limited
diskusija
Tuta kategorija ma {{PLURAL:$1|slědowacu podkategoriju|slědowacej $1 podkategoriji|slědowace $1 podkategorije|slědowacych $1 podkategorijow}}:
category_header
diskusija
Nastawki w kategoriji „$1”
categorypage
diskusija
Kategoriju pokazać
categorytree
diskusija
Kategorijowy štom
categorytree-category
diskusija
Kategorija
categorytree-collapse
diskusija
schować
categorytree-collapse-bullet
diskusija
[<b>−</b>]
categorytree-desc
diskusija
Přisłušk (gadget) na zakładźe AJAX za [[Special:CategoryTree|zwobraznjenje struktury]] wikija
categorytree-empty-bullet
diskusija
[<b>×</b>]
categorytree-error
diskusija
Problem při čitanju datow.
categorytree-expand
diskusija
pokazać
categorytree-expand-bullet
diskusija
[<b>+</b>]
categorytree-go
diskusija
Štom pokazać
categorytree-header
diskusija
Zapisaj mjeno kategorije, zo by jeje wobsah jako štomowu strukturu widźał. Wobkedźbuj, zo su za to wěste JavaScriptowe funkcije (AJAX) trjeba. Jeli maš jara stary wobhladowak abo jeli JavaScript je wupinjeny, to snano njebudźe fungować.
categorytree-legend
diskusija
Kategorijowy štom pokazać
categorytree-load
diskusija
začitać
categorytree-loading
diskusija
čita so…
categorytree-member-counts
diskusija
wobsahuje {{PLURAL:$1|1 podkategoriju|$1 podkategoriji|$1 podkategorije|$1 podkategorijow}}, {{PLURAL:$2|1 stronu|$2 stronje|$2 strony|$2 stronow}} a {{PLURAL:$3|1 dataju|$3 dataji|$3 dataje|$3 datajow}}
categorytree-member-num
diskusija
($5)
categorytree-mode-all
diskusija
wšě strony
categorytree-mode-categories
diskusija
jenož kategorije
categorytree-mode-pages
diskusija
strony nimo wobrazow
categorytree-no-pages
diskusija
žane strony abo podkategorije
categorytree-no-parent-categories
diskusija
žane nadrjadowane kategorije
categorytree-no-subcategories
diskusija
žane podkategorije
categorytree-not-found
diskusija
Kategorija ''$1'' njenamakana
categorytree-nothing-found
diskusija
ničo namakane
categorytree-page-bullet
diskusija
&nbsp;
categorytree-parents
diskusija
Nadkategorije
categorytree-portlet
diskusija
Kategorije
categorytree-retry
diskusija
Prošu čakaj wokomik a spytaj potom hišće raz.
catseparator
diskusija
|
change-blocklink
diskusija
Blokowanje změnić
changed
diskusija
změnjena
changepassword
diskusija
Hesło změnić
charinsert-desc
diskusija
Dowola wutworjenje JavaScriptoweho kašćika za [[MediaWiki:Edittools|zasunjenje specialnych znamješkow]]
chick.css
diskusija
/* CSS an dieser Stelle wirkt sich auf den Küken-Skin aus. Für allgemeingültige Skin-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */
chick.js
diskusija
/* Das folgende JavaScript wird für Benutzer geladen, die den KükenSkin verwenden. Allgemeingültiges JavaScript bitte in [[MediaWiki:Common.js]] eintragen. */
cite
diskusija
Citowanska pomoc
cite_article_desc
diskusija
Přidawa specialnu stronu [[Special:Cite|Citowanska pomoc]] a wotkaz w gratowym kašćiku
cite_article_link
diskusija
Nastawk citować
cite_croak
diskusija
Zmylk w referencnym systemje; $1: $2
cite_desc
diskusija
Přidawa taflički <nowiki><ref[ name=id]></nowiki> a <nowiki><references /></nowiki> za žórłowe podaća
cite_error
diskusija
Referencny zmylk: $1
cite_error_group_refs_without_references
diskusija
Taflički <code>&lt;ref&gt;</code> eksistuja za skupinu z mjenom "$1", ale njeje so wotpowědowaca taflička <code>&lt;references group="$1"/&gt;</code> namakała
cite_error_included_ref
diskusija
Kónčny &lt;/ref&gt; za tafličku &lt;ref&gt; faluje
cite_error_key_str_invalid
diskusija
Interny zmylk: njepłaćiwy $str a/abo $key. To njeměło ženje wustupić.
cite_error_ref_no_input
diskusija
Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; "ref" bjez mjena dyrbi wobsah měć
cite_error_ref_no_key
diskusija
Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; "ref" bjez wobsaha dyrbi mjeno měć.
cite_error_ref_numeric_key
diskusija
Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; "name" njesmě jednora hódnota integer być, wužij wopisowace mjeno.
cite_error_ref_too_many_keys
diskusija
Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;ref&gt;</code>; njepłaćiwe mjena, na př. předołho
cite_error_references_invalid_input
diskusija
Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;references&gt;</code>; žadyn zapodaty tekst dowoleny, wužij jenož <code>&lt;references /&gt;</code>
cite_error_references_invalid_parameters
diskusija
Njepłaćiwe wužiwanje taflički <code>&lt;references&gt;</code>; žane parametry dowolene, wužij jenož <code>&lt;references /&gt;</code>
cite_error_references_invalid_parameters_group
diskusija
Njepłaćiwa taflička <code>&lt;references&gt;</code>; jenož parameter "group" je dowoleny. Wužij <code>&lt;references /&gt;</code> abo <code>&lt;references group="..." /&gt;</code>
cite_error_references_no_backlink_label
diskusija
Zwučene etikety wróćowotkazow wućerpjene. Definuj wjace w powěsći <nowiki>[[MediaWiki:Cite references link many format backlink labels]]</nowiki>
cite_error_references_no_text
diskusija
Njepłaćiwa referenca formy <code>&lt;ref&gt;</code>; žadyn tekst za referency z mjenom <code>$1</code> podaty.
cite_error_refs_without_references
diskusija
Taflički <code>&lt;ref&gt;</code> ekistuja, ale žana taflička code>&lt;references/&gt;</code> je so namakała
cite_error_stack_invalid_input
diskusija
Interny zmylk; njepłaćiwy kluč staploweho składa. To njeměło ženje wustupić.
cite_page
diskusija
Strona:
cite_reference_link
diskusija
<sup id="$1" class="reference">[[#$2|<nowiki>[</nowiki>$3<nowiki>]</nowiki>]]</sup>
cite_reference_link_key_with_num
diskusija
$1_$2
cite_reference_link_prefix
diskusija
cite_ref-
cite_reference_link_suffix
diskusija
cite_references_link_many
diskusija
<li id="$1">↑ $2 $3</li>
cite_references_link_many_and
diskusija
cite_references_link_many_format
diskusija
<sup>[[#$1|$2]]</sup>
cite_references_link_many_format_backlink_labels
diskusija
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt tu tv tw tx ty tz ua ub uc ud ue uf ug uh ui uj uk ul um un uo up uq ur us ut uu uv uw ux uy uz va vb vc vd ve vf vg vh vi vj vk vl vm vn vo vp vq vr vs vt vu vv vw vx vy vz wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk wl wm wn wo wp wq wr ws wt wu wv ww wx wy wz xa xb xc xd xe xf xg xh xi xj xk xl xm xn xo xp xq xr xs xt xu xv xw xx xy xz ya yb yc yd ye yf yg yh yi yj yk yl ym yn yo yp yq yr ys yt yu yv yw yx yy yz za zb zc zd ze zf zg zh zi zj zk zl zm zn zo zp zq zr zs zt zu zv zw zx zy zz
cite_references_link_many_sep
diskusija
cite_references_link_one
diskusija
<li id="$1">[[#$2|↑]] $3</li>
cite_references_link_prefix
diskusija
cite_note-
cite_references_link_suffix
diskusija
cite_references_prefix
diskusija
<ol class="references">
cite_references_suffix
diskusija
</ol>
cite_submit
diskusija
pokazać
cite_text
diskusija
clearyourcache
diskusija
<b>Kedźbu:</b> Po składowanju dyrbiš snano pufrowak swojeho wobhladowaka wuprózdnić, <b>Mozilla/Firefox/Safari:</b> tłóč na <i>Umsch</i> kliknjo na <i>Znowa</i> abo tłóč <i>Strg-Umsch-R</i> (<i>Cmd-Shift-R</i> na Apple Mac); <b>IE:</b> tłóč <i>Strg</i> kliknjo na symbol <i>Aktualisieren</i> abo tłóč <i>Strg-F5</i>; <b>Konqueror:</b>: Klikń jenož na tłóčatko <i>Erneut laden</i> abo tłoč <i>F5</i>; Wužiwarjo <b>Opery</b> móža swój pufrowak dospołnje w <i>Tools→Preferences</i> wuprózdnić.
cologneblue.css
diskusija
/* CSS an dieser Stelle wirkt sich auf den Kölnisch-Blau-Skin aus. Für allgemeingültige Skin-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */
cologneblue.js
diskusija
/* Das folgende JavaScript wird für Benutzer geladen, die den Kölnisch-Blau-Skin verwenden. Allgemeingültiges JavaScript bitte in [[MediaWiki:Common.js]] eintragen. */
colon-separator
diskusija
:&#32;
columns
diskusija
Stołpiki:
comma-separator
diskusija
,&#32;
common.css
diskusija
/* CSS w tutej dataji budźe so na wšěch stronow wuskutkować. */
/*-----------------------------------------------------------------------------------------*/ /* KEDŹBU: CSS w tutej dataji budźe so za wšěch wužiwarjow na wšěch stronach wuskutkować. */ /*-----------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Common.css ist in drei grundlegende Abschnitte gegliedert: */ /* 1. Editierbare Seiteninhalte */ /* 2. Sonstige Anpassungen (Spezialseiten, u.a.) */ /* 3. Hauptseitenspezifisches */ /* Jede Ergänzung/Änderung muss vorher jeweils für alle Skins auf Tauglichkeit getestet werden, */ /* individuell per User.css! Ist hier erstmal geändert, dauert es dank Cache eine Weile, bis die */ /* Änderungen bei allen Nutzern sichtbar oder, bei Fehlern, korrigiert sind. */ /* +++++ 1. ANPASSUNGEN DER ANZEIGE VON EDITIERBAREN SEITENINHALTEN +++++ */ /* Personennamen in Kapitälchen: class="Person" */ .Person { display: inline; font-variant: small-caps; font-style: normal; } /* [[Wikipedia:Zitate|Zitate]] (siehe [[Vorlage:Zitat]]) */ p.Zitat { font-style: normal; margin-bottom: 0em; } p.cite { margin-top: 0em; padding-left: 1em; } /* [[Wikipedia:Quellenangaben|Quellenangaben]] nicht kursiv, da sie ggf. verschiedene Bestandteile enthalten */ cite { font-style: normal; } /* Stylesheet-Ergänzung zu Standard-[[Wikipedia:Navigationsleisten|Navigationsleisten]] */ div.BoxenVerschmelzen, div.NavFrame { margin: 0px; padding: 2px; border: 1px solid #aaaaaa; text-align: center; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear:both; position: relative; } div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame { border-style: none; border-style: hidden; } div.NavFrame + div.NavFrame { border-top-style: none; border-top-style: hidden; } div.NavPic { background-color: #ffffff; margin: 0px; padding: 2px; float: left; } div.NavFrame div.NavHead { height: 1.6em; font-weight: bold; font-size: 100%; background-color: #efefef; } div.NavFrame p { font-size: 100%; } div.NavFrame div.NavContent { font-size: 100%; } div.NavFrame div.NavContent p { font-size: 100%; } div.NavEnd { margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1px; clear: both; } /* Abstand vor Navigationsleisten */ div.BoxenVerschmelzen, div.NavFrame { margin-top: 1.5em; } div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame { margin-top: 0; } div.NavFrame + div.NavFrame, table.infobox td > div.NavFrame { margin-top: 0; } /* Wotkaz k pokazowanju nawigaciskich lajstow naprawo .NavToggle { font-size: x-small; position:absolute; right:6px; padding: 0 0.5em; }*/ /* z ruskeje wikipedije */ a.NavToggle { position:absolute; top:0px; right:6px; font-weight:normal; font-size:smaller; } /* Navigationsleisten nicht mit ausdrucken */ @media print{ .NavFrame { display: none; } .BoxenVerschmelzen { display: none; } } /* z ruskeje wikipedije, za předłohu Nawitabela */ /* tróšku změnjeny po jendźelskej wikipediji */ /* {Навигационная таблица} */ table.navbox { background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #aaa; clear: both; font-size: 90%; /*margin: 1em 0em 0em;*/ margin:auto; text-align: center; padding: 1px; width: 100%; } /* wjace njeje nuzny z formatami z jendźelskeje wikipedije table.navbox th { background-color: #ccf; padding-left: 1em; padding-right: 1em; text-align: right; } */ /* z esperantorěčneje a jendźelskeje wikipedije */ table + table.navbox, div + table.navbox, ol + table.navbox, ul + table.navbox { margin-top: 1em; /* Margin at top of stack */ } table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */ margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */ } .navbox-title, .navbox-abovebelow, table.navbox th { text-align: center; /* Title and above/below styles */ padding-left: 1em; padding-right: 1em; } .navbox-group { /* Group style */ white-space: nowrap; text-align: right; font-weight: bold; padding-left: 1em; padding-right: 1em; } .navbox, .navbox-subgroup { background: #fdfdfd; /* Background color */ } .navbox-list { border-color: #fdfdfd; /* Must match background color */ } .navbox-title, table.navbox th { background: #ccccff; /* Level 1 color */ } .navbox-abovebelow, .navbox-group, .navbox-subgroup .navbox-title { background: #ddddff; /* Level 2 color */ } .navbox-subgroup .navbox-group, .navbox-subgroup .navbox-abovebelow { background: #e6e6ff; /* Level 3 color */ } .navbox-subgroup .navbox-subgroup .navbox-group, .navbox-subgroup .navbox-subgroup .navbox-abovebelow { background: #f0f0ff; /* Level 4 color */ } .navbox-even { background: #f7f7f7; /* Even row striping */ } .navbox-odd { background: transparent; /* Odd row striping */ } /* Stylesheet-Ergänzung zu SideBoxen (ehedem [[Wikipedia:TownBox|TownBox]]) */ div.sideBox { position: relative; float: right; background: white; margin-left: 1em; border: 1px solid gray; padding: 0.3em; width: 200px; overflow: hidden; clear: right; } div.sideBox dl { padding: 0; margin: 0 0 0.3em 0; font-size: 96%; } div.sideBox dl dt { background: none; margin: 0.4em 0 0 0; } div.sideBox dl dd { margin: 0.1em 0 0 1.1em; background-color: #f3f3f3; } /* Stylesheet-Ergänzung zu [[Wikipedia:Taxoboxen|Taxoboxen]] */ table.taxobox { border-collapse: collapse; border: 1px solid gray; float: right; margin-left: 0.5em; background-color:white; } table.taxobox th { background-color: #9BCD9B; border: solid 1px gray; text-align: center; font-weight: bold; } table.taxobox td { vertical-align:top; } table.taxobox .Person { font-style: normal; } table.taxobox div.thumb, table.taxobox div.thumb * { margin: 0; padding: 0; float: none; border: none; } table.taxobox div.magnify { display: none; } table.taxobox tr td div.thumb div div.thumbcaption { text-align:center; } table.taxobox td.Person { text-align:center; display:block; } table.taxobox td.taxo-name { text-align:center; } table.taxobox td.taxo-bild { text-align:center; } /* Stylesheet-Ergänzung zu [[Wikipedia:Paläoboxen|Paläoboxen]] */ table.palaeobox { border-collapse: collapse; border: 1px solid gray; float: right; margin-left: 0.5em; background-color:white; } table.palaeobox th { background-color: #e7dcc3; border: solid 1px gray; text-align: center; font-weight: bold; } table.palaeobox td { vertical-align:top; } table.palaeobox .Person { font-style: normal; } table.palaeobox div.thumb, table.palaeobox div.thumb * { margin: 0; padding: 0; float: none; border: none; } table.palaeobox div.magnify { display:none; } table.palaeobox tr td div.thumb div div.thumbcaption { text-align:left; } table.palaeobox td.Person { text-align:center; display:block; } table.palaeobox td.taxo-name { text-align:center; } table.palaeobox td.taxo-bild { text-align:center; } table.palaeobox td.taxo-zeit { text-align:center; } table.palaeobox td.taxo-ort { text-align:left; } /* aus Vorlage zur Entlastung, skinabhängigen Darstellung und Kombinierbarkeit hierher ausgelagert - nětko bjez dźěl "table" před dypkom po němskej wikipediji */ .wikitable, .prettytable { margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show; } .wikitable th, .wikitable td, .prettytable th, .prettytable td { border: 1px #AAA solid; padding: 0.3em; } .wikitable caption, .prettytable caption { margin-left: inherit; margin-right: inherit; font-weight: bold; } .nogrid th, .nogrid td {border: none;} div.float-left, table.float-left, .float-left { float: left; clear: left; } div.float-right, table.float-right, .float-right { float: right; clear: right; margin: 1em 0 1em 1em; } div.centered, table.centered, .centered { margin-left: auto; margin-right: auto; } .toptextcells td { vertical-align: top; } /* Bitte KEINE weiteren Definitionen dieser Art für Boxen hier, das gehört in entsprechende Vorlagen! */ /* Hier 20 Mal Trivialitäten wie "text-align:center" zu definieren verlangsamt alles und ist nicht */ /* Sinn der Sache. (Und wer nicht weiß warum, hat's nicht verstanden.) */ /* za infokašćiki po ruskej a esperantorěčnej wikipediji */ .infobox { border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.4em; float: right; clear: right; font-size: 90%; } .infobox td, .infobox th { vertical-align: top; } .infobox td { background:#f9f9f9; } .infobox caption { font-size: larger; /*margin-left: inherit;*/ } .infobox .infoboximage { /* formaty za fota a jich wopis */ background:#FFF; padding:0; margin-top:0; color:#000; text-align:center; } .infobox.bordered { border-collapse: collapse; } .infobox.bordered td, .infobox.bordered th { border: 1px solid #aaaaaa; } .infobox.bordered .borderless td, .infobox.bordered .borderless th { border: 0; } .infobox.sisterproject { width: 20em; font-size: 90%; } /* styles for bordered infobox with merged rows */ .infobox.bordered .mergedtoprow td, .infobox.bordered .mergedtoprow th { border: 0; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-right: 1px solid #aaaaaa; } .infobox.bordered .mergedrow td, .infobox.bordered .mergedrow th { border: 0; border-right: 1px solid #aaaaaa; } /* Za znutřkownu tabelu / for internal table */ .infobox .tabela, .infobox .tabela th, .infobox .tabela td, .infobox .nogrid, .infobox .nogrid th, .infobox .nogrid td { border:0; } .infobox .tabela .nopadding td, .infobox .tabela .nopadding th, .infobox .nopadding td, .infobox .nopadding th { padding:0px; background:#fff; } /* styles for geography infoboxes, e.g. countries, national subdivisions, cities, etc. */ .infobox.geography { border: 1px solid #ccd2d9; text-align: left; border-collapse: collapse; line-height: 1.2em; font-size: 90%; } .infobox.geography td, .infobox.geography th { border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 0.2em 0.4em 0.8em; } .infobox.geography .mergedtoprow td, .infobox.geography .mergedtoprow th { border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 0.2em 0.2em 0.8em; } .infobox.geography .mergedrow td, .infobox.geography .mergedrow th { border: 0; padding: 0 0.2em 0.2em 0.8em; } .infobox.geography .mergedbottomrow td, .infobox.geography .mergedbottomrow th { border-top: 0; border-bottom: solid 1px #ccd2d9; padding: 0 0.2em 0.4em 0.8em; } .infobox.geography .maptable td, .infobox.geography .maptable th { border: 0; padding: 0 0 0 0; } /* Do not expand [[Wikipedia:WikiProjekt Georeferenzierung|kvaleberg.com-URLs]] for printing */ #content span.coordinates a.external.text:after, #content span.coordinates a.external.autonumber:after { content: ""; } #content div.coordinates a.external.text:after, #content div.coordinates a.external.autonumber:after { content: ""; } /* Metadaten (bspw. [[Wikipedia:Personendaten|Personendaten]]) */ table.metadata { border: 1px solid #aaaaaa; display: none; } .metadata-label { color: #aaaaaa; } /* [[Vorlage:Stub|Stubvorlage]] nicht anzeigen*/ #Vorlage_Stub { display: none; } /* * Farbdefinitionen für Rahmen und Hintergründe von [[Wikipedia:Textbausteine|Textbausteinen]]. * Hier: Standardvorgaben für "dunkle Schrift auf hellem Grund". * Für Hell-auf-dunkel-Skins ([[MediaWiki:Amethyst.css|Amethyst]]) müssen dort entsprechende Definitionen * zusätzlich eingetragen werden! Anpassungen für andere Skins sind optional. * (Die Angaben der Rahmenstärke dienen der Bequemlichkeit, so dass man * für dünne Rahmen nur noch "border-style" angeben muss.) */ .rahmenfarbe1 { /* Wie Inhaltsverzeichnis */ border-color: #aaaaaa; border-width: 1px; } .rahmenfarbe2 { /* Unauffällig, geringer Kontrast */ border-color: #e9e9e9; border-width: 1px; } .rahmenfarbe3 { /* "Rot", auffällig */ border-color: #c00000; border-width: 1px; } .rahmenfarbe4 { /* Neutrale Farbe, deutlich */ border-color: #8888aa; border-width: 1px; } .rahmenfarbe5 { /* "Schwarz", hoher Kontrast */ border-color: #000000; border-width: 1px; } tr.hintergrundfarbe1 th, tr th.hintergrundfarbe1, table.hintergrundfarbe1, .hintergrundfarbe1 { /* Wie Inhaltsverzeichnis */ background-color: #f9f9f9; } tr.hintergrundfarbe2 th, tr th.hintergrundfarbe2, table.hintergrundfarbe2, .hintergrundfarbe2 { /* "Weiß", für Nicht-Artikel-Seiten, neutral */ background-color: #ffffff; } tr.hintergrundfarbe3 th, tr th.hintergrundfarbe3, table.hintergrundfarbe3, .hintergrundfarbe3 { /* "Gelb", auffällig */ background-color: #ffff40; } tr.hintergrundfarbe4 th, tr th.hintergrundfarbe4, table.hintergrundfarbe4, .hintergrundfarbe4 { /* Sehr auffällig */ background-color: #ffaa00; } tr.hintergrundfarbe5 th, tr th.hintergrundfarbe5, table.hintergrundfarbe5, .hintergrundfarbe5 { /* Neutral, abgesetzt */ background-color: #e0e0e0; } tr.hintergrundfarbe6 th, tr th.hintergrundfarbe6, table.hintergrundfarbe6, .hintergrundfarbe6 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ background-color: #b3b7ff; } tr.hintergrundfarbe7 th, tr th.hintergrundfarbe7, table.hintergrundfarbe7, .hintergrundfarbe7 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ background-color: #ffcbcb; } tr.hintergrundfarbe8 th, tr th.hintergrundfarbe8, table.hintergrundfarbe8, .hintergrundfarbe8 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ background-color: #ffebad; } tr.hintergrundfarbe9 th, tr th.hintergrundfarbe9, table.hintergrundfarbe9, .hintergrundfarbe9 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ background-color: #b9ffc5; } /* z jendźelskeje wikipedije */ /* Stile za horicontalne UL-lisćiny */ /* Style for horizontal UL lists */ .horizontal ul { padding: 0; margin: 0; } .horizontal li { padding: 0 0.6em 0 0.4em; display: inline; border-right: 1px solid; } .horizontal li:last-child { border-right: none; padding-right: 0; } /* za předłohi, kotrež maja klasu "messagebox" (z enwp) */ .messagebox { border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; width: 80%; margin: 0 auto 1em auto; padding: .2em; } .messagebox.merge { border: 1px solid #c0b8cc; background-color: #f0e5ff; text-align: center; } .messagebox.cleanup { border: 1px solid #9f9fff; background-color: #efefff; text-align: center; } .messagebox.standard-talk { border: 1px solid #c0c090; background-color: #f8eaba; } .messagebox.nested-talk { border: 1px solid #c0c090; background-color: #f8eaba; width: 100%; margin: 2px 4px 2px 4px; } .messagebox.small { width: 238px; font-size: 85%; float: right; clear: both; margin: 0 0 1em 1em; line-height: 1.25em; } .messagebox.small-talk { width: 238px; font-size: 85%; float: right; clear: both; margin: 0 0 1em 1em; line-height: 1.25em; background: #F8EABA; } /* Article message box template styles */ table.ambox { margin: -1px 10% 0px; /* -1px = Single border between stacked boxes in all browsers */ border-collapse: collapse; background: #fbfbfb; border: 1px solid #aaa; border-left: 10px solid #1e90ff; /* Default "notice" blue */ display:table; /* za Firefox, Mozilla, SeaMonkey, Opera */ } * html table.ambox {display:block;} /* za Internetexplorer 5-6 */ *+html table.ambox {display:block;} /* za Internetexplorer 7 */ table.ambox th.ambox-text, table.ambox td.ambox-text { /* The message body cell(s) */ padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */ width: 100%; /* Make all templates the same width regardless of text size */ } table.ambox td.ambox-image { /* The left image cell */ padding: 2px 0px 2px 0.5em; /* 0.5em left, 0px right */ text-align: center; } table.ambox td.ambox-imageright { /* The right image cell */ padding: 2px 4px 2px 0px; /* 0px left, 4px right */ text-align: center; } table.ambox-notice { border-left: 10px solid #1e90ff; /* módry - Blue */ /* border-right: 10px solid #1e90ff; */ /* If you want two blue bars */ } table.ambox-speedy { border-left: 10px solid #b22222; /* čerwjeny - Red */ background: #fee; /* róžojty - Pink */ } table.ambox-delete, table.ambox-serious { border-left: 10px solid #b22222; /* čerwjeny - Red */ } table.ambox-content { border-left: 10px solid #f28500; /* oranžowy - Orange */ } table.ambox-style { border-left: 10px solid #f4c430; /* žołty - Yellow */ } table.ambox-good { border-left: 10px solid #66CC44; /* zeleny - green */ } table.ambox-growth { border-left: 10px solid #228b22; /* ćěmnozeleny - darkgreen */ } table.ambox-discussion { border-left: 10px solid #339966; /* srjedźny zeleny - middle green */ } table.ambox-move, table.ambox-merge { border-left: 10px solid #9932cc; /* fijałkojty - Purple */ } table.ambox-protection { border-left: 10px solid #bba; /* šěry - Gray */ } table.ambox-archiw { border-left: 10px solid #909000; /* bruny - brown, dodawk po eowp a dsbwp */ } table.ambox.ambox-mini { /* małka kašćik naprawo - small floating box variant */ float: right; clear: right; margin: 0 0 0 1em; width: 25%; } @media print { /* Do not print article message boxes */ .ambox { /* Nječisć nastawkowe zdźělenske kašćiki */ display: none; } } /* z jendźelskeje wikipedije */ /* Image message box styles */ table.imbox { margin: 4px 10%; border-collapse: collapse; border: 3px solid #1e90ff; /* Default "notice" blue */ background: #fbfbfb; } .imbox-text .imbox { /* For imboxes inside imbox-text cells. */ margin: 0 -0.5em; /* 0.9 - 0.5 = 0.4em left/right. */ } .mbox-inside .imbox { /* For imboxes inside other templates. */ margin: 4px; } th.imbox-text, td.imbox-text { /* The message body cell(s) */ border: none; padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */ width: 100%; } td.imbox-image { /* The left image cell */ border: none; padding: 2px 0 2px 0.9em; /* 0.9em left, 0px right */ text-align: center; } td.imbox-imageright { /* The right image cell */ border: none; padding: 2px 0.9em 2px 0; /* 0px left, 0.9em right */ text-align: center; } table.imbox-notice { border: 3px solid #1e90ff; /* Blue */ } table.imbox-speedy { border: 3px solid #b22222; /* Red */ background: #fee; /* Pink */ } table.imbox-delete { border: 3px solid #b22222; /* Red */ } table.imbox-content { border: 3px solid #f28500; /* Orange */ } table.imbox-style { border: 3px solid #f4c430; /* Yellow */ } table.imbox-move { border: 3px solid #9932cc; /* Purple */ } table.imbox-protection { border: 3px solid #bba; /* Gray-gold */ } table.imbox-license { border: 3px solid #88a; /* Dark gray */ background: #f7f8ff; /* Light gray */ } table.imbox-featured { border: 3px solid #cba135; /* Brown-gold */ } /* z jendźelskeje wikipedije */ /* Category message box styles */ table.cmbox { margin: -1px 10%; border: 1px solid #aaa; background: #DFE8FF; /* Default "notice" blue */ } th.cmbox-text, td.cmbox-text { /* The message body cell(s) */ border: none; padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */ width: 100%; } td.cmbox-image { /* The left image cell */ border: none; padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0.5em left, 0px right */ text-align: center; } td.cmbox-imageright { /* The right image cell */ border: none; padding: 2px 0.8em 2px 0; /* 0px left, 0.8em right */ text-align: center; } table.cmbox-notice { background: #DFE8FF; /* Blue */ } table.cmbox-speedy { margin-top: 1px; margin-bottom: 1px; border: 4px solid #b22222; /* Red */ background: #FFDBDB; /* Pink */ } table.cmbox-delete { background: #FFDBDB; /* Red */ } table.cmbox-content { background: #FFE7CE; /* Orange */ } table.cmbox-style { background: #FFF9DB; /* Yellow */ } table.cmbox-move { background: #F1D0FF; /* Purple */ } table.cmbox-protection { background: #EFEFE1; /* Gray-gold */ } /* z jendźelskeje wikipedije */ /* Other pages message box styles */ table.ombox { margin: 4px 10%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; /* Default "notice" gray */ background: #f9f9f9; } th.ombox-text, td.ombox-text { /* The message body cell(s) */ border: none; padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */ width: 100%; } td.ombox-image { /* The left image cell */ border: none; padding: 2px 0 2px 0.9em; /* 0.9em left, 0px right */ text-align: center; } td.ombox-imageright { /* The right image cell */ border: none; padding: 2px 0.9em 2px 0; /* 0px left, 0.9em right */ text-align: center; } table.ombox-notice { border: 1px solid #aaa; /* Gray */ } table.ombox-speedy { border: 2px solid #b22222; /* Red */ background: #fee; /* Pink */ } table.ombox-delete { border: 2px solid #b22222; /* Red */ } table.ombox-content { border: 1px solid #f28500; /* Orange */ } table.ombox-style { border: 1px solid #f4c430; /* Yellow */ } table.ombox-move { border: 1px solid #9932cc; /* Purple */ } table.ombox-protection { border: 2px solid #bba; /* Gray-gold */ } /* z jendźelskeje wikipedije */ /* Talk page message box styles */ table.tmbox { margin: 4px 10%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #c0c090; /* Default "notice" gray-brown */ background: #f8eaba; } table.tmbox-small { /* For the "small=yes" option */ float: right; clear: both; margin: 4px 0 4px 1em; width: 238px; font-size: 85%; line-height: 1.25em; } .tmbox-text .tmbox { /* For tmboxes inside tmbox-text cells. */ margin: 0 -0.5em; /* 0.9 - 0.5 = 0.4em left/right. */ } .mbox-inside .tmbox { /* For tmboxes inside other templates. */ margin: 4px; } th.tmbox-text, td.tmbox-text { /* The message body cell(s) */ border: none; padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */ width: 100%; } td.tmbox-image { /* The left image cell */ border: none; padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0.9em left, 0px right */ text-align: center; } td.tmbox-imageright { /* The right image cell */ border: none; padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0px left, 0.9em right */ text-align: center; } table.tmbox-speedy { border: 2px solid #b22222; /* Red */ background: #fee; /* Pink */ } table.tmbox-delete { border: 2px solid #b22222; /* Red */ } table.tmbox-content { border: 2px solid #f28500; /* Orange */ } table.tmbox-style { border: 2px solid #f4c430; /* Yellow */ } table.tmbox-move { border: 2px solid #9932cc; /* Purple */ } table.tmbox-protection, table.tmbox-notice { border: 1px solid #c0c090; /* Gray-brown */ } /* za tabele znutřka tabele */ td.intern table td { border:0; } /* z esperantorěčneje wikipedija wot wužiwarja Arno Lagrange /* Provata por evoluigo de ŝablono:Projekto - trovita ĉe Arno Lagrange*/ #druhe_projekty { border: 1px solid #aaa; padding: 4px; font-size: 90%; background: #f9f9f9; float: right; clear: right; margin: 1em 0 1em 1em; width: 250px; } #druhe_projekty p { text-align:center; margin: 5px 0; } #druhe_projekty ul { list-style-type: none; list-style-image: none; margin: 0; padding: 0; } #druhe_projekty li { margin: 0; padding: 7px 0 7px 35px; background: no-repeat left center; } #druhe_projekty li.commons { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/25px-Commons-logo.svg.png); } #druhe_projekty li.species { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Wikispecies-logo.svg/25px-Wikispecies-logo.svg.png); } #druhe_projekty li.dictionary { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Wiktprintable_without_text.svg/25px-Wiktprintable_without_text.svg.png); } #druhe_projekty li.versity { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Wikiversity-logo.svg/25px-Wikiversity-logo.svg.png); } #druhe_projekty li.books { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Wikibooks-logo-fr.png/25px-Wikibooks-logo-fr.png); } #druhe_projekty li.source { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/25px-Wikisource-logo.svg.png); } #druhe_projekty li.quote { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Wikiquote-logo.svg/25px-Wikiquote-logo.svg.png); } #druhe_projekty li.news { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Wikinews-logo.svg/25px-Wikinews-logo.svg.png); } #druhe_projekty li.meta { background-image: url(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Wikimedia_Community_Logo.svg/25px-Wikimedia_Community_Logo.svg.png); } #druhe_projekty li a { font-weight: bold; font-style: italic; } /* +++++ 2. SONSTIGE ANPASSUNGEN (Spezialseiten, u. a.) +++++ */ /* Markierung von Redirects in [[Special:Allpages]] und [[Special:Watchlist]] */ .allpagesredirect a { font-style: italic; color:green; } .watchlistredir a { font-style: italic; color:green; } /* Einmal gelesene Bestandteile (z.B. in der Sitenotice) ausblenden, sobald css geladen ist */ #gelesen { display:none; } /* Skinabhängige absolute Positionierungen ausblenden */ /* Bitte [[MediaWiki Diskussion:Common.css#Absolute_Positionierungen]] beachten */ #coordinates_3_ObenRechts, #issnlink, #editcount, #shortcut, #artikelstadium { display: none; } /* CommonsTicker styles */ .tickerList ul, .tickerList ul li { list-style: none; text-indent:-2em; margin-left:2em; text-align:left; } .tickerList ul ul, .tickerList ul ul li { list-style: none; text-indent:0; margin-left:1.5em; text-align:left; } .tickerAction_deleted:before { content:" WEG "; color: #FF0000; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_restored:before { content:" RST "; color: #00BB00; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_replaced:before { content:" ERS "; color: #CC88FF; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_addedTag:before { content:" +LA "; color: #FF8800; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_removedTag:before { content:" -LA "; color: #00BB00; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_addedBad:before { content:" +LA "; color: #FF8800; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_removedBad:before { content:" -LA "; color: #00BB00; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_addedGood:before { content:" +OK "; color: #00BB00; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerAction_removedGood:before { content:" -OK "; color: #FF8800; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:100%; } .tickerUsage { font-size:80%; } /* ticker usage list */ .tickerTemplateEntry { font-weight: bold; } /* entry applies to a template used by multiple images */ /* per-status styles */ .tickerStatus_done:before {content:" Fixed "; color: #00AA00; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:90%; text-decoration: none;} .tickerStatus_done { text-decoration:line-through; font-size: small; } /* strike through when entry has been handeled (done) */ /*.tickerStatus_done .tickerAction_deleted:before { content:" "; text-decoration: none;}*/ .tickerStatus_done .tickerAction_deleted:before { text-decoration: none; } /* local reupload */ .tickerStatus_local {text-decoration:line-through; font-size: small; } .tickerStatus_local .tickerAction_deleted:before {content:" "; text-decoration: none;} .tickerStatus_local:before { content:" re-uploaded locally "; color: #00AA00; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:90%; text-decoration: none;} /* in process of fixing */ .tickerStatus_fixing .tickerAction_deleted:before {content:" "; text-decoration: none;} .tickerStatus_fixing:before {content:"fixing"; color: #FF8800; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:90%;} /* Won'tfix */ .tickerStatus_wontfix .tickerAction_deleted:before {text-decoration: none;} .tickerStatus_wontfix {text-decoration: line-through;} .tickerStatus_wontfix:before {content:"Will not fix"; color: #CC0000; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:90%;text-decoration:none;} /* similiar */ .tickerStatus_similiar .tickerAction_deleted:before {text-decoration: none;} .tickerStatus_similiar {text-decoration: line-through;} .tickerStatus_similiar:before {content:"REPL Article;no fix"; color: #FF4400; font-family:monospace; font-weight:bold; font-size:90%;text-decoration:none;} /* NA */ .tickerStatus_NA .tickerAction_deleted:before {text-decoration: none;} .tickerStatus_NA:before {content:"No NEG"; color: #00FF20;} ul span.tickerStatus_NA + ul span.tickerUsage {display:none;} span.tickerStatus_NA span.tickerUsage {display:none;} /*Needed so that both subentrys and non-subentrys both are invisivble */ /* Anpassungen für [[:Template:Link_FA]] */ /* hide the template */ #bodyContent span.FA { display: none; } /* change the bullets for links to special articles */ #p-lang li.FA { list-style-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d4/Monobook-bullet-star.png"); } #p-lang li.GA { list-style-image: url('http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/QS_blue_star_small.png/9px-QS_blue_star_small.png') } /* without this, special bullets go too far to the left */ /* .portlet li { list-style-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/18/Monobook-bullet.png"); } */ /* Keine Vergrößerung der Zeilenhöhe durch hochgestellte Zahlen der Fußnoten */ .reference, .references sup { font-size: 91%; vertical-align: text-top; position: relative; top: -0.3em; } /* z ruskeje wikipedije za nowe knefliki pod redigowanskim woknom */ /* для вставки кратких описаний изменений, из польской Вики*/ /* powyższe tylko dla zgodności wstecznej */ #userSummaryButtonsA a { background: #cfc; border: 1px dotted #090; padding: 0px 2px; margin: 2px; cursor: pointer; font-size: 80%; line-height: 17px; color: black; } #userSummaryButtonsA a:hover { background: #bfb; border: 1px solid #9c9; text-decoration:none; } /* za předłohu UTC2, kotraž ma jara wjele informacijow */ div.utc {position:relative;} div.utc hr {display:none;} div.utc ul {display:none; position:absolute; top:4.9em; left:0; background-color:#cfc; border:1px dotted #696; z-index:100; width:100%; margin:0;} div.utc:hover ul {display:block;} div.utc ul li {list-style:none; margin:0; padding:0 0.5em;} /* za předłohu NjedostatkowyTyp, kotraž ma dodatki pokiw */ div.njedostatk {position:relative;} div.njedostatk hr {display:none;} div.njedostatk p.pokiw {display:none; position:absolute; /*top:2.6em; left:0;*/ top:-3.7em; right:0; background-color:#cfc; border:1px dotted #696; z-index:100; width:80%; margin:0; padding:0.3em 0.5em; -moz-border-radius:0; } div.njedostatk:hover p.pokiw {display:block;} /* schować na stronach w mjenowym rumje Wikipedija: (ns-4) ale tež w dokumentaciskim dźělu předłohi:Zarodk */ .ns-4 div.njedostatk:hover p.pokiw, .page-Předłoha_Zarodk div.njedostatk:hover p.pokiw {display:none;} /* za předłohi, kotrež předłohu "Zarodk po namjeće" jako bazowu předłohu wužiwaja */ div.zarodk {position:relative;} div.zarodk hr {display:none;} div.zarodk p.rqinfo {display:none; position:absolute; top:-3.8em; /*left:0;*/ right:0; background-color:#cfc; border:1px dotted #696; z-index:100; width:80%; margin:0; padding:0.3em 0.5em; -moz-border-radius:0;} div.zarodk:hover p.rqinfo {display:block;} /* schować na stronach w mjenowym rumje Wikipedija: (ns-4) ale tež w dokumentaciskim dźělu předłohi:Zarodk */ .ns-4 div.zarodk:hover p.rqinfo, .page-Předłoha_Zarodk div.zarodk:hover p.rqinfo {display:none;} /* formaty za předłohu:Rq */ /* móžeš dalše formaty z pomocu css-dataje přidawać */ div#rqcontent hr {display:none;} div#rq {position:relative; margin: 0 10%;} /* Außenabstand von ambox übernommen */ /* ambox Außenabstand entfernen, um überflüssige Lücke loszuwerden, die beim :hover-Effekt nur stört */ div#rq table.ambox {margin:0;} div#rq p#rqinfo {display:none; position:absolute; top:-4em; /*left:0;*/ right:0; background-color:#cfc; border:1px dotted #696; z-index:100; width:22em; margin:0; padding:0.3em 0.5em; -moz-border-radius:0; } div#rq:hover p#rqinfo {display:block;} /* +++++ 3. Nowa [[Hłowna strona]] (wot 2008) +++++ */ /* witamy */ .hs-format1 {background-color:#f9f9ff;} .hs-titul1 {background-color:#f1faff;} /* někotre kašćiki */ .hs-format2 {background-color:#f3f3ff;} .hs-titul2 {background-color:#f1faff;} /* porjedźenje za kašćik "Encyklopedija" */ .hs-format2 div.NavFrame {margin-top:0;} /* eksterne wotkazy */ .hs-format3 {background-color:#efffff;} .hs-titul3 {background-color:#f1faff;} /* z němskeje Monobook.css, kotraž tu ekwiwalent nima. */ /*-----------------------------------------------------------------------------*/ /* Anpassungen für die Stabilen Versionen */ /*-----------------------------------------------------------------------------*/ /* Die Prüfbox verschieben */ .flaggedrevs_short { float:right; position:relative; z-index:1; top:-33px; right:20px; border:0; padding:1px; margin-left:25px; margin-bottom:-28px; } /* Tabelle mit redundantem Sichtungsbalken in der Prüfbox ausblenden */ table #mw-revisionratings-box { display:none; } /* z němskeje Monobook.css, kotraž tu ekwiwalent nima. */ /* CSS-Klassen für Schriftarten * Achtung: IE6 mag keine Zeilenumbrüche zwischen den Fonts. */ .Unicode { font-family: 'Code2000','Sun-ExtA','Arial Unicode MS','NSimSun',sans-serif; } .Unicode1 { font-family: 'Code2001','Quivira','MPH 2B Damase',sans-serif; } .Unicode2 { font-family: 'Sun-ExtB','Code2002',sans-serif; } .IPA { font-family: 'Quivira','Code2000','Sun-ExtA','DejaVu Sans','Gentium','Arial Unicode MS','Lucida Sans Unicode',sans-serif; } .IAST { font-family: 'Code2000','SunExtA','Arial Unicode MS',sans-serif; } .altitalisch { font-family: 'Quivira','Code2001','MPH 2B Damase',sans-serif; } .gotisch { font-family: 'Quivira','Code2001','MPH 2B Damase',sans-serif; } .hebrew { font-family: 'Quivira','Sun-ExtA','Arial Unicode MS','SBL Hebrew','Code2000','MPH 2B Damase', sans-serif; } .spanAr { font-family: 'Arial Unicode MS','Scheherazade','Code2000','DejaVu Sans',sans-serif; } .music-symbol { font-family: 'Musical Symbols','Euterpe','Code2001',sans-serif; } /* formaty za předłohu Wjacore wobrazy */ /* njeby tamniša hódnosć 'center' parametra 'połoženje' hewak fungowało */ .thumb.tnone { margin-left:auto; margin-right:auto; } /* Za wěste pomocne strony, kaž na př. [[Wikipedija:Wužiwarske kašćiki/Barbowa šema]] */ /* jeli wužiwaš za tam listowane předłohi swójske CSS-formaty, prošu přidawaj swojej CSS-stronje th.only-css, td.only-css { display:table-cell; } /* za IE */ /* * html th.only-css { display:block; } - span.only-css {display:inline;} */ .only-css { display:none; } div.metadata, span.metadata, span.metadata-inline, table.metadata, tr.metadata { display: none; } /** * Stylesheet for Babel extension. * * This should be added to your MediaWiki:Common.css page when installing this * extension and should not be modified. You may modify the CSS code on the * MediaWiki:Common.css page to adjust colours etc. * * @addtogroup Extensions */ /* Babel wrapper layout. */ table.mw-babel-wrapper { width: 238px; float: right; clear: right; margin: 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #99B3FF; } /* Babel box layout. */ div.mw-babel-box { float: left; clear: left; margin: 1px; } div.mw-babel-box table { width: 238px; } div.mw-babel-box table th { width: 238px; width: 45px; height: 45px; font-size: 14pt; font-family: monospace; } div.mw-babel-box table td { font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em; } /* Babel box colours. */ div.mw-babel-box-0 { border: solid #B7B7B7 1px; } div.mw-babel-box-1 { border: solid #C0C8FF 1px; } div.mw-babel-box-2 { border: solid #77E0E8 1px; } div.mw-babel-box-3 { border: solid #99B3FF 1px; } div.mw-babel-box-4 { border: solid #CCCC00 1px; } div.mw-babel-box-5 { border: solid #F99C99 1px; } div.mw-babel-box-N { border: solid #6EF7A7 1px; } div.mw-babel-box-0 table th { background-color: #B7B7B7; } div.mw-babel-box-1 table th { background-color: #C0C8FF; } div.mw-babel-box-2 table th { background-color: #77E0E8; } div.mw-babel-box-3 table th { background-color: #99B3FF; } div.mw-babel-box-4 table th { background-color: #CCCC00; } div.mw-babel-box-5 table th { background-color: #F99C99; } div.mw-babel-box-N table th{ background-color: #6EF7A7; } div.mw-babel-box-0 table { background-color: #E8E8E8; } div.mw-babel-box-1 table { background-color: #F0F8FF; } div.mw-babel-box-2 table { background-color: #D0F8FF; } div.mw-babel-box-3 table { background-color: #E0E8FF; } div.mw-babel-box-4 table { background-color: #FFFF99; } div.mw-babel-box-5 table { background-color: #F9CBC9; } div.mw-babel-box-N table { background-color: #C5FCDC; } .babel-box td.babel-footer { text-align: center; }
common.js
diskusija
/* Kóždy JavaScript tu so za wšěch wužiwarjow při kóždym zwobraznjenju někajkeje strony začita. */
/* <source lang="javascript"> Jedes JavaScript hier wird für alle Benutzer für jede Seite geladen. Execute function on page load ********************************************* * * Description: Wrapper around addOnloadHook() for backwards compatibility. * Will be removed in the near future. */ /* z ruskeje wikipedije */ /* Чтоб была возможность изменить поведение кнопки "+" (добавление новой темы) для страниц обсуждения */ addOnloadHook(function(){ var plus = document.getElementById('ca-addsection'); if (!plus) return; var custom = document.getElementById('add-custom-section'); if (!custom) return; plus.firstChild.setAttribute('href', custom.getElementsByTagName('A')[0].href); }) //po ruskej wikipediji //according to russian wikipedia //import module importedScripts = {} function importScript2(page, lang) { page = '?title=' + encodeURIComponent(page.replace(' ','_')) if (lang) page = 'http://' + lang + '.wikipedia.org/w/index.php' + page else page = wgScript + page if (importedScripts[page]) return importedScripts[page] = true var s = document.createElement('script') s.type = 'text/javascript' s.src = page + '&action=raw&ctype=text/javascript' document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s) } // end import module // ============================================================ // BEGIN hasclass //hasClass, from en.wp and ru.wp var hasClass = (function (){ var reCache = {} return function (element, className){ return (reCache[className] ? reCache[className] : (reCache[className] = new RegExp("(?:\\s|^)" + className + "(?:\\s|$)"))).test(element.className) } })() function addLoadEvent(f) {addOnloadHook(f)} //for backwards compatibility // END hasclass // ============================================================ // ============================================================ // BEGIN Configuration for "star" logo in front of interwiki links to Featured Articles /** set to false in Special:Mypage/monobook.js to switch off this "feature" */ var linkFA_enabled = true; /** description that is displayed when cursor hovers above FA and GA interwiki links */ var linkFA_description = "Tutón nastawk bu jako ekscelentny pohódnoćeny."; var linkGA_description = "Tutón nastawk bu jako čitanja hódny pohódnoćeny."; /** * star logo for featured articles in other languages, * see Template:Link_FA and MediaWiki:Common.css */ function linkFA() { // early exit when disabled if (!linkFA_enabled) return; // skins need to be treated differently if (skin == "monobook" || skin == "simple") { newer(); } else if (skin == "cologneblue" || skin == "nostalgia" || skin == "standard") { older(); } /** skin == "monobook" || skin == "simple" */ function newer() { // links are to replaced in p-lang only var pLang = document.getElementById("p-lang"); if (!pLang) return; var lis = pLang.getElementsByTagName("li"); for (var i = 0; i < lis.length; i++) { var li = lis[i]; // only links with a corresponding Link_FA template are interesting if (document.getElementById(li.className + "-fa")) { // additional class so the template can be hidden with CSS li.className += " FA"; // change title li.title = linkFA_description; }else if (document.getElementById(li.className + "-ga")) { // additional class so the template can be hidden with CSS li.className += " GA"; // change title li.title = linkGA_description; } } } /** skin == "cologneblue" || skin == "nostalgia" || skin == "standard" */ function older() { // these root elements can contain FA-links var rootIds = new Array("topbar", "footer"); for (var i=0; i<rootIds.length; i++) { var rootId = rootIds[i]; var root = document.getElementById(rootId); if (!root) continue; // if the root exists, try to decorate all the links within var links = root.getElementsByTagName("a"); for (var j=0; j<links.length; j++) { var link = links[j]; decorate(link); } } } /** id necessary, modify a link to show the FA-star (older) */ function decorate(link) { // exit if not a FA-link var lang = link.title.split(":")[0]; // not precise enough var fa = document.getElementById("interwiki-" + lang + "-fa"); if (!fa) return; // possible problem owing the standard skin: "Link FA" template is transcluded with a non-interwiki parameter, for example "Special" // result: links to special pages in the topbar and/or footer might also be marked as a Featured Article // build an image-node for the FA-star var img = document.createElement("img"); img.setAttribute("src", "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Monobook-bullet-star.png"); img.setAttribute("alt", linkFA_description); img.setAttribute("style", "margin-right: 0.2em;"); // decorate the link with the image link.appendChild(img); link.appendChild(link.removeChild(link.firstChild)); link.setAttribute("title", linkFA_description); } } // aOnloadFunctions[aOnloadFunctions.length] = linkFA; addOnloadHook(linkFA); // END Configuration for "star" logo in front of interwiki links to Featured Articles // ============================================================ // BEGIN Enable multiple onload functions // setup onload functions this way: // aOnloadFunctions[aOnloadFunctions.length] = function_name; // without brackets! if (!window.aOnloadFunctions) { var aOnloadFunctions = new Array(); } window.onload = function() { if (window.aOnloadFunctions) { for (var _i=0; _i<aOnloadFunctions.length; _i++) { aOnloadFunctions[_i](); } } } // Z němskeje wikipedije //================================================================================ //*** force the loading of another JavaScript file (Kopie von [[Commons:Common.js]]) // Local Maintainer: [[Commons:User:Dschwen]] function includePage(name) { document.write('<script type="text/javascript" src="' + wgScript + '?title=' + name + '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"><\/script>'); // smaxage=3600 } //================================================================================ //*** import Onlyifuploading-functions // SEE ALSO [[MediaWiki:Onlyifuploading.js]] if (wgCanonicalSpecialPageName == "Upload") { includePage("MediaWiki:Onlyifuploading.js"); includePage("MediaWiki:Onlyifediting.js"); } // END Externhinweis // ============================================================ // ============================================================ // BEGIN Dynamic Navigation Bars // NEEDS Enable multiple onload functions // nowa wersija po ruskej wikipediji //Collapsible Tables and Divs, [[:ru:ВП:СБ]] var autoCollapse = 0 var collapseCaption = 'Schować' var expandCaption = 'Pokazać' function collapsibleTables(){ var Table, HRow, THs, Header, btn, a, tblIdx = 0, colTables = [] var allTables = document.getElementsByTagName('table') for (var i=0; Table = allTables[i]; i++){ if (!hasClass(Table, 'collapsible')) continue if (!(HRow = Table.rows[0])) continue THs = HRow.getElementsByTagName('th') if (THs.length == 0) continue Header = THs[THs.length-1] //last TH, not 1st like in en.wp Table.id = 'collapsibleTable' + tblIdx btn = document.createElement('span') btn.style.styleFloat = btn.style.cssFloat = 'right' btn.style.fontWeight = 'normal' a = document.createElement('a') a.id = 'collapseButton' + tblIdx a.href = 'javascript:collapseTable(' + tblIdx + ');' a.appendChild(document.createTextNode(collapseCaption)) btn.appendChild(document.createTextNode('[')) btn.appendChild(a) btn.appendChild(document.createTextNode(']')) Header.insertBefore(btn, Header.childNodes[0]) colTables[tblIdx++] = Table } for (var i=0; i < tblIdx; i++) if ((tblIdx > autoCollapse && hasClass(colTables[i], 'autocollapse')) || hasClass(colTables[i], 'collapsed')) collapseTable(i) } function collapseTable (idx){ var Table = document.getElementById('collapsibleTable' + idx) var btn = document.getElementById('collapseButton' + idx) if (!Table || !btn) return false var Rows = Table.rows var isShown = (btn.firstChild.data == collapseCaption) btn.firstChild.data = isShown ? expandCaption : collapseCaption var disp = isShown ? 'none' : Rows[0].style.display for (var i=1; i < Rows.length; i++) Rows[i].style.display = disp } var NavigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']' var NavigationBarShow = '[' + expandCaption + ']' var NavigationBarShowDefault = autoCollapse function collapsibleDivs(){ var navIdx = 0, colNavs = [], i, NavFrame var divs = document.getElementById('content').getElementsByTagName('div') for (i=0; NavFrame = divs[i]; i++) { if (!hasClass(NavFrame, 'NavFrame')) continue NavFrame.id = 'NavFrame' + navIdx var a = document.createElement('a') a.className = 'NavToggle' a.id = 'NavToggle' + navIdx a.href = 'javascript:collapseDiv(' + navIdx + ');' a.appendChild(document.createTextNode(NavigationBarHide)) // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked) for (var j=0; j < NavFrame.childNodes.length; j++) if (hasClass(NavFrame.childNodes[j], 'NavHead')) NavFrame.childNodes[j].appendChild(a) colNavs[navIdx++] = NavFrame } for (i=0; i < navIdx; i++) if ((navIdx > NavigationBarShowDefault && !hasClass(colNavs[i], 'expanded')) || hasClass(colNavs[i], 'collapsed')) collapseDiv(i) } function collapseDiv(idx) { var div = document.getElementById('NavFrame' + idx) var btn = document.getElementById('NavToggle' + idx) if (!div || !btn) return false var isShown = (btn.firstChild.data == NavigationBarHide) btn.firstChild.data = isShown ? NavigationBarShow : NavigationBarHide var disp = isShown ? 'none' : 'block' for (var child = div.firstChild; child != null; child = child.nextSibling) if (hasClass(child, 'NavPic') || hasClass(child, 'NavContent')) child.style.display = disp } addOnloadHook(collapsibleDivs); addOnloadHook(collapsibleTables); // END Dynamic Navigation Bars // ============================================================ // ============================================================ // BEGIN Moving of the editsection links /* * moveEditsection * Dieses Script verschiebt die [Bearbeiten]-Buttons vom rechten Fensterrand * direkt rechts neben die jeweiligen Überschriften. * This script moves the [edit]-buttons from the right border of the window * directly right next to the corresponding headings. * * Zum Abschalten die folgende Zeile (ohne führendes Sternchen) in die eigene * monobook.js (zu finden unter [[Special:Mypage/monobook.js|Benutzer:Name/monobook.js]]) kopieren: * var oldEditsectionLinks = true; * * dbenzhuser (de:Benutzer:Dbenzhuser) */ function moveEditsection() { if (typeof oldEditsectionLinks == 'undefined' || oldEditsectionLinks == false) { var spans = document.getElementsByTagName("span"); for(var i = 0; i < spans.length; i++) { if(spans[i].className == "editsection") { spans[i].style.fontSize = "x-small"; spans[i].style.fontWeight = "normal"; spans[i].style.cssFloat = "none"; spans[i].style.marginLeft = "0px"; spans[i].parentNode.appendChild(document.createTextNode(" ")); spans[i].parentNode.appendChild(spans[i]); } } } } // onload addOnloadHook(moveEditsection); // END Moving of the editsection links // ============================================================ // ============================================================ // BEGIN import Onlyifediting-functions // SEE ALSO [[MediaWiki:Onlyifediting.js]] if (document.URL.indexOf("action=edit") > 0 || document.URL.indexOf("action=submit") > 0) { document.write('<script type="text/javascript" src="/w/index.php?title=MediaWiki:Onlyifediting.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>'); } // END import Onlyifediting-functions // ============================================================ // ============================================================ // BEGIN pageview counter // SEE ALSO [[MediaWiki:Pagecounter.js]] // Please talk to User:LeonWeber before changing anything or // if there are any issues with this. // disable the counter var disable_counter = 0; document.write('<script type="text/javascript" src="/w/index.php?title=MediaWiki:Pagecounter.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s&smaxage=3600"></script>'); // END pageview counter // ============================================================ // corrections for older Gecko browser than rv:1.9 (for example Firefxo 2, Seamonkey 1.1.11 ...) document.write('<script type="text/javascript" src="/w/index.php?title=MediaWiki:Old-gecko.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s&smaxage=3600"></script>'); /** Skript für Vorlage:Galerie */ addOnloadHook(function() { if (document.URL.match(/printable/g)) return; function toggleImageFunction(group, remindex, shwindex) { return function() { document.getElementById("ImageGroupsGr" + group + "Im" + remindex).style["display"] = "none"; document.getElementById("ImageGroupsGr" + group + "Im" + shwindex).style["display"] = "block"; return false; }; } var divs = document.getElementsByTagName("div"); var i = 0, j = 0; var units, search; var currentimage; var UnitNode; for (i = 0; i < divs.length; i++) { if (divs[i].className !== "ImageGroup") { continue; } UnitNode = undefined; search = divs[i].getElementsByTagName("div"); for (j = 0; j < search.length; j++) { if (search[j].className !== "ImageGroupUnits") { continue; } UnitNode=search[j]; break; } if (UnitNode === undefined) { continue; } units = []; for (j = 0 ; j < UnitNode.childNodes.length ; j++ ) { var temp = UnitNode.childNodes[j]; if (temp.className === "center") { units.push(temp); } } var rightlink = undefined; var commentText = undefined; for (j = 0; j < units.length; j++) { currentimage = units[j]; currentimage.id = "ImageGroupsGr" + i + "Im" + j; var leftlink = document.createElement("a"); if (commentText !== undefined) { leftlink.setAttribute("title", commentText); } var comment; if (typeof(currentimage.getAttribute("title")) !== "string") { commentText = (j+1) + "/" + units.length; comment = document.createElement("tt").appendChild(document.createTextNode("("+ commentText + ")")); } else { commentText = currentimage.getAttribute("title"); comment = document.createElement("span").appendChild(document.createTextNode(commentText)); currentimage.removeAttribute("title"); } if(rightlink !== undefined) { rightlink.setAttribute("title", commentText); } var imghead = document.createElement("div"); rightlink = document.createElement("a"); if (j != 0) { leftlink.href = "#"; leftlink.onclick = toggleImageFunction(i, j, j-1); leftlink.appendChild(document.createTextNode("◀")); } if (j != units.length - 1) { rightlink.onclick = toggleImageFunction(i, j, j+1); rightlink.appendChild(document.createTextNode("▶")); } imghead.style["fontSize"] = "110%"; imghead.style["fontweight"] = "bold"; imghead.appendChild(leftlink); imghead.appendChild(document.createTextNode("\xA0")); imghead.appendChild(comment); imghead.appendChild(document.createTextNode("\xA0")); imghead.appendChild(rightlink); if (units.length > 1) { currentimage.insertBefore(imghead,currentimage.childNodes[0]); } if (j != 0) { currentimage.style["display"] = "none"; } } } }); /** Z esperantorěčneje wikipedije * Prenita el la esperanto-vikipedio * Prenita el la kataluna vikipedio * Afegir la pestanya "Documentació" per plantilles */ if( wgNamespaceNumber == 10 || wgNamespaceNumber == 11 ) { importScript('Mediawiki:Common.js/documentation_tab.js'); } // </source>
compareselectedversions
diskusija
Wubranej wersiji přirunać
confirm
diskusija
Wobkrućić
confirm-purge-bottom
diskusija
Wuprózdnja pufrowak a wunuzuje zwobraznjenje aktualneje wersije.
confirm-purge-top
diskusija
Pufrowak strony wuprózdnić?
confirm_purge_button
diskusija
W porjadku
confirmdeletetext
diskusija
Sy so rozsudźił stronu ze jeje stawiznami wušmórnić. Prošu potwjerdź, zo maš wotpohlad to činić, zo rozumiš sćěwki a zo to wotpowědujo [[{{MediaWiki:Policy-url}}|zasadam tutoho wikija]] činiš.
confirmedittext
diskusija
Dyrbiš swoju e-mejlowu adresa wobkrućić, prjedy hač móžeš strony wobdźěłować. Prošu zapodaj a wobkruć swoju e-mejlowu adresu we [[Special:Preferences|wužiwarskich nastajenjach]].
confirmedittitle
diskusija
Twoja e-mejlowa adresa dyrbi so wobkrućić, prjedy hač móžeš strony wobdźěłować.
confirmemail
diskusija
Emailowu adresu wobkrućić
confirmemail_body
diskusija
Něchtó, najskerje ty z IP-adresu $1, je wužiwarske konto "$2" z tutej e-mejlowej adresu we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} zregistrował. Zo by so wobkrućiło, zo tute konto woprawdźe tebi słuša a zo bychu so e-mejlowe funkcije we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} zaktiwizowali, wočiń tutón wotkaz w swojim wobhladowaku: $3 Jeli *njej*sy konto zregistrował, slěduj wotkaz, zo by wobkrućenje e-mejloweje adresy přetorhnył: $5 Tute wobkrućenski kod spadnje $4.
confirmemail_error
diskusija
Zmylk při wobkrućenju twojeje e-mailoweje adresy.
confirmemail_invalid
diskusija
Njepłaćiwy wobkrućacy kod. Kod je snano spadnył.
confirmemail_invalidated
diskusija
E-mejlowe potwjerdźenje přetorhnjene
confirmemail_loggedin
diskusija
Twoja e-mejlowa adresu bu nětko wobkrućena.
confirmemail_needlogin
diskusija
Dyrbiš so $1, zo by e-mejlowu adresu wobkrućić móhł.
confirmemail_noemail
diskusija
Njejsy płaćiwu e-mejlowu adresu w swojich [[Special:Preferences|nastajenjach]] podał.
confirmemail_oncreate
diskusija
Wobkrućenski kod bu na twoju e-mejlowu adresu pósłany. Tutón kod za přizjewjenje trěbne njeje, trjebaš jón pak, zo by e-mejlowe funkcije we wikiju aktiwizował.
confirmemail_pending
diskusija
Potwjerdźenski kod bu hižo z e-mejlu připósłany. Jeli sy runje swoje konto wutworił, wočakaj prošu někotre mjeńšiny, prjedy hač sej nowy kod žadaš.
confirmemail_send
diskusija
Wobkrućenski kod pósłać
confirmemail_sendfailed
diskusija
{{SITENAME}} njemóžeše twoje potwjerdźensku e-mejlku pósłać. Přepytaj prošu swoju e-mejlowu adresu za njepłaćiwymi znamješkami. E-mejlowy program je wróćił: $1
confirmemail_sent
diskusija
Wobkrućenska mejlka bu wotesłana.
confirmemail_subject
diskusija
{{SITENAME}} – wobkrućenje e-mejloweje adresy
confirmemail_success
diskusija
Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena. Móžeš so nětko přizjewić.
confirmemail_text
diskusija
Tutón wiki žada, zo swoju e-mejlowu adresu wobkrućiš, prjedy hač e-mejlowe funkcije wužiješ. Zaktiwuzij tłóčatko deleka, zo by swojej adresy wobkrućensku mejlku pósłał. Mejlka zapřijmje wotkaz, kotryž kod wobsahuje; wočiń wotkaz we swojim wobhladowaku, zo by wobkrućił, zo twoja e-mejlowa adresa je płaćiwa.
confirmrecreate
diskusija
Wužiwar [[User:$1|$1]] ([[User talk:$1|diskusija]]) je stronu wušmórnył, po tym zo sy započał ju wobdźěłać. Přičina: : ''$2'' Prošu potwjerdź, zo chceš tutu stronu woprawdźe znowa wutworić.
contextchars
diskusija
Kontekst na rjadku:
contextlines
diskusija
Rjadki na wuslědk:
contribslink
diskusija
přinoški
contribsub2
diskusija
za wužiwarja $1 ($2)
contributions
diskusija
Přinoški wužiwarja
contributions-title
diskusija
Wužiwarske přinoški wot „$1“
copyright
diskusija
Wobsah steji pod $1.
copyrightpage
diskusija
{{ns:project}}:Awtorske prawa
copyrightpagename
diskusija
{{SITENAME}} awtorske prawa
copyrightwarning
diskusija
Prošu wobkedźbuj, zo wšě přinoški k {{GRAMMAR:datiw|{{SITENAME}}}} $2 podleže (hlej $1 za podrobnosće). Jeli nochceš, zo so twój přinošk po dobrozdaću wobdźěłuje a znowa rozšěrja, njeskładuj jón.<br /> Lubiš tež, zo sy to sam napisał abo ze zjawneje domejny abo z podobneho žórła kopěrował. Kopěrowanje tekstow, kiž su přez awtorske prawa škitane, je zakazane! '''NJESKŁADUJ PŘINOŠKI Z COPYRIGHTOM BJEZ DOWOLNOSĆE!'''
{| style="border:3px solid #ccc;background:#f9f9f9;padding:1em;margin:.5em 0" class="plainlinks" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" |[[Dataja:CC-BY-SA icon.png|120px|link=]] |style="padding-left:1em;"|Prošu wobkedźbuj, zo wšě přinoški ke Kitakiji <!--{{GRAMMAR:datiw|{{SITENAME}}}}--> $2 podleže (hlej $1 za podrobnosće). Jeli nochceš, zo so twój přinošk po dobrozdaću wobdźěłuje a znowa rozšěrja, njeskładuj jón.<br /> Lubiš tež, zo sy to sam napisał abo ze zjawneje domejny abo z podobneho žórła kopěrował. Kopěrowanje tekstow, kiž su přez awtorske prawa škitane, je zakazane! '''NJESKŁADUJ PŘINOŠKI Z COPYRIGHTOM BJEZ DOWOLNOSĆE!''' |}
copyrightwarning2
diskusija
Prošu wobkedźbuj, zo wšě přinoški k {{GRAMMAR:datiw|{{SITENAME}}}} hodźa so wot druhich wužiwarjow wobdźěłować, změnić abo wotstronić. Jeli nochceš, zo so twój přinošk po dobrozdaću wobdźěłuje, njeskładuj jón.<br /> Lubiš nam tež, zo sy jón sam napisał abo ze zjawneje domejny abo z podobneho swobodneho žórła kopěrował (hlej $1 za podrobnosće). '''NJESKŁADUJ PŘINOŠKI Z COPYRIGHTOM BJEZ DOWOLNOSĆE!'''
create
diskusija
Wutworić
create-this-page
diskusija
Stronu wudźěłać
createaccount
diskusija
Wužiwarske konto wutworić
createaccount-text
diskusija
Něchtó je wužiwarske konto za twoju e-mejlowu adresu na {{SITENAME}} ($4) z mjenom "$2" z hesłom "$3" wutworił. Ty měł so nětko přizjewić a swoje hesło změnić. Móžeš tutu zdźělenku ignorować, jeli so wužiwarske konto zmylnje wutworiło.
createaccount-title
diskusija
Wutworjenje wužiwarskeho konta za {{SITENAME}}
createaccountblock
diskusija
wutworjenje wužiwarskich kontow znjemóžnjene
createaccountmail
diskusija
z mejlku
createarticle
diskusija
Nastawk wutworić
created
diskusija
wutworjena
creditspage
diskusija
Dźak awtoram
crossnamespacelinks
diskusija
Wotkazy přez mjenowe rumy
crossnamespacelinks-desc
diskusija
[[Special:CrossNamespaceLinks|Lisćina wotkazow na strony druhich mjenowych rumow]], kotrež njeměli we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} eksistować
crossnamespacelinks-summary
diskusija
Tuta specialna strona naliči wotkazy z nastawka we hłownym (nastawkowym) mjenowym rumje do druhich mjenowych rumow (nimo {{ns:special}}, {{ns:talk}}, {{ns:project}} a {{ns:template}}), kotrychž wužiwanje njeje doporučomne.
crossnamespacelinkstext
diskusija
$1: $2 {{PLURAL:$2|wotkaz|wotkazaj|wotkazy|wotkazow}} do mjenoweho ruma „$3”
cur
diskusija
akt
currentevents
diskusija
Aktualne podawki
currentevents-url
diskusija
Project:Aktualne podawki
currentrev
diskusija
Aktualna wersija
currentrev-asof
diskusija
Aktualna wersija wot $1
currentrevisionlink
diskusija
Aktualnu wersiju pokazać
customcssjsprotected
diskusija
Nimaš prawo, zo by tutu stronu wobdźěłał, dokelž wosobinske nastajenja druheho wužiwarja wobsahuje.
databaseerror
diskusija
Zmylk w datowej bance
databasenotlocked
diskusija
Datajowa banka zamknjena njeje.
datedefault
diskusija
Žane nastajenje
dateformat
diskusija
Format datuma
datetime
diskusija
Datum a čas
dberr-again
diskusija
Počakń někotre mjeńšiny a zaktualizuj stronu.
dberr-cachederror
diskusija
Slědowaca je pufrowana kopija požadaneje strony a móhła zestarjena być.
dberr-header
diskusija
Tutón wiki ma problem
dberr-info
diskusija
(Njeje móžno ze serwerom datoweje banki zwjazać: $1)
dberr-outofdate
diskusija
Wobkedźbuj, zo jich indeksy našeho wobsaha móhli zestarjene być.
dberr-problems
diskusija
Wodaj! Tute sydło ma techniske ćežkosće.
dberr-usegoogle
diskusija
Mjeztym móžeš z pomocu Google pytać.
dberrortext
diskusija
Syntaktiski zmylk při wotprašowanju datoweje banki. To móhło bug w programje być. Poslednje spytane wotprašenje w datowej bance běše: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> z funkcije „<tt>$2</tt>”. MySQL wróći zmylk „<tt>$3: $4</tt>”.
dberrortextcl
diskusija
Syntaktiski zmylk je we wotprašowanju datoweje banki wustupił. Poslednje wotprašenje w datowej bance běše: „$1” z funkcije „$2”. MySQL wróći zmylk „$3: $4”.
deadendpages
diskusija
Nastawki bjez wotkazow
deadendpages-summary
diskusija
deadendpagestext
diskusija
Slědowace strony njejsu z druhimi stronami w tutym wikiju zwjazane.
dec
diskusija
dec
december
diskusija
december
december-gen
diskusija
decembra
default
diskusija
standard
defaultns
diskusija
W tutych mjenowych rumach awtomatisce pytać:
defemailsubject
diskusija
Powěsć z {{grammar:genitiw|{{SITENAME}}}}
delete
diskusija
Wušmórnyć
delete-backlink
diskusija
← $1
delete-confirm
diskusija
„$1“ wušmórnyć
delete-edit-reasonlist
diskusija
Přičiny za wušmórnjenje wobdźěłać
delete-legend
diskusija
Wušmórnyć
delete-toobig
diskusija
Tuta strona ma z wjace hač $1 {{PLURAL:$1|wersiju|wersijomaj|wersijemi|wersijemi}} wulke wobdźěłanske stawizny. Wušmórnjenje tajkich stronow bu wobmjezowane, zo by připadne přetorhnjenje {{SITENAME}} wobešło.
delete-warning-toobig
diskusija
Tuta strona ma z wjace hač $1 {{PLURAL:$1|wersiju|wersijomaj|wersijemi|wersijemi}} wulke wobdźěłanske stawizny. Wušmórnjenje móže operacije datoweje banki {{SITENAME}} přetorhnyć; pokročuj z kedźbliwosću.
delete_and_move
diskusija
wušmórnyć a přesunyć
delete_and_move_confirm
diskusija
Haj, stronu wušmórnyć.
delete_and_move_reason
diskusija
Strona bu wušmórnjena, zo by so přesunjenje zmóžniło.
delete_and_move_text
diskusija
== Wušmórnjenje trěbne == Cilowa strona „[[:$1]]” hižo eksistuje. Chceš ju wušmórnyć, zo by so přesunjenje zmóžniło?
deletecomment
diskusija
Přičina wušmórnjenja:
deleted-notice
diskusija
Tuta strona bu wušmórnjena. Protokol wušmórnjenjow za tutu stronu so deleka jako referenca podawa.
deletedarticle
diskusija
je stronu [[$1]] wušmórnył.
deletedcontributions
diskusija
wušmórnjene přinoški
deletedcontributions-title
diskusija
wušmórnjene přinoški
deletedhist
diskusija
Wušmórnjene stawizny
deletedrev
diskusija
[wušmórnjena]
deletedrevision
diskusija
Stara wersija $1 wušmórnjena
deletedtext
diskusija
Strona „<nowiki>$1</nowiki>” bu wušmórnjena. Hlej $2 za lisćinu aktualnych wušmórnjenjow.
deletedwhileediting
diskusija
'''Kedźbu''': Tuta strona bu wušmórnjena, po tym zo sy započał ju wobdźěłać!
deletelog-fulllog
diskusija
Dospołny protokol wobhladać
deleteotherreason
diskusija
Druha/přidatna přičina:
deletepage
diskusija
Stronu wušmórnyć
deletereason-dropdown
diskusija
*Zwučene přičiny za wušmórnjenje ** Požadanje awtora ** Zranjenje copyrighta ** Wandalizm
*Zwučene přičiny za wušmórnjenje ** Požadanje awtora ** Zranjenje copyrighta ** Wandalizm ** Zbytne daleposrědkowanje ** Wopačne hesło
deletereasonotherlist
diskusija
Druha přičina
deletethispage
diskusija
Stronu wušmórnyć
deletionlog
diskusija
Protokol wušmórnjenjow
dellogpage
diskusija
Protokol wušmórnjenjow
dellogpagetext
diskusija
Deleka je lisćina najaktualnišich wušmórnjenjow.
descending_abbrev
diskusija
zestupowacy
destfilename
diskusija
Mjeno ciloweje dataje:
diff
diskusija
rozdźěl
diff-a
diskusija
'''wotkaz'''
diff-added
diskusija
$1 přidaty
diff-b
diskusija
'''tučny'''
diff-big
diskusija
'''wulki'''
diff-blockquote
diskusija
'''blokowy citat'''
diff-br
diskusija
'''linkowe łamanje'''
diff-changedfrom
diskusija
Z $1 změnjeny
diff-changedto
diskusija
Do $1 změnjeny
diff-code
diskusija
'''blok kompjuteroweho koda'''
diff-dd
diskusija
'''definicija'''
diff-del
diskusija
'''wušmórnjeny'''
diff-div
diskusija
'''blokowy element'''
diff-dl
diskusija
'''definiciska lisćina'''
diff-dt
diskusija
'''definiciske zapřijeće'''
diff-em
diskusija
'''wuzběhnjenje'''
diff-font
diskusija
'''Pismo'''
diff-form
diskusija
'''formular'''
diff-h1
diskusija
'''nadpis (1. runina)'''
diff-h2
diskusija
'''nadpis (2. runina)'''
diff-h3
diskusija
'''nadpis (3. runina)'''
diff-h4
diskusija
'''nadpis (4. runina)'''
diff-h5
diskusija
'''nadpis (5. runina)'''
diff-height
diskusija
wysokosć
diff-hr
diskusija
'''horicontalna linija'''
diff-i
diskusija
'''kursiwny'''
diff-img
diskusija
'''wobraz'''
diff-input
diskusija
'''zapodaće'''
diff-li
diskusija
'''lisćinowy zapisk'''
diff-movedoutof
diskusija
přesunjeny z $1
diff-movedto
diskusija
přesunjeny do $1
diff-multi
diskusija
<small>(Přirunanje wersijow zapřija {{PLURAL:$1|jednu mjez nimaj ležacu wersiju|dwě mjez nimaj ležacej wersiji|$1 mjez nimaj ležace wersije|$1 mjez nimaj ležacych wersijow}}.)</small>
diff-ol
diskusija
'''čisłowana lisćina'''
diff-p
diskusija
'''wotstawk'''
diff-pre
diskusija
'''předformatowany blok'''
diff-removed
diskusija
$1 wotstronjeny
diff-span
diskusija
'''linkowy element'''
diff-src
diskusija
žórło
diff-strike
diskusija
'''přešmórnyć'''
diff-strong
diskusija
'''sylny'''
diff-styleadded
diskusija
Stil $1 přidaty
diff-styleremoved
diskusija
Stil $1 wotstronjeny
diff-sub
diskusija
'''hłuboko stajeny'''
diff-sup
diskusija
'''horjeka stajeny'''
diff-table
diskusija
'''tabela'''
diff-tbody
diskusija
'''tabelowy wobsah'''
diff-td
diskusija
'''cela'''
diff-th
diskusija
'''nadpismo'''
diff-tr
diskusija
'''rjadka'''
diff-tt
diskusija
'''kruta šěrokosć'''
diff-ul
diskusija
'''nječisłowana lisćina'''
diff-width
diskusija
šěrokosć
diff-with
diskusija
&#32;z $1 $2
diff-with-additional
diskusija
$1 $2
diff-with-final
diskusija
&#32;a $1 $2
diff-withdestination
diskusija
z cilom $1
difference
diskusija
(rozdźěl mjez wersijomaj)
directorycreateerror
diskusija
Zapis „$1“ njeda so wutworić.
disambiguations
diskusija
Rozjasnjenja wjacezmyslnosće
disambiguations-summary
diskusija
disambiguations-text
diskusija
Slědowace strony na '''rozjasnjenje wjacezmyslnosće''' wotkazuja. Měli město toho na poprawnu stronu wotkazać.<br />Strona so jako rozjasnjenje wjacezmyslnosće zarjaduje, jeli předłohu wužiwa, na kotruž so wot [[MediaWiki:Disambiguationspage]] wotkazuje.
disambiguationspage
diskusija
Template:Wjacezmyslnosć
disclaimerpage
diskusija
Project:Impresum
disclaimers
diskusija
Licencne postajenja
djvu_no_xml
diskusija
Daty XML njemóža so za dataju DjVU wotwołać
djvu_page_error
diskusija
Strona DjVU zwonka wobłuka strony
double-redirect-fixed-move
diskusija
[[$1]] bu přesunjeny, je nětko daleposrědkowanje do [[$2]]
double-redirect-fixer
diskusija
Porjedźer daleposrědkowanjow
doubleredirects
diskusija
Dwójne daleposrědkowanja
doubleredirects-summary
diskusija
doubleredirectstext
diskusija
Kóžda rjadka wobsahuje wotkazy k prěnjemu a druhemu daleposrědkowanju kaž tež k prěnjej lince druheho daleposrědkowanja, kotraž zwjetša woprawdźity cil strony podawa, na kotryž prěnje daleposrědkowanje měło pokazać.
download
diskusija
Sćahnyć
duplicate-defaultsort
diskusija
Warnowanje: Standardny sortěrowonski kluč (DEFAULTSORTKEY) "$2" přepisa prjedawšu sortěrowanski kluč "$1".
duplicatesoffile
diskusija
{{PLURAL:$1|Slědowaca dataja je duplikat|Slědowacej $1 dataji stej duplikata|Slědowace $1 dataje su duplikaty|Slědowacych $1 duplikatow je duplikaty}} tuteje dataje ([[Special:FileDuplicateSearch/$2|dalše podrobnosće]])::
eauthentsent
diskusija
Wobkrućenska mejlka bu na naspomnjenu e-mejlowu adresu pósłana. Prjedy hač so druha mejlka ke kontu pósćele, dyrbiš so po instrukcijach w mejlce měć, zo by wobkrućił, zo konto je woprawdźe twoje.
edit
diskusija
wobdźěłać
edit-already-exists
diskusija
Njebě móžno nowu stronu wutworić. Eksistuje hižo.
edit-conflict
diskusija
Wobdźěłanski konflikt.
edit-externally
diskusija
Dataju z eksternym programom wobdźěłać
edit-externally-help
diskusija
(Hlej [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors pokiwy za instalaciju] za dalše informacije)
edit-gone-missing
diskusija
Strona njeje so aktualizować dała. Zda so, zo je hîžo wušmórnjena.
edit-hook-aborted
diskusija
Wobdźěłanje přez hoku přetorhnjene. Njeje žane wujasnjenje podała.
edit-no-change
diskusija
Waše wobdźěłanje bu ignorowane, dokelž tekst njebu zm,ěnjeny.
editcomment
diskusija
Zjeće wobdźěłanja bě: "''$1''".
editconflict
diskusija
Wobdźěłowanski konflikt: $1
edithelp
diskusija
Pomoc za wobdźěłowanje
edithelppage
diskusija
Help:Wobdźěłowanje
editing
diskusija
Wobdźěłanje strony $1
editingcomment
diskusija
$1 so wobdźěłuje (nowy wotrězk)
editinginterface
diskusija
'''Warnowanje:''' Wobdźěłuješ stronu, kotraž so wužiwa, zo by tekst za softwaru k dispoziciji stajiła. Změny wuskutkuja so na napohlad wužiwarskeho powjercha za druhich wužiwarjow. Hlej za přełožki [http://translatewiki.net/wiki/Main_Page?setlang=en translatewiki.net], projekt lokalizacije MediaWiki.
<div style="background-color:#fff7cb; padding:5px; border:2px solid red;"> <b>Kedźbu:</b> Wobdźěłuješ stronu, kotraž wobsahuje tekt za rěčny powjerch. Změnjenja wuskutkuja so na wšěch druhich wužiwarjow tutoho rěčneho powjercha. </div>
editingold
diskusija
'''KEDŹBU: Wobdźěłuješ staršu wersiju strony. Jeli ju składuješ, zjewi so jako najnowša wersija!'''
<div style="background-color:#fff7cb; padding:5px; border:2px solid red;"> <strong>KEDŹBU: Wobdźěłuješ staršu wersiju strony. Jeli ju składuješ, zjewi so jako najnowša wersija!</strong> </div>
editingsection
diskusija
Wobdźěłanje strony $1 (wotrězk)
editinguser
diskusija
Měnja so wužiwarske prawa wot wužiwarja '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])
editlink
diskusija
wobdźěłać
editold
diskusija
wobdźěłać
editsection
diskusija
wobdźěłać
editsection-brackets
diskusija
[$1]
editsectionhint
diskusija
Wotrězk wobdźěłać: $1
editthispage
diskusija
Stronu wobdźěłać
edittools
diskusija
<!-- Tutón tekst so spody wobdźěłowanskich a nahrawanskich formularow pokazuje. -->
<!-- Tutón tekst so pod wobdźělowanskimi a nahrawanskimi woknješkami pokazuje. ************************************************************************* Neue Sprachen unbedingt auch in [[MediaWiki:Onlyifediting.js]] eintragen. Nowe rěče tež přidaj do [[MediaWiki:Onlyifediting.js]]. ************************************************************************* --> <div id="specialchars" style="margin-top:3px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa; padding:1px; text-align:left; background-color:white;" title="Klikń na požadane wosebite znamjo"> <p class="specialbasic" id="Standard" title="Wosebite znamješka"> Wosebite znamješka: <charinsert> Č č Ć ć ě Ł ł ń ó ř ŕ Š š Ś ś Ž ž Ź ź </charinsert> | <charinsert>„+“ ’ ‚+‘ «+» –</charinsert> | <charinsert>&#43; − · × ÷ ≈ ≠ ± ≤ ≥ ² ³ ½ € † # * ‰ § … → ↔</charinsert> | <charinsert>&+nbsp; [[+]] | {{+}} ~~~~</charinsert> | <charinsert>° ′ ″ </charinsert> </p> <p class="specialbasic" id="WikiSyntax" title="Wikisyntaks" style="display:none"> WikiSyntaks: <font face="Arial Unicode MS,Lucida Sans Unicode,MS Mincho,Arial,sans-serif" style="text-decoration:none;"><charinsert> [[Kategorija:+]] [[Wobraz:+]] #REDIRECT&#32;[[+]] <ref>+</ref> <ref&#32;name="+"></ref> <references/> </charinsert></font> </p> <p class="specialbasic" id="templates" title="Předłohi" style="display:none"> Předłohi: <charinsert><nowiki>{{</nowiki>lang|+}} <nowiki>{{</nowiki>Předłoha|}} <nowiki>{{</nowiki>unicode|}}</charinsert> · <charinsert><nowiki>{{</nowiki>zarodk}}</charinsert> <!--<charinsert><nowiki>{{</nowiki>неоднозначность}}</charinsert>--> <charinsert><nowiki>{{</nowiki>wikificěruj}}</charinsert> <charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>porjedź napohlad}}</nowiki></charinsert> <span style="white-space: nowrap;"><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>No iwiki}}</nowiki></charinsert></span> <span style="white-space: nowrap;"><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>No image}}</nowiki></charinsert></span> <span style="white-space: nowrap;"><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>přestupjenje awtorskich prawow|url=</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki></charinsert></span> <span style="white-space: nowrap;"><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>subst:Wušmórnjenje po diskusiju}}</nowiki></charinsert></span> <span style="white-space: nowrap;"><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>del|+}}</nowiki></charinsert></span> <span style="white-space:nowrap"><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>rq|+}}</nowiki></charinsert></span> </p> <p class="specialbasic" id="IPA" title="IPA" style="display:none"> Zwukowe pismo IPA: <font face="Arial Unicode MS,Lucida Sans Unicode,MS Mincho,Arial,sans-serif" style="text-decoration:none;"><charinsert>a ɐ ɑ ɒ æ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>b ɓ ʙ β</charinsert>&nbsp;· <charinsert>c ç ɕ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>d ɗ ɖ ð</charinsert>&nbsp;· <charinsert>e ə ɘ ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>f</charinsert>&nbsp;· <charinsert>g ɠ ɢ ʛ ɣ ɤ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>h ħ ɦ ɧ ɥ ʜ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>i ɨ ɪ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>j ʝ ɟ ʄ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>k</charinsert>&nbsp;· <charinsert>l ɫ ɬ ɭ ʟ ɮ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>m ɱ ɯ ɰ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>n ɲ ŋ ɳ ɴ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>o ʘ ɵ ø œ ɶ ɔ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>p ɸ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>q</charinsert>&nbsp;· <charinsert>r ɾ ɺ ɽ ɹ ɻ ʀ ʁ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>s ʂ ʃ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>t ʈ θ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>u ʉ ʊ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>v ʋ ʌ </charinsert>&nbsp;· <charinsert>w ʍ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>x χ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>y ʎ ʏ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>z ʑ ʐ ʒ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>ʔ ʡ ʕ ʢ ǀ ǂ ǁ ǃ</charinsert>&nbsp;· <charinsert>ˈ ˌ ː ˑ</charinsert></font>··· <font face="Arial Unicode MS,Lucida Sans Unicode,MS Mincho,Arial,sans-serif" style="text-decoration:none;"></font> </p> <p class="specialbasic" id="lat" title="Łaćonske" style="display:none"> Łaćonske pismiki: <charinsert>Á á Ć ć É é Í í Ó ó Ś ś Ú ú Ý ý Ǿ ǿ</charinsert> ··· <charinsert>À à È è Ì ì Ò ò Ù ù</charinsert> ··· <charinsert> â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô ŝ Ŝ Û û</charinsert> ··· <charinsert>Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü ÿ</charinsert> ··· <charinsert>à ã Ñ ñ Õ õ</charinsert> ··· <charinsert>Å å</charinsert> ··· <charinsert>Ç ç</charinsert> ··· <charinsert>Č č Š š ŭ</charinsert> ··· <charinsert>Ł ł</charinsert> ··· <charinsert>Ő ő Ű ű</charinsert> ··· <charinsert>Ø ø</charinsert> ··· <charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ</charinsert> ··· <font face="Arial Unicode MS,Lucida Sans Unicode,MS Mincho,Arial,sans-serif" style="text-decoration:none;"><charinsert>Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ Y̆ y̆</charinsert></font> ... <charinsert>ß</charinsert> ... <charinsert>Æ æ Œ œ</charinsert> ··· <charinsert>Ð ð Þ þ |</charinsert><br /> </p> <p class="speciallang" id="arab" title="Arabske" style="display:none"> Arabšćina: <span style="font-family: 'Traditional Arabic', 'Arial Unicode MS' , 'Lucida Sans Unicode' , 'MS Mincho', sans-serif; font-size: 1.5em"><charinsert>؛ ؟ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ،</charinsert>··· <charinsert>پ چ ژ گ ڭ </charinsert></span> </p> <p class="speciallang" id="bosn" title="Bosniske" style="display:none"> Bosnišćina: <charinsert>Č č Ć ć Dž dž Đ đ Š š Ž ž</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="czech" title="Čěske" style="display:none"> Čěšćina: <charinsert>Á á Č č Ď ď É é Ě ě Í í Ň ň Ó ó Ř ř Š š Ť ť Ú ú Ů ů Ý ý Ž ž</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="esperanto" title="Esperanto" style="display:none"> Esperanto: <charinsert>Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="eston" title="Estiske" style="display:none"> Estonšćina: <charinsert>Č č Š š Ž ž Õ õ Ä ä Ö ö Ü ü</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="franc" title="Francoske" style="display:none"> Francošćina: <charinsert>À à  â Ç ç É é È è Ê ê Ë ë Î î Ï ï Ô ô Œ œ Ù ù Û û Ü ü Ÿ ÿ</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="galic" title="Galiciske" style="display:none"> Galicišćina: <charinsert>Á á À à  â Ä ä É é È è Ê ê Ë ë Ì ì Î î Ï ï Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ù ù Û û Ẁ ẁ Ŵ ŵ Ẅ ẅ Ý ý Ỳ ỳ Ŷ ŷ Ÿ ÿ</charinsert> </p> <p class="specialbasic" id="grjek" title="Grjekske" style="display:none"> Grjekšćina: <charinsert>Α Ά Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Φ Χ Ψ Ω Ώ</charinsert> ··· <charinsert>α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ</charinsert><br /> </p> <p class="speciallang" id="hawai" title="Hawaiiske" style="display:none"> Hawaiianšćina: <font face="Arial Unicode MS,Lucida Sans Unicode,MS Mincho,Arial,sans-serif" style="text-decoration:none;"><charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ʻ</charinsert></font> </p> <p class="speciallang" id="hr" title="Chorwatske" style="display:none"> Chorwatšćina: <charinsert>Č č Ć ć Dž dž Đ đ Š š Ž ž</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="island" title="Islandske" style="display:none"> Islandšćina: <charinsert>Á á Ð ð É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý Þ þ Æ æ Ö ö</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="ital" title="Italske" style="display:none"> Italšćina: <charinsert>Á á À à É é È è Í í Ì ì Ó ó Ò ò Ú ú Ù ù</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="jid" title="Jiddiske" style="display:none"> Jidiš: <charinsert> א אַ אָ ב בֿ ג ד ה ו וּ װ ױ ז זש ח ט י יִ ײ ײַ כ ך כּ ל ל+ מ ם נ ן ס ע ע+ פ פּ פֿ ף צ ץ ק ר ש שׂ תּ ת ׳ ״ ־ </charinsert> </p> <p class="speciallang" id="katal" title="Katalanske" style="display:none"> Katalanšćina: <charinsert>Á á À à Ç ç É é È è Ë ë Í í Ï ï Ó ó Ò ò Ö ö Ú ú Ù ù</charinsert> </p> <p class="specialbasic" id="kyril" title="Kyriliske" style="display:none"> Kyrilica: <charinsert>А Б В Г Ґ Ѓ Д Ђ Е Є Ё Ж З Ѕ И І Ї Й Ј К Ќ Л Љ М Н Њ О Ө П Р С Т Ћ У Ү Ў Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я</charinsert> ··· <charinsert>а б в г ґ ѓ д ђ е є ё ж з ѕ и і ї й ј к ќ л љ м н њ о ө п р с т ћ у ү ў ф х ц ч џ ш щ ъ ы ь э ю я</charinsert><br /> </p> <p class="specialbasic" id="let" title="Letiske" style="display:none"> Letišćina: <charinsert>Ā Č Ē Ģ Ī Ķ Ļ Ņ Š Ū Ž </charinsert> ··· <charinsert>ā č ē ģ ī ķ ļ ņ š ū ž </charinsert><br /> </p> <p class="specialbasic" id="lit" title="Litawske" style="display:none"> Litawšćina: <charinsert>Ą Č Ę Ė Į Š Ų Ū Ž </charinsert> ··· <charinsert>ą č ę ė į š ų ū ž </charinsert><br /> </p> <p class="speciallang" id="mad" title="Madźarske" style="display:none"> Madźaršćina: <charinsert>Ő ő Ű ű</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="malt" title="Maltaske" style="display:none"> Maltešćina: <charinsert>Ċ ċ Ġ ġ Ħ ħ Ż ż</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="de" title="Němske" style="display:none"> Němčina: <charinsert>Ä ä Ö ö Ü ü ß</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="pinyin" title="Pinyin" style="display:none"> Pinyin: <charinsert>Á á À à Ǎ ǎ Ā ā É é È è Ě ě Ē ē Í í Ì ì Ǐ ǐ Ī ī Ó ó Ò ò Ǒ ǒ Ō ō Ú ú Ù ù Ü ü Ǔ ǔ Ū ū Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="pol" title="Pólske" style="display:none"> Pólšćina: <charinsert>ą Ą ć Ć ę Ę ł Ł ń Ń ó Ó ś Ś ź Ź ż Ż</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="port" title="Portugalske" style="display:none"> Portugišćina: <charinsert>Á á À à  â à ã Ç ç É é Ê ê Í í Ó ó Ô ô Õ õ Ú ú Ü ü</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="roman" title="Romani" style="display:none"> Romanšćina: <charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="rumun" title="Rumunske" style="display:none"> Rumunšćina: <charinsert>Ă ă  â Î î Ş ş Ţ ţ</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="serb" title="Serbiske" style="display:none"> Serbišćina: <charinsert>А а Б б В в Г г Д д Ђ ђ Е е Ж ж З з И и Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р С с Т т Ћ ћ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="skand" title="Skandinawiske" style="display:none"> Skandinawiske: <charinsert>À à É é Å å Æ æ Ä ä Ø ø Ö ö</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="slowak" title="Słowakske" style="display:none"> Słowakšćina: <charinsert>Á á Č č Ď ď É é Í í Ľ ľ Ň ň Ó ó Ô ô Ŕ ŕ Š š Ť ť Ú ú Ý ý Ž ž</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="str_grjek" title="Starogrjekske" style="display:none"> Stara grjekšćina: <font face="Arial Unicode MS,Lucida Sans Unicode,MS Mincho,Arial,sans-serif" style="text-decoration:none;"><charinsert>Α α Ά ά Β β Γ γ Δ δ Ε ε Έ έ Ζ ζ Η η Ή ή Θ θ Ι ι Ί ί Ϊ ϊ ΐ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Ό ό Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Ϋ ϋ Ύ ύ ΰ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ώ ώ ; · ἀ ἁ ὰ ᾶ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ ᾳ ᾀ ᾁ ᾴ ᾲ ᾷ ᾄ ᾅ ᾂ ᾃ ᾆ ᾇ ἐ ἑ ὲ ἔ ἕ ἒ ἓ ἠ ἡ ὴ ῆ ἤ ἢ ἣ ἥ ἦ ἧ ῃ ῄ ῂ ῇ ᾐ ᾑ ᾔ ᾒ ᾕ ᾓ ᾖ ᾗ ἰ ἱ ὶ ῖ ἴ ἲ ἵ ἶ ἷ ὀ ὁ ὄ ὅ ὂ ὃ ὐ ὑ ὺ ῦ ὔ ὕ ὒ ὓ ὖ ὗ ὠ ὡ ὼ ῶ ὤ ὢ ὥ ὣ ὦ ὧ ῴ ῲ ῷ ᾠ ᾡ ᾤ ᾢ ᾥ ᾣ ᾦ ᾧ ` ᾿ ῾ ῍ ῎ ῏ ῟ ῞ ῝ ῍ ῎</charinsert></font> </p> <p class="speciallang" id="span" title="Španiske" style="display:none"> Španišćina: <charinsert>Á á É é Í í Ñ ñ Ó ó Ú ú Ü ü ¡ ¿</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="turk" title="Turkowske" style="display:none"> Turkowšćina: <charinsert>Ç ç ğ İ ı Ş ş</charinsert> </p> <p class="speciallang" id="viet" title="Vietnamske" style="display:none"> Vietnamšćina: <charinsert>À à Ả ả Á á Ạ ạ à ã Ă ă Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ắ ắ Ặ ặ  â Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ấ ấ Ậ ậ Đ đ È è Ẻ ẻ Ẽ ẽ É é Ẹ ẹ Ê ê Ề ề Ể ể Ễ ễ Ế ế Ệ ệ Ỉ ỉ Ĩ ĩ Í í Ị ị Ì ì Ỏ ỏ Ó ó Ọ ọ Ò ò Õ õ Ô ô Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ố ố Ộ ộ Ơ ơ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ớ ớ Ợ ợ Ù ù Ủ ủ Ũ ũ Ú ú Ụ ụ Ư ư Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ứ ứ Ự ự Ỳ ỳ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ỵ ỵ Ý ý</charinsert> </p> </div>
editundo
diskusija
cofnyć
editusergroup
diskusija
Wužiwarske skupiny wobdźěłać
ellipsis
diskusija
email
diskusija
E-mejl
email-legend
diskusija
E-mejlku druhemu wužiwarjej {{GRAMMAR:genitiw|{{SITENAME}}}} pósłać
emailauthenticated
diskusija
Twoja e-mejlowa adresa bu $2 $3 hodź. wobkrućena.
emailblock
diskusija
Wotpósłanje mejlkow bu znjemóžnjene
emailccme
diskusija
E-mejluj mi kopiju mojeje powěsće.
emailccsubject
diskusija
Kopija twojeje powěsće wužiwarjej $1: $2
emailconfirmlink
diskusija
Wobkruć swoju e-mejlowu adresu
emailfrom
diskusija
Wot:
emailmessage
diskusija
Powěsć:
emailnotauthenticated
diskusija
Twoja e-mejlowa adresa hišće wobkrućena <strong>njeje</strong>. Žane mejlki za jednu z sćěhowacych funkcijow pósłane njebudu.
emailpage
diskusija
Wužiwarjej mejlku pósłać
emailpagetext
diskusija
Móžeš slědowacy formular wužiwać, zo by tutomu wužiwarjej e-mejlku pósłał. E-mejlowa adresa, kotruž sy w [[Special:Preferences|swojich wužiwarskich nastajenjach]] zapodał, zjewi so jako adresa "Wot" e-mejlki, tak zo přijimowar móže ći direktnje wotmołwić.
emailsend
diskusija
Wotesłać
emailsent
diskusija
Mejlka wotesłana
emailsenttext
diskusija
Twoja mejlka bu wotesłana.
emailsubject
diskusija
Tema:
emailto
diskusija
Komu:
emailuser
diskusija
Wužiwarjej mejlku pósłać
emailuserfooter
diskusija
Tuta e-mejlka bu z pomocu funkcije "Wužiwarjej mejlku pósłać" na {{SITENAME}} wot $1 do $2 pósłana.
emptyfile
diskusija
Dataja, kotruž sy nahrał, zda so prózdna być. Z přičinu móhł pisanski zmylk w mjenje dataje być. Prošu pruwuj hač chceš ju woprawdźe nahrać.
enotif_anon_editor
diskusija
anonymny wužiwar $1
enotif_body
diskusija
Luby $WATCHINGUSERNAME,<br /> Strona we {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} z mjenom $PAGETITLE bu dnja $PAGEEDITDATE wot $PAGEEDITOR $CHANGEDORCREATED, hlej $PAGETITLE_URL za aktualnu wersiju. $NEWPAGE Zjeće wobdźěłaćerja běše: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT Skontaktuj wobdźěłarja: e-mejl: $PAGEEDITOR_EMAIL wiki: $PAGEEDITOR_WIKI Njebudu žane druhe zdźělenki w padźe dalšich změnow, chibazo wopytaš tutu stronu. Móžeš tež zdźělenske marki za wšě swoje wobkedźbowane strony we swojich wobkedźbowankach wróćo stajić. Twój přećelny zdźělenski system {{GRAMMAR:genitiw|{{SITENAME}}}} -- Zo by nastajenja twojich wobkedźbowankow změnił, wopytaj {{fullurl:{{ns:special}}:Watchlist/edit}} Wospjetne prašenja a dalša pomoc: {{fullurl:{{MediaWiki:Helppage}}}}
enotif_impersonal_salutation
diskusija
wužiwar {{GRAMMAR:genitiw|{{SITENAME}}}}
enotif_lastdiff
diskusija
Hlej $1 za tutu změnu.
enotif_lastvisited
diskusija
Hlej $1 za wšě změny po twojim poslednim wopyće.
enotif_mailer
diskusija
{{SITENAME}} E-mejlowe zdźělenje
enotif_newpagetext
diskusija
To je nowa strona.
enotif_reset
diskusija
Wšě strony jako wopytane woznamjenić
enotif_subject
diskusija
[{{SITENAME}}] Strona „$PAGETITLE” bu přez wužiwarja $PAGEEDITOR $CHANGEDORCREATED.
enterlockreason
diskusija
Zapodaj přičinu za zawrjenje a přibližny čas, hdy budźe zawrjenje zběhnjene
error
diskusija
Zmylk
errorpagetitle
diskusija
Zmylk
exbeforeblank
diskusija
wobsah do wuprózdnjenja běše: '$1'
exblank
diskusija
strona běše prózdna
excontent
diskusija
wobsah běše: '$1'
excontentauthor
diskusija
wobsah bě: '$1' (a jenički wobdźěłowar bě '[[Special:Contributions/$2|$2]]')
exif-aperturevalue
diskusija
Zasłona
exif-artist
diskusija
Awtor
exif-bitspersample
diskusija
Bitow na barbowu komponentu
exif-brightnessvalue
diskusija
Swětłosć
exif-cfapattern
diskusija
Muster CFA
exif-colorspace
diskusija
Barbny rum
exif-colorspace-1
diskusija
sRGB
exif-colorspace-ffff.h
diskusija
FFFF.H
exif-componentsconfiguration
diskusija
Woznam kóždeje komponenty
exif-componentsconfiguration-0
diskusija
Njeeksistuje
exif-componentsconfiguration-1
diskusija
Y
exif-componentsconfiguration-2
diskusija
Cb
exif-componentsconfiguration-3
diskusija
Cr
exif-componentsconfiguration-4
diskusija
R
exif-componentsconfiguration-5
diskusija
G
exif-componentsconfiguration-6
diskusija
B
exif-compressedbitsperpixel
diskusija
Modus wobrazoweje kompresije
exif-compression
diskusija
Metoda kompresije
exif-compression-1
diskusija
Njekomprimowany
exif-compression-6
diskusija
JPEG
exif-contrast
diskusija
Kontrast
exif-contrast-0
diskusija
Normalny
exif-contrast-1
diskusija
Mjechki
exif-contrast-2
diskusija
Sylny
exif-copyright
diskusija
Mějićel awtorskich prawow
exif-customrendered
diskusija
Wot wužiwarja definowane předźěłanje wobrazow
exif-customrendered-0
diskusija
Normalne wobdźěłanje
exif-customrendered-1
diskusija
Wužiwarske wobdźěłanje
exif-datetime
diskusija
Datum a čas datajoweje změny
exif-datetimedigitized
diskusija
Datum a čas digitalizowanja
exif-datetimeoriginal
diskusija
Datum a čas wutworjenja datow
exif-devicesettingdescription
diskusija
Nastajenja nastroja
exif-digitalzoomratio
diskusija
Digitalny zoom
exif-exifversion
diskusija
Wersija EXIF
exif-exposurebiasvalue
diskusija
Naswětlenska korektura
exif-exposureindex
diskusija
Naswětlenski indeks
exif-exposuremode
diskusija
Naswětlenski modus
exif-exposuremode-0
diskusija
Awtomatiske naswětlenje
exif-exposuremode-1
diskusija
Manuelne naswětlenje
exif-exposuremode-2
diskusija
Rjad naswětlenjow (Bracketing)
exif-exposureprogram
diskusija
Naswětlenski program
exif-exposureprogram-0
diskusija
Njeznaty
exif-exposureprogram-1
diskusija
Manuelny
exif-exposureprogram-2
diskusija
Normalny program
exif-exposureprogram-3
diskusija
Priorita zasłony
exif-exposureprogram-4
diskusija
Priorita zawěrki
exif-exposureprogram-5
diskusija
Kreatiwny program (za hłubokosć wótrosće)
exif-exposureprogram-6
diskusija
Akciski program (za wyšu spěšnosć zawěrki)
exif-exposureprogram-7
diskusija
Portretowy modus (za fota z blikosće z pozadkom zwonka fokusa)
exif-exposureprogram-8
diskusija
Krajinowy modus (za fota krajinow z pozadkom we fokusu)
exif-exposuretime
diskusija
Naswětlenski čas
exif-exposuretime-format
diskusija
$1 sek. ($2)
exif-filesource
diskusija
Žórło dataje
exif-filesource-3
diskusija
DSC
exif-flash
diskusija
Błysk
exif-flash-fired-0
diskusija
Błysk so njepušći
exif-flash-fired-1
diskusija
Błysk zahibany
exif-flash-function-1
diskusija
Žana błyskowa funkcija
exif-flash-mode-1
diskusija
wunućeny błysk
exif-flash-mode-2
diskusija
Wunućeny błysk potłóčeny
exif-flash-mode-3
diskusija
awtomatiski modus
exif-flash-redeye-1
diskusija
Redukcija čerwjenych wočow
exif-flash-return-0
diskusija
žana funkcija za spóznaće błyskoweje refleksije
exif-flash-return-2
diskusija
žana refleksija błyska wotkryta
exif-flash-return-3
diskusija
refleksija błyska wotkryta
exif-flashenergy
diskusija
Sylnosć błyska
exif-flashpixversion
diskusija
Podpěrowana wersija Flashpix
exif-fnumber
diskusija
Zasłona
exif-fnumber-format
diskusija
f/$1
exif-focallength
diskusija
Palnišćowa zdalenosć
exif-focallength-format
diskusija
$1 mm
exif-focallengthin35mmfilm
diskusija
Palnišćowa zdalenosć za film 35 mm přeličena
exif-focalplaneresolutionunit
diskusija
Jednotka rozeznaća sensora
exif-focalplaneresolutionunit-2
diskusija
cól
exif-focalplanexresolution
diskusija
Wodorune rozeznaće sensora
exif-focalplaneyresolution
diskusija
Padorune rozeznaće sensora
exif-gaincontrol
diskusija
Regulowanje sceny
exif-gaincontrol-0
diskusija
Žane
exif-gaincontrol-1
diskusija
Snadne
exif-gaincontrol-2
diskusija
Wysoke zesylnjenje
exif-gaincontrol-3
diskusija
Niske wosłabjenje
exif-gaincontrol-4
diskusija
Wysoke wosłabjenje
exif-gpsaltitude
diskusija
Wyšina
exif-gpsaltituderef
diskusija
Referencna wyšina
exif-gpsareainformation
diskusija
Mjeno wobwoda GPS
exif-gpsdatestamp
diskusija
Datum GPS
exif-gpsdestbearing
diskusija
Wusměrjenje
exif-gpsdestbearingref
diskusija
Referenca za wusměrjenje
exif-gpsdestdistance
diskusija
Zdalenosć k cilej
exif-gpsdestdistanceref
diskusija
Referenca za zdalenosć k cilej
exif-gpsdestlatitude
diskusija
Šěrina
exif-gpsdestlatituderef
diskusija
Referenca za šěrinu
exif-gpsdestlongitude
diskusija
Dołhosć
exif-gpsdestlongituderef
diskusija
Referenca dołhosće
exif-gpsdifferential
diskusija
Diferencialna korektura GPS
exif-gpsdirection-m
diskusija
Magnetiski směr
exif-gpsdirection-t
diskusija
Woprawdźity směr
exif-gpsdop
diskusija
Měrjenska dokładnosć
exif-gpsimgdirection
diskusija
Wobrazowy směr
exif-gpsimgdirectionref
diskusija
Referenca za wusměrjenje wobraza
exif-gpslatitude
diskusija
Geografiska šěrina
exif-gpslatitude-n
diskusija
Sewjerna šěrina
exif-gpslatitude-s
diskusija
Južna šěrina
exif-gpslatituderef
diskusija
Sewjerna abo južna šěrina
exif-gpslongitude
diskusija
Geografiska dołhosć
exif-gpslongitude-e
diskusija
Wuchodna dołhosć
exif-gpslongitude-w
diskusija
Zapadna dołhosć
exif-gpslongituderef
diskusija
Wuchodna abo zapadna dołhosć
exif-gpsmapdatum
diskusija
Wužiwane geodetiske daty
exif-gpsmeasuremode
diskusija
Měrjenska metoda
exif-gpsmeasuremode-2
diskusija
dwudimensionalne měrjenje
exif-gpsmeasuremode-3
diskusija
třidimensionalne měrjenje
exif-gpsprocessingmethod
diskusija
Metoda předźěłanja GPS
exif-gpssatellites
diskusija
Satelity wužiwane za měrjenje
exif-gpsspeed
diskusija
Spěšnosć přijimaka GPS
exif-gpsspeed-k
diskusija
km/h
exif-gpsspeed-m
diskusija
mila/h
exif-gpsspeed-n
diskusija
Suki
exif-gpsspeedref
diskusija
Jednotka spěšnosće
exif-gpsstatus
diskusija
Status přijimaka
exif-gpsstatus-a
diskusija
Měrjenje běži
exif-gpsstatus-v
diskusija
Interoperabilita měrjenja
exif-gpstimestamp
diskusija
Čas GPS (atomowy časnik)
exif-gpstrack
diskusija
Směr pohiba
exif-gpstrackref
diskusija
Referenca za směr pohiba
exif-gpsversionid
diskusija
Wersija ID GPS
exif-imagedescription
diskusija
Titl wobraza
exif-imagelength
diskusija
Wysokosć
exif-imageuniqueid
diskusija
ID wobraza
exif-imagewidth
diskusija
Šěrokosć
exif-isospeedratings
diskusija
Cutliwosć filma abo sensora (ISO)
exif-jpeginterchangeformat
diskusija
Offset k JPEG SOI
exif-jpeginterchangeformatlength
diskusija
Bajty JPEG datow
exif-lightsource
diskusija
Žórło swěcy
exif-lightsource-0
diskusija
Njeznata
exif-lightsource-1
diskusija
Dnjowe swětło
exif-lightsource-10
diskusija
Pomróčene
exif-lightsource-11
diskusija
Sćin
exif-lightsource-12
diskusija
Dnjowe swětło fluoreskowace (D 5700 – 7100K)
exif-lightsource-13
diskusija
Dnjowoběły fluoreskowacy (N 4600 – 5400K)
exif-lightsource-14
diskusija
Zymnoběły fluoreskowacy (W 3900 – 4500K)
exif-lightsource-15
diskusija
běły fluoroskowacy (WW 3200 – 3700K)
exif-lightsource-17
diskusija
Standardne swětło A
exif-lightsource-18
diskusija
Standardne swětło B
exif-lightsource-19
diskusija
Standardne swětło C
exif-lightsource-2
diskusija
Fluorescentne
exif-lightsource-20
diskusija
D55
exif-lightsource-21
diskusija
D65
exif-lightsource-22
diskusija
D75
exif-lightsource-23
diskusija
D50
exif-lightsource-24
diskusija
ISO studijowa wolframowa žehlawka
exif-lightsource-255
diskusija
Druhe žórło swětła
exif-lightsource-3
diskusija
Žehlawka
exif-lightsource-4
diskusija
Błysk
exif-lightsource-9
diskusija
Rjane wjedro
exif-make
diskusija
Zhotowjer kamery
exif-make-value
diskusija
$1
exif-makernote
diskusija
Přispomnjenki zhotowjerja
exif-maxaperturevalue
diskusija
Najwjetša zasłona
exif-meteringmode
diskusija
Měrjenska metoda
exif-meteringmode-0
diskusija
Njeznata
exif-meteringmode-1
diskusija
Přerězk
exif-meteringmode-2
diskusija
Srjedźa wusměrjeny
exif-meteringmode-255
diskusija
Druha
exif-meteringmode-3
diskusija
Spotowe měrjenje
exif-meteringmode-4
diskusija
Multispot
exif-meteringmode-5
diskusija
Šema
exif-meteringmode-6
diskusija
Dźělna
exif-model
diskusija
Model kamery
exif-model-value
diskusija
$1
exif-oecf
diskusija
Optoelektroniski přeličenski faktor (OECF)
exif-orientation
diskusija
Wusměrjenje kamery
exif-orientation-1
diskusija
Normalnje
exif-orientation-2
diskusija
Wodorunje wobroćeny
exif-orientation-3
diskusija
180° zwjertnjeny
exif-orientation-4
diskusija
Padorunje wobroćeny
exif-orientation-5
diskusija
90° přećiwo směrej časnika zwjertneny a padorunje wobroćeny
exif-orientation-6
diskusija
90° w směrje časnika zwjertnjeny
exif-orientation-7
diskusija
90° w směrje časnika zwjertnjeny a padorunje wobroćeny
exif-orientation-8
diskusija
90° přećiwo směrej časnika zwjertnjeny
exif-photometricinterpretation
diskusija
Zestajenje pikselow
exif-photometricinterpretation-2
diskusija
RGB
exif-photometricinterpretation-6
diskusija
YCbCr
exif-pixelxdimension
diskusija
Płaćiwa wysokosć wobraza
exif-pixelydimension
diskusija
Płaćiwa šěrokosć wobraza
exif-planarconfiguration
diskusija
Porjad datow
exif-planarconfiguration-1
diskusija
Škropawy format
exif-planarconfiguration-2
diskusija
Płony format
exif-primarychromaticities
diskusija
Barbowa kwalita primarnych barbow
exif-referenceblackwhite
diskusija
Por čorneje a běłeje referencneje hódnoty
exif-relatedsoundfile
diskusija
Zwjazana zynkowa dataja
exif-resolutionunit
diskusija
Jednotka rozeznaća X a Y
exif-rowsperstrip
diskusija
Ličba rjadkow na pas
exif-samplesperpixel
diskusija
Ličba komponentow
exif-saturation
diskusija
Nasyćenosć
exif-saturation-0
diskusija
Normalna nasyćenosć
exif-saturation-1
diskusija
Niska nasyćenosć
exif-saturation-2
diskusija
Wysoka nasyćenosć
exif-scenecapturetype
diskusija
Družina sceny
exif-scenecapturetype-0
diskusija
Standard
exif-scenecapturetype-1
diskusija
Krajina
exif-scenecapturetype-2
diskusija
Portret
exif-scenecapturetype-3
diskusija
Nócna scena
exif-scenetype
diskusija
Typ sceny
exif-scenetype-1
diskusija
Direktnje fotografowany wobraz
exif-sensingmethod
diskusija
Měrjenska metoda
exif-sensingmethod-1
diskusija
Njedefinowany
exif-sensingmethod-2
diskusija
Jednočipowy barbowy přestrjenjowy sensor
exif-sensingmethod-3
diskusija
Dwučipowy barbowy přestrjenjowy sensor
exif-sensingmethod-4
diskusija
Třičipowy barbowy přestrjenjowy sensor
exif-sensingmethod-5
diskusija
Sekwencielny barbowy přestrjenjowy sensor
exif-sensingmethod-7
diskusija
Třilinearny sensor
exif-sensingmethod-8
diskusija
Barbowy sekwencielny linearny sensor
exif-sharpness
diskusija
Wótrosć
exif-sharpness-0
diskusija
Normalna
exif-sharpness-1
diskusija
Mjechka
exif-sharpness-2
diskusija
Sylna
exif-shutterspeedvalue
diskusija
Naswětlenski čas
exif-software
diskusija
Wužiwana softwara
exif-software-value
diskusija
$1
exif-spatialfrequencyresponse
diskusija
Cutliwosć rumoweje frekwency
exif-spectralsensitivity
diskusija
Spektralna cutliwosć
exif-stripbytecounts
diskusija
Bajty na komprimowany pas
exif-stripoffsets
diskusija
Městno wobrazowych datow
exif-subjectarea
diskusija
Wobwod předmjeta
exif-subjectdistance
diskusija
Zdalenje k předmjetej
exif-subjectdistance-value
diskusija
$1 m
exif-subjectdistancerange
diskusija
Zdalenosć k motiwej
exif-subjectdistancerange-0
diskusija
Njeznata
exif-subjectdistancerange-1
diskusija
Makro
exif-subjectdistancerange-2
diskusija
Bliski pohlad
exif-subjectdistancerange-3
diskusija
Zdaleny pohlad
exif-subjectlocation
diskusija
Městno předmjeta
exif-subsectime
diskusija
Dźěle sekundy za DateTime
exif-subsectimedigitized
diskusija
Dźěle sekundy za DateTimeDigitized
exif-subsectimeoriginal
diskusija
Dźěle sekundy za DateTimeOriginal
exif-transferfunction
diskusija
Přenošowanska funkcija
exif-unknowndate
diskusija
Njeznaty datum
exif-usercomment
diskusija
Přispomjenja wužiwarja
exif-whitebalance
diskusija
Balansa běłeho dypka
exif-whitebalance-0
diskusija
Automatiske wurunanje běłeho
exif-whitebalance-1
diskusija
Manuelne wurunanje běłeho
exif-whitepoint
diskusija
Barbowa kwalita běłeho dypka
exif-xresolution
diskusija
Wodorune rozeznaće
exif-xyresolution-c
diskusija
$1 dpc
exif-xyresolution-i
diskusija
$1 dpi
exif-ycbcrcoefficients
diskusija
Koeficienty matriksy za transformaciju barbneho ruma
exif-ycbcrpositioning
diskusija
Zaměstnjenje Y a C
exif-ycbcrsubsampling
diskusija
Poměr podwotmasanja (Subsampling) wot Y do C
exif-yresolution
diskusija
Padorune rozeznaće
expand_templates_generate_xml
diskusija
Analyzowy štom XML pokazać
expand_templates_input
diskusija
Tekst zapodać:
expand_templates_intro
diskusija
Na tutej specialnej stronje móžeš tekst zapodać a wšitke do njeje zapřijate předłohi so rekursiwnje ekspanduja. Tež funkcije parsera kaž <nowiki>{{</nowiki>#if:...}} a wariable kaž <nowiki>{{</nowiki>CURRENTDAY}} so wuhódnočeja – faktisce wšo, štož steji mjezy dwójnymaj wopušatymaj spinkomaj. To so přez zawołanje jednotliwych fazow parsera software MediaWiki stawa.
expand_templates_ok
diskusija
Wuwjesć
expand_templates_output
diskusija
Wuslědk
expand_templates_preview
diskusija
Přehlad
expand_templates_remove_comments
diskusija
Komentary wotstronić
expand_templates_title
diskusija
Kontekstowy titul, za {{PAGENAME}} atd.:
expand_templates_xml_output
diskusija
Wudaće XML
expandtemplates
diskusija
Předłohi ekspandować
expandtemplates-desc
diskusija
Rozšěrja předłohi, parserowe funkcije a wariable, zo by so rozšěrjeny wikitekst pokazał a wobličena strona zwobrazniła
expensive-parserfunction-category
diskusija
Strony, kotrež tajke parserowe funkcije přehusto wołaja, kotrež serwer poćežuja.
expensive-parserfunction-warning
diskusija
Warnowanje: Tuta strona wobsahuje přewjele parserowych wołanjow. Dyrbjała mjenje hač $2 {{PLURAL:$2|wołanje|wołanjej|wołanja|wołanjow}} měć, {{PLURAL:$1|je nětko $1 wołanje|stej nětko $1 wołanjej|su nětko $1 wołanja|je nětko $1 wołanjow}}.
expiringblock
diskusija
hač do $1
explainconflict
diskusija
Něchtó druhi je stronu změnił w samsnym času, hdyž sy spytał ju wobdźěłować. Hornje tekstowe polo wobsahuje tekst strony kaž tuchwilu eksistuje. Twoje změny so w delnim tekstowym polu pokazuja. Dyrbiš swoje změny do eksistowaceho teksta zadźěłać. <b>Jenož</b> tekst w hornim tekstowym polu so składuje hdyž znowa na „Składować” kliknješ.<br />
export
diskusija
Strony eksportować
export-addcat
diskusija
Dodawać
export-addcattext
diskusija
Strony z kategorije dodawać:
export-addns
diskusija
Přidać
export-addnstext
diskusija
Strony z mjenoweho ruma přidać:
export-download
diskusija
Jako XML-dataju składować
export-pagelinks
diskusija
Wotkazane strony zapřijeć, do hłubokosće wot:
export-submit
diskusija
Eksportować
export-templates
diskusija
Předłohi zapřijeć
exportcuronly
diskusija
Jenož aktualnu wersiju zapřijeć, nic dospołne stawizny
exportnohistory
diskusija
---- <b>Kedźbu:</b> Eksport cyłych stawiznow přez tutón formular bu z přičin wukonitosće serwera znjemóžnjeny.
exporttext
diskusija
Móžeš tekst a stawizny wěsteje strony abo skupiny stronow, kotrež su w XML zawite, eksportować. To da so potom do druheho wikija, kotryž ze software MediaWiki dźěła, přez [[Special:Import|importowansku stronu]] importować. Zo by strony eksportował, zapodaj title deleka do tekstoweho pola, jedyn titul na linku, a wubjer, hač chceš aktualnu wersiju kaž tež stare wersije z linkami stawiznow strony abo jenož aktualnu wersiju z informacijemi wo poslednjej změnje eksportować. W poslednim padźe móžeš tež wotkaz wužiwać, na př. „[[{{#Special:Export}}/{{MediaWiki:Mainpage}}]]” za stronu „[[{{MediaWiki:Mainpage}}]]”.
external_image_whitelist
diskusija
#Wostaj tutu linku eksaktnje kaž je<pre> #Zapodaj deleka fragmenty regularnych wurazow (jenož tón dźěl mjez //) #Tute přirunuja so z URL eksternych wobrazow #Přihódne zwobraznja so jako wobrazy, hewak so jenož wotkaz k wobrazej pokaza #Z linkami, kotrež so z # započinaja, wobchadźeja kaž komentary #To na wulkopisanje njedźiwa #Zapodaj wšě fragmenty regularnych wurazow nad tutej linku. Wostaj tutu linku eksaktnje kaž je</pre>
externaldberror
diskusija
Běše pak eksterny zmylk awtentifikacije datoweje banki, pak njesměš swoje eksterne konto aktualizować.
extlink_sample
diskusija
http://www.example.com Mjeno wotkaza
extlink_tip
diskusija
Zwonkowny wotkaz (pomysli sej na prefiks http://)
faq
diskusija
Husto stajene prašenja (FAQ)
faqpage
diskusija
Project:Husto stajene prašenja (FAQ)
feb
diskusija
feb
february
diskusija
februar
february-gen
diskusija
februara
feed-atom
diskusija
Atom
feed-invalid
diskusija
Njepłaćiwy typ abonementa.
feed-rss
diskusija
RSS
feed-unavailable
diskusija
Syndikaciske kanale k dispoziciji njesteja
feedlinks
diskusija
Kanal:
fewestrevisions
diskusija
Strony z najmjenje wersijemi
fewestrevisions-summary
diskusija
file-deleted-duplicate
diskusija
Dataja, kotraž je identiska z tutej dataju ([[$1]]), je so prjedy zničiła. Ty měł stawizny zničenja tuteje dataje přepruwować, prjedy pokročuješ z jeje zasonahrawanjom.
file-exists-duplicate
diskusija
Tuta dataja je duplikat {{PLURAL:$1|slědowaceje dataje|slědowaceju datajow|slědowacych datajow|slědowacych datajow}}:
file-info
diskusija
Wulkosć dataje: $1, typ MIME: $2
file-info-size
diskusija
($1 × $2 pikselow, wulkosć dataje: $3, typ MIME: $4)
file-nohires
diskusija
<small>Za tutu dataju žane wyše rozeznaće njeje.</small>
file-thumbnail-no
diskusija
Mjeno dataje započina so z '''<tt>$1</tt>'''. Zda so, zo to je wobraz z redukowanej wulkosću ''(thumbnail)'' pokazać. Jeli maš tutón wobraz z połnym rozeznaćom, nahraj tutón, hewak změń prošu datajowe mjeno.
filecopyerror
diskusija
Njebě móžno dataju „$1” k „$2” kopěrować.
filedelete
diskusija
„$1“ wušmórnyć
filedelete-archive-read-only
diskusija
Do archiwoweho zapisa "$1" njeda so z webowym serwerom pisać.
filedelete-backlink
diskusija
← $1
filedelete-comment
diskusija
Přičina:
filedelete-current-unregistered
diskusija
Podata dataja "$1" w datowej bance njeje.
filedelete-edit-reasonlist
diskusija
Přičiny za wušmórnjenje wobdźěłać
filedelete-intro
diskusija
Šmórnješ dataju '''[[Media:$1|$1]]''' zhromadnje z jeje cyłymi stawiznami.
filedelete-intro-old
diskusija
Wušmórnješ wersiju '''[[Media:$1|$1]]''' wot [$4 wot $2, $3 hodź].
filedelete-legend
diskusija
Wušmórnju dataju
filedelete-missing
diskusija
Dataja "$1" njeda so zničić, dokelž njeeksistuje.
filedelete-nofile
diskusija
'''„$1“''' njeeksistuje.
filedelete-nofile-old
diskusija
Njeje žana archiwowana wersija '''$1''' z podatymi atributami.
filedelete-old-unregistered
diskusija
Podata datajowa wersija "$1" w datowej bance njeje.
filedelete-otherreason
diskusija
Druha/přidatna přičina:
filedelete-reason-dropdown
diskusija
*Powšitkowne přičina za wušmórnjenja ** Zranjenje awtorksich prawow ** Dwójna dataja
filedelete-reason-otherlist
diskusija
Druha přičina
filedelete-submit
diskusija
Wušmórnyć
filedelete-success
diskusija
Strona '''„$1“''' bu wušmórnjena.
filedelete-success-old
diskusija
Wersija '''[[Media:$1|$1]]''' wot $2, $3 hodź. bu zničena.
filedeleteerror
diskusija
Njebě móžno dataju „$1” wušmórnyć.
filedeleteerror-long
diskusija
Buchu zmylki při zničenju dataje zwěsćene: $1
filedeleteerror-short
diskusija
Zmylk při zničenju dataje: $1
filedesc
diskusija
Zjeće
fileduplicatesearch
diskusija
Dwójne dataje pytać
fileduplicatesearch-filename
diskusija
Datajowe mjeno:
fileduplicatesearch-info
diskusija
$1 × $2 pikselow<br />Datajowa wulkosć: $3<br />Typ MIME: $4
fileduplicatesearch-legend
diskusija
Duplikaty pytać
fileduplicatesearch-result-1
diskusija
Dataja "$1" identiske duplikaty nima.
fileduplicatesearch-result-n
diskusija
Dataja "$1" ma {{PLURAL:$2|1 identiski duplikat|$2 identiskej duplikataj|$2 identiske duplikaty|$2 identiskich duplikatow}}.
fileduplicatesearch-submit
diskusija
Pytać
fileduplicatesearch-summary
diskusija
Pytanje za duplikatnymi datajemi na zakładźe jich hašoweje hódnoty. Zapodaj datajowe mjeno '''bjez''' prefiksa "{{ns:file}}:".
fileexists
diskusija
Dataja z tutym mjenom hižo eksistuje. Jeli kliknješ na „Składować”, so wona přepisuje. Prošu pruwuj '''<tt>$1</tt>''' jeli njejsy wěsty hač chceš ju změnić.
fileexists-extension
diskusija
Dataja z podobnym mjenom hižo eksistuje:<br /> Mjeno dataje, kotruž chceš nahrać: '''<tt>$1</tt>'''<br /> Mjeno eksistowaceje dataje: '''<tt>$2</tt>'''<br /> Jenož kóncowce rozeznawatej so we wulko- a małopisanju. Prošu wuzwol hinaše mjeno.
fileexists-forbidden
diskusija
Dataja z tutym mjenom hižo eksistuje a njeda so přepisać. Jeli hišće chceš swoju dataju nahrać, dźi prošu wróćo a wuž nowe mjeno. [[File:$1|thumb|center|$1]]
fileexists-shared-forbidden
diskusija
Dataja z tutym mjenom hižo eksistuje w zhromadnej chowarni. Jeli hišće chceš swoju dataju nahrać, dźi prošu wróćo a wužij nowe mjeno. [[File:$1|thumb|center|$1]]
fileexists-thumb
diskusija
<center>'''Eksistowacy wobraz'''</center>
fileexists-thumbnail-yes
diskusija
Dataja zda so minaturka ''(thumbnail)'' być. Prošu přepruwuj dataju '''<tt>$1</tt>'''.<br /> Jeli je to wobraz w originalnej wulkosći, njetrjebaš minaturku nahrać.
fileexistserror
diskusija
Njebě móžno do dataje „$1“ pisać, dokelž tuta dataja hižo eksistuje.
filehist
diskusija
Wersije dataje
filehist-comment
diskusija
Komentar
filehist-current
diskusija
aktualnje
filehist-datetime
diskusija
Čas
filehist-deleteall
diskusija
wšě wersije wušmórnyć
filehist-deleteone
diskusija
tutu wersiju wušmórnyć
filehist-dimensions
diskusija
Rozeznaće
filehist-filesize
diskusija
Wulkosć dataje
filehist-help
diskusija
Klikń na wěsty čas, zo by wersiju dataje w tutym času zwobraznił.
filehist-nothumb
diskusija
Žadyn wobrazowy napohlad
filehist-revert
diskusija
cofnyć
filehist-thumb
diskusija
Wobrazowy napohlad
filehist-thumbtext
diskusija
Wobrazowy napohlad za wersiju wot $1
filehist-user
diskusija
Wužiwar
filemissing
diskusija
Dataja pobrachuje
filename
diskusija
Mjeno dataje
filename-bad-prefix
diskusija
Datajowe mjeno započina so z '''„$1“'''. To je powšitkownje datajowe mjeno, kotrež digitalna kamera zwjetša dawa a kotrež tohodla jara wuprajiwe njeje. Prošu wubjer bóle wuprajiwe mjeno za twoju dataju.
filename-prefix-blacklist
diskusija
#<!-- Njezměń tutu linku! --> <pre> # Syntaksa: # * Wšo wot znamješka "#" hač ke kóncej linki je komentar # * Kóžda njeprózdna linka je prefiks za typiske datajowe mjena, # kotrež so awtomatisce přez digitalne kamery připokazuja CIMG # Casio DSC_ # Nikon DSCF # Fuji DSCN # Nikon DUW # někptre mobilne telefony IMG # generic JD # Jenoptik MGP # Pentax PICT # misc. #</pre> <!-- Njezměń tutu linku! -->
filenotfound
diskusija
Njebě móžno dataju „$1” namakać.
filepageexists
diskusija
Wopisanska strona za tutu dataju bu hižo pola '''<tt>$1</tt>''' wutworjena, ale tuchwilu dataja z tutym mjeno njeeksistuje. Zjeće, kotrež zapodaš, njezjewi so na wopisanskej stronje. Zo by so twoje zjeće tam jewiło, dyrbiš ju manuelnje wobdźěłać.
filepath
diskusija
Datajowy puć
filepath-page
diskusija
Dataja:
filepath-submit
diskusija
Puć
filepath-summary
diskusija
Tuta specialna strona wróća dospołny puć aktualneje datajoweje wersije. Wobrazy so połnym rozeznaću pokazuja, druhe datajowe typy so ze zwjazanym programom startuja. Zapodaj datajowe mjeno bjez dodawka "{{ns:file}}:".
filerenameerror
diskusija
Njebě móžno dataju „$1” na „$2” přemjenować.
filereuploadsummary
diskusija
Datajowe změny:
filerevert
diskusija
Wersiju $1 cofnyć
filerevert-backlink
diskusija
← $1
filerevert-badversion
diskusija
W zapodatym času žana wersija dataje njeje.
filerevert-comment
diskusija
Přičina:
filerevert-defaultcomment
diskusija
wróćo stajene na wersiju wot $1, $2 hodź.
filerevert-intro
diskusija
Stajiš dataju '''[[Media:$1|$1]]''' na [$4 wersiju wot $2, $3 hodź.] wróćo.
filerevert-legend
diskusija
Dataju wróćo stajeć
filerevert-submit
diskusija
Cofnyć
filerevert-success
diskusija
'''[[Media:$1|$1]]''' bu na [$4 wersiju wot $2, $3 hodź.] wróćo stajeny.
files
diskusija
Dataje
filesource
diskusija
Žórło:
filestatus
diskusija
Licenca:
filetype-bad-ie-mime
diskusija
Tuta dataja njeda so nahrać, dokelž Internet Explorer by ju jako "$1" interpretował, kotryž je njedowoleny a potencielnje strašny datajowy typ.
filetype-badmime
diskusija
Dataje typa MIME „$1” njesmědźa so nahrać.
filetype-banned-type
diskusija
'''".$1"''' njeje dowoleny datajowy typ. {{PLURAL:$3|Dowoleny datajowy typ je|Dowolenej datajowej typaj stej|Dowolene datajowe typy su|Dowolene datajowe typy su}} $2.
filetype-missing
diskusija
Dataja nima kóncowku (na přikład „.jpg“).
filetype-unwanted-type
diskusija
'''".$1"''' je njepožadany datajowy typ. {{PLURAL:$3|Preferowany datajowy typ je|Preferowanej datajowej typaj stej|Preferowane datajowe typy su|Preferowane datajowe typy su}} $2.
fileuploadsummary
diskusija
Zjeće:
filewasdeleted
diskusija
Dataja z tutym mjenom bu prjedy nahrata a pozdźišo wušmórnjena. Prošu přepruwuj $1 prjedy hač ju znowa składuješ.
fix-double-redirects
diskusija
Daleposrědkowanja aktualizować, kotrež na prěnjotny titul pokazuja
formerror
diskusija
Zmylk: njeje móžno formular wotesłać
fri
diskusija
Pja
friday
diskusija
Pjatk
gadget-Edittop
diskusija
''Edittop'': Přida wotkaz za [wobdźěłać] k prěnjej sekciji strony
gadget-HotCats
diskusija
''HotCats'': zmóžni jednore přidaće a wotstronjenje kategorijow w nastawkach
gadget-UTCLiveClock
diskusija
''UTCLiveClock'': Přida časnik w róžku strony z časom po [[UTC]], ale tež móžnosć wobnowić stronu přez jednore kliknjenje na časnik.
gadget-WikEd
diskusija
''WikEd'' : redigowacy nastroj, kotryž je integrowany do wobhladowaka a přidawa tekstowe nastroje za čas wobdźěłanja ([[:fr:Utilisateur:Leag/wikEd|pomocna strona]]) <small><nowiki>[</nowiki>[[:Image:WikEd-fr.png|wobraz]]<nowiki>]</nowiki></small>
gadget-niceInfoboxes
diskusija
''NiceInfoboxes'': Přida infokašćikam přidaty pozadkowy wobraz při nadpisach. Hlej tež [[Wikipedija:Infokašćik]]. Ideja za tute formaty je z francoskeje wikipedije: [[:fr:Projet:Infobox/V2]], ale mjeno specielneje funkcije je wot wužiwarja [[Wužiwar:Tlustulimu|Tlustulimu]].
gadget-niceTaxoboxes
diskusija
''NiceTaxoboxes'': Přida taksonkašćikam přidaty pozadkowy wobraz při nadpisach. Hlej tež [[Wikipedija:Infokašćik]]. Ideja za tute formaty je z francoskeje wikipedije: [[:fr:Projet:Infobox/V2]], ale mjeno specielneje funkcije je wot wužiwarja [[Wužiwar:Tlustulimu|Tlustulimu]].
gadget-section-Wobdźěłanje
diskusija
Přidate nastroje za wobdźěłanje <small><small>(snadź trjeba wjace ličenskeje wukonitosće)</small></small>
gadget-section-Zwobrazowanje
diskusija
Přidate nastroje za zwobrazowanje
gadgets
diskusija
Specialne funkcije
gadgets-desc
diskusija
Zmóžnja wužiwarjam swójske [[Special:Gadgets|přisłuški za CSS a JavaScript]] w jich [[Special:Preferences|nastajenjach]] wubrać
gadgets-pagetext
diskusija
Deleka je lisćina specialnych funkcijow, kotrež wužiwarjo móža na swojej [[Special:Preferences|stronje nastajenjow]] zmóžnić, kaž přez [[MediaWiki:Gadgets-definition|definicije]] definowane. Tutón přehlad skići lochki přistup k systemowym zdźělenkam, kotrež wopisanje a kod kóždeje specialneje funkcije definuja.
gadgets-prefs
diskusija
Specialne funkcije
gadgets-prefstext
diskusija
Deleka je lisćina specialnych funkcijow, kotrež móžeš za swoje wužiwarske konto zmóžnić. Tute specialne funkcije zwjetša na JavaScripće bazěruja, tohodla dyrbi JavaScript we wobhladowaku zmóžnjeny być, zo bychu fungowali. Wobkedźbuj tež, zo so tute specialne funkcije na tutu stronu z wosobinskimi nastajenjemi njewuskutkuja. Nimo toho wobkedźbuj, zo tute specialne funkcije dźěl softwary MediaWiki njejsu a so zwjetša wot wužiwarjow na jich lokalnym wikiju wuwiwaja a wothladuja. Lokalni administratorojo móža lisćinu k dispoziciji stejacych specialnych funkcijow z pomocu [[MediaWiki:Gadgets-definition|definicijow]] a [[Special:Gadgets|wopisanjow]] wobdźěłać.
gadgets-title
diskusija
Specialne funkcije
gadgets-uses
diskusija
Wužiwa
gender-female
diskusija
Žónski
gender-male
diskusija
Muski
gender-unknown
diskusija
Njepodaty
geshi.css
diskusija
/* CSS w tutej zdźělence so na syntaksowe wuzběhnjenje GeSHi nałoži */
/* CSS w tutej zdźělence so na syntaksowe wuzběhnjenje GeSHi nałoži */ /* Z ruskeje wikipedije, dokelž tam lěpje wupada. */ /* border in most skins */ body.skin-monobook div.mw-geshi, body.skin-chick div.mw-geshi, body.skin-vector div.mw-geshi { padding: 1em; border: 1px dashed #2f6fab; color: black; background-color: #f9f9f9; line-height: 1.1em; } body.skin-modern div.mw-geshi { border: solid 1px #3c78b5; padding: 0.4em; background-color: #f0f0f0; } body.skin-simple div.mw-geshi { margin: 2em; border: solid 1px black; } /* normal text size in some versions of Firefox, Safari, Konqueror, Chrome etc. */ div.mw-geshi div, pre { font-family: monospace, sans-serif !important; }
go
diskusija
Nastawk
googlesearch
diskusija
<form method="get" action="http://www.google.com/search" id="googlesearch"> <input type="hidden" name="domains" value="{{SERVER}}" /> <input type="hidden" name="num" value="50" /> <input type="hidden" name="ie" value="$2" /> <input type="hidden" name="oe" value="$2" /> <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" /> <input type="submit" name="btnG" value="$3" /> <div> <input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="{{SERVER}}" checked="checked" /><label for="gwiki">{{SITENAME}}</label> <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label> </div> </form>
gotaccount
diskusija
Maš hižo wužiwarske konto? $1.
gotaccountlink
diskusija
Přizjewić
group
diskusija
Skupina:
group-all
diskusija
(wšě)
group-autoconfirmed
diskusija
awtomatisce potwjerdźeny
group-autoconfirmed-member
diskusija
Potwjerdźeny wužiwar
group-bot
diskusija
Boty
group-bot-member
diskusija
bot
group-bureaucrat
diskusija
běrokraća
group-bureaucrat-member
diskusija
běrokrat
group-suppress
diskusija
dohladowarjo
group-suppress-member
diskusija
Dohladowar
group-sysop
diskusija
administratorojo
group-sysop-member
diskusija
administrator
group-user
diskusija
wužiwarjo
group-user-member
diskusija
Wužiwar
grouppage-autoconfirmed
diskusija
{{ns:project}}:Awtomatisce potwjerdźeni wužiwarjo
grouppage-bot
diskusija
{{ns:project}}:Boćiki
grouppage-bureaucrat
diskusija
{{ns:project}}:Běrokraća
grouppage-suppress
diskusija
{{ns:project}}:Dohladowanje
grouppage-sysop
diskusija
{{ns:project}}:Administratorojo
grouppage-user
diskusija
{{ns:project}}:Wužiwarjo
guesstimezone
diskusija
Z wobhladowaka přewzać
handheld.css
diskusija
/* CSS an dieser Stelle wirkt sich auf Handheld-Geräte, basierend auf den in $wgHandheldStyle konfigurierten Skin, aus */
headline_sample
diskusija
Nadpismo
headline_tip
diskusija
Nadpismo runiny 2
hebrew-calendar-m1
diskusija
Tishrei
hebrew-calendar-m1-gen
diskusija
Tishrei
hebrew-calendar-m10
diskusija
Tamuz
hebrew-calendar-m10-gen
diskusija
Tamuz
hebrew-calendar-m11
diskusija
Av
hebrew-calendar-m11-gen
diskusija
Av
hebrew-calendar-m12
diskusija
Elul
hebrew-calendar-m12-gen
diskusija
Elul
hebrew-calendar-m2
diskusija
Cheshvan
hebrew-calendar-m2-gen
diskusija
Cheshvan
hebrew-calendar-m3
diskusija
Kislev
hebrew-calendar-m3-gen
diskusija
Kislev
hebrew-calendar-m4
diskusija
Tevet
hebrew-calendar-m4-gen
diskusija
Tevet
hebrew-calendar-m5
diskusija
Shevat
hebrew-calendar-m5-gen
diskusija
Shevat
hebrew-calendar-m6
diskusija
Adar
hebrew-calendar-m6-gen
diskusija
Adar
hebrew-calendar-m6a
diskusija
Adar I
hebrew-calendar-m6a-gen
diskusija
Adar I
hebrew-calendar-m6b
diskusija
Adar II
hebrew-calendar-m6b-gen
diskusija
Adar II
hebrew-calendar-m7
diskusija
Nisan
hebrew-calendar-m7-gen
diskusija
Nisan
hebrew-calendar-m8
diskusija
Iyar
hebrew-calendar-m8-gen
diskusija
Iyar
hebrew-calendar-m9
diskusija
Sivan
hebrew-calendar-m9-gen
diskusija
Sivan
help
diskusija
Pomoc
helppage
diskusija
Help:Wobsah
hidden-categories
diskusija
{{PLURAL:$1|Schowana kategorija|Schowanej kategoriji|Schowane kategorije|Schowanych kategorijow}}
hidden-category-category
diskusija
Schowane kategorije
hiddencategories
diskusija
Tuta strona je čłon w {{PLURAL:$1|1 schowanej kategoriji|$1 schowanymaj kategorijomaj|$1 schowanych kategorijach|$1 schowanych kategorijach}}:
hide
diskusija
schować
hidetoc
diskusija
schować
hijri-calendar-m1
diskusija
Muharram
hijri-calendar-m10
diskusija
Shawwal
hijri-calendar-m11
diskusija
Dhu al-Qi'dah
hijri-calendar-m12
diskusija
Dhu al-Hijjah
hijri-calendar-m2
diskusija
Safar
hijri-calendar-m3
diskusija
Rabi' al-awwal
hijri-calendar-m4
diskusija
Rabi' al-thani
hijri-calendar-m5
diskusija
Jumada al-awwal
hijri-calendar-m6
diskusija
Jumada al-thani
hijri-calendar-m7
diskusija
Rajab
hijri-calendar-m8
diskusija
Sha'aban
hijri-calendar-m9
diskusija
Ramadan
hist
diskusija
wersije
histfirst
diskusija
tuchwilnu
histlast
diskusija
najstaršu
histlegend
diskusija
Diff wubrać: Wubjer opciske pola za přirunanje a tłóč na enter abo tłóčku deleka. Legenda: (akt) = rozdźěl k tuchwilnej wersiji, (posl) = rozdźěl k předchadnej wersiji, S = snadna změna.
history
diskusija
stawizny
history-feed-description
diskusija
Stawizny wersijow za tutu stronu w {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}
history-feed-empty
diskusija
Strona, kotruž sy požadał, njeeksistuje. Bu snano z wikija wotstronjena abo přesunjena. Móžeš tu [[Special:Search|w {{SITENAME}}]] za stronami z podobnym titulom pytać.
history-feed-item-nocomment
diskusija
$1 w $2 hodź.
history-feed-title
diskusija
Stawizny wersijow
history-fieldset-title
diskusija
Stawizny přepytać
history-title
diskusija
Stawizny wersijow strony „$1“
history_copyright
diskusija
-
history_short
diskusija
stawizny
historyempty
diskusija
(prózdna)
historysize
diskusija
({{PLURAL:$1|1 bajt|$1 bajtaj|$1 bajty|$1 bajtow}})
historywarning
diskusija
KEDŹBU: Strona, kotruž chceš wušmórnyć, ma stawizny:
hours-abbrev
diskusija
h
hr_tip
diskusija
Wodoruna linija (zrědka wužiwać!)
ignorewarning
diskusija
Warnowanje ignorować a dataju najebać toho składować.
ignorewarnings
diskusija
Wšě warnowanja ignorować
illegalfilename
diskusija
Mjeno dataje „$1” wobsahuje znamješka, kotrež w titlach stronow dowolene njejsu. Prošu přemjenuj dataju a spytaj ju znowa nahrać.
ilsubmit
diskusija
Pytać
image_sample
diskusija
Přikład.jpg
image_tip
diskusija
Zasadźeny wobraz
imageinvalidfilename
diskusija
Mjeno ciloweje dataje je njepłaćiwe
imagelinks
diskusija
Datajowe wotkazy
imagelistall
diskusija
wšě
imagelisttext
diskusija
Deleka je lisćina '''$1''' {{PLURAL:$1|dataje|datajow|datajow|datajow}}, kotraž je po $2 sortěrowana.
imagemap_bad_image
diskusija
Zmylk: wobraz na tutej stronje je na čornej lisćinje
imagemap_desc
diskusija
Zmóžnja klikajomne wobrazowe mapy na klientowej stronje z pomocu taflički <tt><nowiki><imagemap></nowiki></tt>
imagemap_desc_types
diskusija
oben rechts, unten rechts, unten links, oben links, keine
imagemap_description
diskusija
Wo tutym wobrazu
imagemap_invalid_coord
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: njepłaćiwa koordinata w lince $1: su jenož ličby dowolene
imagemap_invalid_desc
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: Njepłaćiwy parameter "desc", móžne su: <tt>$1</tt>
imagemap_invalid_image
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: Wobraz je njepłaćiwy abo njeeksistuje
imagemap_invalid_title
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: njepłaćiwy titul we wotkazu w lince $1
imagemap_missing_coord
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: Přemało koordinatow w lince $1 za podobu
imagemap_no_areas
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: Dyrbi so znajmjeńša přestrjeń definować.
imagemap_no_image
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: Dyrbiš w prěnjej lince wobraz podać
imagemap_no_link
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: Na kóncu linki $1 njebu płaćiwy wotkaz namakany
imagemap_poly_odd
diskusija
Zmylk: polygon z njerunej ličbu koordinatow na lince $1
imagemap_unrecognised_shape
diskusija
&lt;imagemap&gt; zmylk: Njeznata podoba w lince $1, kóžda linka dyrbi so z jednym z tutych parametrow započeć: <tt>default, rect, circle</tt> abo <tt>poly</tt>
imagemaxsize
diskusija
Maksimalna wobrazowa wulkosć:<br />''(za strony datajoweho wopisanja)''
imagenocrossnamespace
diskusija
Wobraz njeda so do druheho mjenoweho ruma hač wobraz přesunyć
imagepage
diskusija
Datajowu stronu sej wobhladać
imagetypemismatch
diskusija
Nowa dataja swojemu typej njewotpowěduje
imgfile
diskusija
dataja
imgmultigo
diskusija
Dźi!
imgmultigoto
diskusija
Dźi k stronje $1
imgmultipagenext
diskusija
přichodna strona →
imgmultipageprev
diskusija
← předchadna strona
immobile-source-namespace
diskusija
njemóže strony w mjenowym rumje "$1" přesunyć
immobile-source-page
diskusija
Strona njeda so přesunyć.
immobile-target-namespace
diskusija
njemóže strono do mjenoweho ruma "$1" přesunyć
immobile-target-namespace-iw
diskusija
Interwiki-wotkaz njeje płaćiwy cil za přesunjenja stronow.
immobile-target-page
diskusija
Njemóžno do teje ciloweje strony přesunyć.
import
diskusija
Strony importować
import-comment
diskusija
Přičina:
import-interwiki-history
diskusija
Wšě wersije ze stawiznow tuteje strony kopěrować
import-interwiki-namespace
diskusija
Cilowy mjenowy rum:
import-interwiki-source
diskusija
Žórłowy wiki/Žórłowa strona:
import-interwiki-submit
diskusija
Importować
import-interwiki-templates
diskusija
Wšě předłohi zapřijeć
import-interwiki-text
diskusija
Wuběr wiki a stronu za importowanje. Daty wersijow a mjena awtorow so zachowaja. Wšě akcije za transwiki-importy so w [[Special:Log/import|protokolu importow]] protokoluja.
import-invalid-interwiki
diskusija
Njeje móžno z podateho wikija importować.
import-logentry-interwiki
diskusija
je stronu [[$1]] z druheho wikija přenjesł
import-logentry-interwiki-detail
diskusija
$1 {{PLURAL:$1|wersija|wersiji|wersije|wersijow}} z $2 {{PLURAL:$1|importowana|importowanej|importowane|importowane}}
import-logentry-upload
diskusija
strona [[$1]] bu přez nahraće importowana
import-logentry-upload-detail
diskusija
$1 {{PLURAL:$1|wersija|wersiji|wersije|wersijow}}
import-noarticle
diskusija
Žadyn nastawk za import!
import-nonewrevisions
diskusija
Wšě wersije buchu hižo prjedy importowane.
import-parse-failure
diskusija
Zmylk za XML-import:
import-revision-count
diskusija
$1 {{PLURAL:$1|wersija|wersiji|wersije|wersijow}}
import-token-mismatch
diskusija
Strata posedźenskich datow. Prošu spytaj hišće raz.
import-upload
diskusija
XML-daty nahrać
import-upload-filename
diskusija
Datajowe mjeno:
importbadinterwiki
diskusija
Wopačny interwiki-wotkaz
importcantopen
diskusija
Importowa dataja njeda so wočinjeć.
importfailed
diskusija
Import zwrěšćił: $1
importhistoryconflict
diskusija
Je konflikt ze stawiznami strony wustupił. Snano bu strona hižo prjedy importowana.
importinterwiki
diskusija
Import z druheho wikija
importlogpage
diskusija
Protokol importow
importlogpagetext
diskusija
To je lisćina importowanych stronow ze stawiznami z druhich wikijow.
importnofile
diskusija
Žana importowanska dataja wubrana.
importnopages
diskusija
Žane strony za importowanje.
importnosources
diskusija
Žane importowanske žórła za transwiki wubrane. Direktne nahraće stawiznow je znjemóžnjene.
importnotext
diskusija
Prózdny abo žadyn tekst
importstart
diskusija
Importuju…
importsuccess
diskusija
Import wuspěšny!
importtext
diskusija
Prošu eksportuj dataju ze žórłoweho wikija z pomocu [[Special:Export|Strony eksportować]]. Składuj ju na swojim ličaku a nahraj ju sem.
importunknownsource
diskusija
Njeznate importowe žórło
importuploaderrorpartial
diskusija
Nahraće importoweje dataje je so njeporadźiło. Dataja je so jenož zdźěla nahrała.
importuploaderrorsize
diskusija
Nahraće importoweje dataje je so njeporadźiło. Dataja je wjetša hač dowolena datajowa wulkosć.
importuploaderrortemp
diskusija
Nahraće importoweje dataje je so njeporadźiło. Temporarny zapis faluje.
infiniteblock
diskusija
na přeco
info_short
diskusija
Informacija
infosubtitle
diskusija
Informacije za stronu
inputbox-desc
diskusija
Zapřijeće předdefinowanych HTML-formularow dowolić.
inputbox-error-bad-type
diskusija
Typ zapodatneho kašćika "$1" je njeznaty. Prošu podaj płaćiwy typ: "create", "comment", "search", "search2" abo "fulltext".
inputbox-error-no-type
diskusija
Njesy typ zapodatneho kašćika podał.
intentionallyblankpage
diskusija
Tuta strona je z wotpohladom prózdna.
internalerror
diskusija
Znutřkowny zmylk
internalerror_info
diskusija
Znutřkowny zmylk: $1
interwiki
diskusija
Interwiki-daty wobhladać a změnić
interwiki-badprefix
diskusija
Podaty prefiks interwiki "$1" wobsahuje njepłaćiwe znamješka
interwiki-desc
diskusija
Přidawa [[Special:Interwiki|specialnu stronu]] za wobhladowanje a wobdźěłowanje interwiki-tabele
interwiki-title-norights
diskusija
Daty interwiki wobhladać
interwiki_0
diskusija
interwiki_1
diskusija
haj
interwiki_addbutton
diskusija
Přidać
interwiki_added
diskusija
Prefiks "$1" je so wuspěšnje interwiki-tabeli přidał.
interwiki_addfailed
diskusija
Prefiks "$1" njeda so interwiki-tabeli přidać. Snano eksistuje hižo w interwiki-tabeli.
interwiki_addintro
diskusija
Přidawaš nowy prefiks interwiki. Wobkedźbuj, zo njesmě mjezery ( ), dwudypki (.), et-znamješka (&) abo znaki runosće (=) wobsahować.
interwiki_addtext
diskusija
Interwiki-prefiks přidać
interwiki_defaultreason
diskusija
žana přičina podata
interwiki_defaulturl
diskusija
http://www.example.com/$1
interwiki_deleted
diskusija
Prefiks "$1" je so wuspěšnje z interwiki-tabele wotstronił.
interwiki_deleting
diskusija
Wušmórnješ prefiks "$1".
interwiki_delfailed
diskusija
Prefiks "$1" njeda so z interwiki-tabele wotstronić.
interwiki_delquestion
diskusija
Wušmórnja so "$1"
interwiki_edit
diskusija
Wobdźěłać
interwiki_edited
diskusija
Prefiks "$1" je so wuspěšnje w tabeli interwiki změnil.
interwiki_editerror
diskusija
Prefiks "$1" njeda so w tabeli interwiki změnić. Snano njeeksistuje.
interwiki_editintro
diskusija
Wobdźěłuješ prefiks interwiki. Wobkedźbuj, zo to móže eksistowace wotkazy skóncować.
interwiki_edittext
diskusija
Prefiks interwiki wobdźěłać
interwiki_error
diskusija
ZMYLK: Interwiki-tabela je prózdna abo něšto je wopak.
interwiki_intro
diskusija
Tutón je přehlad tabele interwiki. Woznamy datow w stołpach:
interwiki_intro_footer
diskusija
Hlej [http://www.mediawiki.org/wiki/Interwiki_table MediaWiki.org] za dalše informacije wo tabeli interwikijow. Je [[Special:Log/interwiki|protokol změnow]] tabele interwikijow.
interwiki_local
diskusija
Doprědka
interwiki_local_0_intro
diskusija
njepřipóznaty, zwjetša přez "strona njenamakana" zablokowany
interwiki_local_1_intro
diskusija
K cilowemu URL w definicijach wotkaza interwiki dale sposrědkowany (t. j. wobchadźa so z tym kaž z referencami w lokalnych stronach)
interwiki_local_intro
diskusija
Naprašowanje http do lokalneho wiki z tutym prefiksom interwiki w URL je:
interwiki_log_added
diskusija
Je "$2" ($3) (trans: $4) (lokalny: $5) interwiki-tabeli přidał
interwiki_log_deleted
diskusija
je prefiks "$2" z interwiki-tabele wotstronił
interwiki_log_edited
diskusija
změni prefiks "$2": ($3) (trans: $4) (lokalny: $5) w tabeli interwiki
interwiki_logentry
diskusija
interwiki_logpagename
diskusija
Protokol interwiki-tabele
interwiki_logpagetext
diskusija
To je protokol změnow na [[Special:Interwiki|interwiki-tabeli]].
interwiki_prefix
diskusija
Prefiks
interwiki_prefix_intro
diskusija
Prefiks interwiki, kotryž ma so we wikitekstowej syntaksy <code>[<nowiki />[prefix:<i>pagename</i>]]</code> wužiwać.
interwiki_reasonfield
diskusija
Přičina
interwiki_trans
diskusija
Transkludować
interwiki_trans_0_intro
diskusija
je njedowolić, pohladaj skerje za stronu w mjenowym rumje Předłoha
interwiki_trans_1_intro
diskusija
Zapřijeće z cuzeho wikija dowolić, jeli zapřijeća interwiki so powšitkownje w tutym wikiju dopušćeja,
interwiki_trans_intro
diskusija
Jeli je so wikijowa syntaksa <code>{<nowiki />{prefix:<i>pagename</i>}}</code> wužiwa, to:
interwiki_url
diskusija
URL
interwiki_url_intro
diskusija
Předłoha za URL. Zastupne znamjěsko $1 naruna so přez <i>mjeno strony</i> wikijoweho teksta, hdyž so horjeka naspomnjena wikitekstowa syntaksa wužiwa.
invalidateemail
diskusija
E-mejlowe potwjerdźenje přetorhnyć
invalidemailaddress
diskusija
E-mejlowa adresa so njeakceptuje, dokelž ma po zdaću njepłaćiwy format. Prošu zapodaj płaćiwu adresu abo wuprózdń te polo.
invert
diskusija
Wuběr wobroćić
ip_range_invalid
diskusija
Njepłaciwy wobłuk IP-adresow.
ipaddress
diskusija
IP-adresa
ipadressorusername
diskusija
IP-adresa abo wužiwarske mjeno
ipb-blocklist
diskusija
tuchwilne blokowanja zwobraznić
ipb-blocklist-addr
diskusija
Eksistowace zablokowanja za "$1"
ipb-blocklist-contribs
diskusija
Přinoški za $1
ipb-change-block
diskusija
Wužiwarja z tutymi nastajenjemi znowa blokować
ipb-edit-dropdown
diskusija
přičiny zablokowanjow wobdźěłać
ipb-needreblock
diskusija
== Hižo zablokowany == $1 je hižo zablokowany. Chceš nastajenja změnić?
ipb-unblock
diskusija
zablokowanje wužiwarja abo IP-adresy zběhnyć
ipb-unblock-addr
diskusija
zablokowanje wužiwarja „$1“ zběhnyć
ipb_already_blocked
diskusija
Wužiwar „$1” je hižo zablokowany.
ipb_blocked_as_range
diskusija
Zmylk: IP $1 njeje direktnje zablokowana a njeda so wublokować. Blokuje so wšak jako dźěl wobwoda $2, kotryž da so wublokować.
ipb_cant_unblock
diskusija
Zmylk: Njemóžno ID zablokowanja $1 namakać. Zablokowanje je so najskerje mjeztym zběhnyło.
ipb_expiry_invalid
diskusija
Čas spadnjenja je njepłaćiwy.
ipb_expiry_temp
diskusija
Blokowanja schowanych wužiwarskich mjenow maja permanentne być.
ipb_hide_invalid
diskusija
Njeje móžno tute konto potłóčić; ma snano přewjele změnow.
ipballowusertalk
diskusija
Tutomu wužiwarjej dowolić swójsku diskusijnu stronu wobdźěłać, mjeztym zo je blokowany
ipbanononly
diskusija
Jenož anonymnych wužiwarjow zablokować
ipbcreateaccount
diskusija
Wutworjenju nowych kontow zadźěwać
ipbemailban
diskusija
Wotpósłanje mejlkow znjemóžnić
ipbenableautoblock
diskusija
IP-adresy blokować kiž buchu přez tutoho wužiwarja hižo wužiwane kaž tež naslědne adresy, z kotrychž so wobdźěłanje pospytuje
ipbexpiry
diskusija
Spadnjenje
ipbhidename
diskusija
Wužiwarske mjeno stawiznach a lisćinach schować
ipblocklist
diskusija
Zablokowane IP-adresy a wužiwarske mjena
ipblocklist-empty
diskusija
Liścina blokowanjow je prózdna.
ipblocklist-legend
diskusija
Pytanje za zablokowanym wužiwarjom
ipblocklist-no-results
diskusija
Požadana IP-adresa/požadane wužiwarske mjeno njeje zablokowane.
ipblocklist-sh-addressblocks
diskusija
$1 IP-zablokowanja
ipblocklist-sh-tempblocks
diskusija
$1 nachwilne zablokowanja
ipblocklist-sh-userblocks
diskusija
$1 kontowe zablokowanja
ipblocklist-submit
diskusija
Pytać
ipblocklist-summary
diskusija
ipblocklist-username
diskusija
Wužiwarske mjeno abo IP-adresa:
ipboptions
diskusija
2 hodźinje:2 hours,1 dźeń:1 day,3 dny:3 days,1 tydźeń:1 week,2 njedźeli:2 weeks,1 měsać:1 month,3 měsacy:3 months,6 měsacow:6 months,1 lěto:1 year,na přeco:infinite
ipbother
diskusija
Druha doba
ipbotheroption
diskusija
druha doba (jendźelsce)
ipbotherreason
diskusija
Druha/přidatna přičina:
ipbreason
diskusija
Přičina
ipbreason-dropdown
diskusija
*powšitkowne přičiny ** wandalizm ** wutworjenje njezmyslnych stronow ** linkspam ** wobobinske nadběhi *specifiske přičiny ** njepřihódne wužiwarske mjeno ** znowapřizjewjenje na přeco zablokowaneho wužiwarja ** proksy, wandalizma jednotliwych wužiwarjow dla dołhodobnje zablokowany
ipbreasonotherlist
diskusija
Druha přičina
ipbsubmit
diskusija
Wužiwarja zablokować
ipbwatchuser
diskusija
Wužiwarsku a diskusijnu stronu tutoho wužiwarja wobkedźbować
ipusubmit
diskusija
Tute blokěrowanje skónčić
iranian-calendar-m1
diskusija
Farvardin
iranian-calendar-m10
diskusija
Dey
iranian-calendar-m11
diskusija
Bahman
iranian-calendar-m12
diskusija
Esfand
iranian-calendar-m2
diskusija
Ordibehešt
iranian-calendar-m3
diskusija
Khordad
iranian-calendar-m4
diskusija
Tir
iranian-calendar-m5
diskusija
Mordad
iranian-calendar-m6
diskusija
Shahrivar
iranian-calendar-m7
diskusija
Mehr
iranian-calendar-m8
diskusija
Aban
iranian-calendar-m9
diskusija
Azar
isimage
diskusija
wobrazowy wotkaz
isredirect
diskusija
daleposrědkowanje
istemplate
diskusija
zapřijeće předłohi
italic_sample
diskusija
Kursiwny tekst
italic_tip
diskusija
Kursiwny tekst
iteminvalidname
diskusija
Problem ze zapiskom „$1“, njepłaćiwe mjeno.
jan
diskusija
jan
january
diskusija
januar
january-gen
diskusija
januara
jul
diskusija
jul
july
diskusija
julij
july-gen
diskusija
julija
jumpto
diskusija
Dźi do:
jumptonavigation
diskusija
Nawigacija
jumptosearch
diskusija
Pytać
jun
diskusija
jun
june
diskusija
junij
june-gen
diskusija
junija
lag-warn-high
diskusija
Wućeženja datoweje banki dla so změny {{PLURAL:$1|zašłeje $1 sekundy|zašłeje $1 sekundow|zašłych $1 sekundow|zašłych $1 sekundow}} w tutej lisćinje hišće njepokazuja.
lag-warn-normal
diskusija
Změny {{PLURAL:$1|zašłeje $1 sekundy|zašłeju $1 sekundow|zašłych $1 sekundow|zašłych $1 sekundow}} so w tutej lisćinje hišće njezwobraznjeja.
laggedslavemode
diskusija
Kedźbu: Je móžno, zo strona žane zaktualizowanja njewobsahuje.
large-file
diskusija
Doporuča so, zo dataje wjetše hač $1 njejsu; tuta dataja ma $2.
largefileserver
diskusija
Dataja je wjetša hač serwer dowoluje.
last
diskusija
posl
lastmodifiedat
diskusija
Strona bu posledni raz dnja $1 w $2 hodź. změnjena.
lastmodifiedatby
diskusija
Strona bu dnja $1 w $2 hodź. wot $3 změnjena.
license
diskusija
Licenca:
license-nopreview
diskusija
(žadyn přehlad k dispoziciji)
licenses
diskusija
-
*Sam wudźěłane wobrazy (žane skenowanki, fota abo wobdźěłanki cuzych dźěłow!) **Wobraz-swobodny|sam wudźěłany, public domain a njewobmjezowane wužiwanske prawo za kóždeho bjez kóždyžkulich wuměnjenjow **Wobraz-GFDL|sam wudźěłany, licencowany z GNU-licencu za swobodnu dokumentaciju (GFDL) **Wobraz-Cc-by-sa-3.0|sam wudźěłany, licencowany z Creative Commons Mjenowanje mjena - daledaće pod samsnymi wuměnjenjemi 3.0 Němska *Wobrazy cuzych awtorow **Licenca faluje|Sym njewěsty, pod kotrej je licencu awtor wobraz stajil (Žórło přidawaj). **Wobraz-PD-stary|Awtor je před wjace hač 70 lětami wumrěł (Lěto wumrěća přidawaj). <!--**Wobraz-PD-stary-100|Awtor je njeznaty, wobraz je starši hač 100 lět (Žórło a datowanje přidawaj).-->
lineno
diskusija
Rjadka $1:
link_sample
diskusija
Mjeno wotkaza
link_tip
diskusija
Znutřkowny wotkaz
linkprefix
diskusija
/^(.*?)([a-zA-Z\x80-\xff]+)$/sD
linksearch
diskusija
Eksterne wotkazy
linksearch-error
diskusija
Zastupniske znamjenja dadźa so jenož na spočatku URL wužiwać.
linksearch-line
diskusija
$1 je z $2 wotkazany.
linksearch-ns
diskusija
Mjenowy rum:
linksearch-ok
diskusija
OK
linksearch-pat
diskusija
Pytanski muster:
linksearch-text
diskusija
Zastupniske znamjenja kaž "*.wikipedia.org" smědźa so wužiwać.<br />Podpěrowane protokole: <tt>$1</tt>
linkshere
diskusija
Sćěhowace strony na stronu '''[[:$1]]''' wotkazuja:
linkstoimage
diskusija
{{PLURAL:$1|Slědowaca strona wotkazuje|Slědowacej $1 stronje wotkazujetej|Slědowace $1 strony wotkazuja|Slědowacych $1 stronow wotkazuje}} na tutu dataju:
linkstoimage-more
diskusija
Wjace hač $1 {{PLURAL:$1|strona wotkazuje|stronje wotkazujetej|strony wotkazuja|stronow wotkazuje}} na tutu dataju. Slědowaca lisćina pokazuje jenož {{PLURAL:$1|prěni wotkaz strony|prěnjej $1 wotkazaj strony|prěnje $1 wotkazy strony|prěnich $1 wotkazow strony}} na tutu dataju. [[Special:WhatLinksHere/$2|Dospołna lisćina]] steji k dispoziciji.
listfiles
diskusija
Lisćina datajow
listfiles-summary
diskusija
Tuta specialna strona naliči wšě nahrate dataje. Standardnje so naposlědk nahrate dateje cyle horjeka pokazuja. Kliknjo na nadpisma stołpikow móžeš sortěrowanje wobroćić abo po druhich kriterijach rjadować.
listfiles_count
diskusija
Wersije
listfiles_date
diskusija
datum
listfiles_description
diskusija
wopisanje
listfiles_name
diskusija
mjeno dataje
listfiles_search_for
diskusija
Za mjenom wobraza pytać:
listfiles_size
diskusija
wulkosć (byte)
listfiles_user
diskusija
wužiwar
listgrouprights
diskusija
Prawa wužiwarskeje skupiny
listgrouprights-addgroup
diskusija
Wužiwar hodźi so {{PLURAL:$2|tutej skupinje|tutymaj skupinomaj|tutym skupinam|tutym skupinam}} přidać: $1
listgrouprights-addgroup-all
diskusija
Hodźa so wšě skupiny přidać
listgrouprights-group
diskusija
Skupina
listgrouprights-helppage
diskusija
Help:Skupinske prawa
listgrouprights-members
diskusija
(lisćina čłonow)
listgrouprights-removegroup
diskusija
Wužiwar hodźi so z {{PLURAL:$2|tuteje skupiny|tuteju skupinow|tutych skupinow|tutych skupinow}} wotstronić: $1
listgrouprights-removegroup-all
diskusija
Hodźa so wše skupiny wotstronić
listgrouprights-right-display
diskusija
$1 ($2)
listgrouprights-rights
diskusija
Prawa
listgrouprights-summary
diskusija
Slěduje lisćina wužiwarskich skupinow na tutej wikiju z jich wotpowědnymi přistupnymi prawami. Tu móžeš [[{{MediaWiki:Listgrouprights-helppage}}|dalše informacije]] wo jednotliwych prawach namakać.
listingcontinuesabbrev
diskusija
(pokročowane)
listredirects
diskusija
Lisćina daleposrědkowanjow
listredirects-summary
diskusija
listusers
diskusija
Lisćina wužiwarjow
listusers-creationsort
diskusija
Po datumje wutworjenja sortěrować
listusers-editsonly
diskusija
Jenož wužiwarjow ze změnami pokazać
listusers-noresult
diskusija
Njemóžno wužiwarjow namakać. Prošu wobkedźbuj, zo so mało- abo wulkopisanje na wotprašowanje wuskutkuje.
listusers-submit
diskusija
Pokazać
listusers-summary
diskusija
listusersfrom
diskusija
Započinajo z:
livepreview-error
diskusija
Zwisk njemóžno: $1 "$2" Spytaj normalny přehlad.
livepreview-failed
diskusija
Dynamiski přehlad njemóžno! Spytaj normalny přehlad.
livepreview-loading
diskusija
Čita so…
livepreview-ready
diskusija
Začitanje… Hotowe!
localtime
diskusija
Lokalny čas:
lockbtn
diskusija
Datowu banku zamknyć
lockconfirm
diskusija
Haj, chcu datowu banku woprawdźe zamknyć.
lockdb
diskusija
Datowu banku zamknyć
lockdbsuccesssub
diskusija
Datowa banka bu wuspěšnje zamknjena.
lockdbsuccesstext
diskusija
Datowa banka bu zamknjena. <br />Njezabudź [[Special:UnlockDB|wotzamknyć]], po tym zo wothladowanje je sčinjene.
lockdbtext
diskusija
Zamknjenje datoweje banki znjemóžni wšěm wužiwarjam strony wobdźěłać, jich nastajenja změnić, jich wobkedźbowanki wobdźěłać a wšě druhe dźěła činić, kotrež sej změny w datowej bance žadaja. Prošu wobkruć, zo chceš datowu banku woprawdźe zamknyć a zo chceš ju zaso wotamknyć, hdyž wothladowanje je sčinjene.
lockfilenotwritable
diskusija
Do dataje zamknjenja datoweje banki njeda so zapisować. Za zamknjenje abo wotamknjenje datoweje banki dyrbi webowy serwer pisanske prawo měć.
locknoconfirm
diskusija
Njejsy kontrolowy kašćik nakřižował.
log
diskusija
Protokole
log-show-hide-patrol
diskusija
Protokol dohladowanja $1
log-title-wildcard
diskusija
Titul započina so z …
logdelete-log-message
diskusija
$1 za $2 {{PLURAL:$2|podawk|podawkaj|podawki|podawkow}}
logdelete-logentry
diskusija
je widźomnosć za [[$1]] změnił
logdelete-selected
diskusija
'''{{PLURAL:$1|Wubrany zapisk z protokola|Wubranej zapiskaj z protokola|Wubrane zapiski z protokola|Wubrane zapiski z protokola}} za '''$1:''''''
logdelete-success
diskusija
Widźomnosć zapiska bu wuspěšnje změnjena.
logempty
diskusija
Žane wotpowědowace zapiski w protokolu.
login
diskusija
Přizjewić
login-throttled
diskusija
Sy přehusto spytał wopačne hesło zapodać. Počakaj prošu, prjedy hač spytaj znowa.
loginend
diskusija
loginerror
diskusija
Zmylk při přizjewjenju
loginlanguagelabel
diskusija
Rěč: $1
loginlanguagelinks
diskusija
* Deutsch|de * English|en * Esperanto|eo * Français|fr * Español|es * Italiano|it * Nederlands|nl
loginpagetitle
diskusija
Přizjewjenje
loginprompt
diskusija
Zo by so pola {{GRAMMAR:genitiw|{{SITENAME}}}} přizjewić móhł, dyrbja so placki (cookies) zmóžnić.
loginreqlink
diskusija
přizjewić
loginreqpagetext
diskusija
Dyrbiš so $1, zo by strony čitać móhł.
loginreqtitle
diskusija
Přizjewjenje trěbne
loginstart
diskusija
loginsuccess
diskusija
<b>Sy nětko jako „$1” w {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}} přizjewjeny.</b>
loginsuccesstitle
diskusija
Přizjewjenje wuspěšne
logout
diskusija
Wotzjewić
logouttext
diskusija
'''Sy nětko wotzjewjeny.'''<br /> Móžeš {{GRAMMAR:akuzatiw|{{SITENAME}}}} nětko anonymnje dale wužiwać abo so ze samsnym abo druhim wužiwarskim mjenom zaso přizjewić. Wobkedźbuj zo so někotre strony dale jewja kaž by hišće přizjewjeny był doniž pufrowak swojeho wobhladowaka njewuprózdnješ.
logouttitle
diskusija
Wotzjewjenje
lonelypages
diskusija
Wosyroćene strony
lonelypages-summary
diskusija
lonelypagestext
diskusija
Slědowace strony njejsu wotkazowe cile druhich stronow abo njezapřijimaja so do druhich stronow w {{SITENAME}}.
longpageerror
diskusija
'''ZMYLK: Tekst, kotryž sy spytał składować wobsahuje $1 kB, maksimalna wulkosć pak je $2 kB. Njehodźi so składować.'''
longpages
diskusija
Dołhe nastawki
longpages-summary
diskusija
longpagewarning
diskusija
'''KEDŹBU: Strona wobsahuje $1 kB; někotre wobhladowaki maja problemy, strony wobdźěłać, kotrež wobsahuja 32 kB abo wjace. Prošu přemysli sej stronu do mjeńšich wotrězkow rozrjadować.'''
mailerror
diskusija
Zmylk při słanju mejlki: $1
mailmypassword
diskusija
Nowe hesło e-mejlować
mailnologin
diskusija
Njejsy přizjewjeny.
mailnologintext
diskusija
Dyrbiš [[Special:UserLogin|přizjewjeny]] być a płaćiwu e-mejlowu adresu w swojich [[Special:Preferences|nastajenjach]] měć, zo by druhim wužiwarjam mejlki pósłać móhł.
mainpage
diskusija
Hłowna strona
mainpage-description
diskusija
Hłowna strona
mainpagedocfooter
diskusija
Prošu hlej [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents dokumentaciju] za informacije wo wužiwanju softwary. == Za nowačkow == * [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Wo nastajenjach] * [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki FAQ] * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki release mailing list]
mainpagetext
diskusija
<big>'''MediaWiki bu wuspěšnje instalowany.'''</big>
mar
diskusija
měr
march
diskusija
měrc
march-gen
diskusija
měrca
markaspatrolleddiff
diskusija
Změnu jako přepruwowanu woznamjenić
markaspatrolledlink
diskusija
[$1]
markaspatrolledtext
diskusija
Tutu změnu nastawka jako přepruwowanu woznamjenić
markedaspatrolled
diskusija
Změna bu jako přepruwowana woznamjenjena.
markedaspatrollederror
diskusija
Njemóžno jako přepruwowanu woznamjenić.
markedaspatrollederror-noautopatrol
diskusija
Njesměš swoje změny jako přepruwowane woznamjenjeć.
markedaspatrollederrortext
diskusija
Dyrbiš wersiju podać, kotraž so ma jako přepruwowana woznamjenić.
markedaspatrolledtext
diskusija
Wubrana wersija bu jako přepruwowana woznamjenjena.
math
diskusija
Math
math_bad_output
diskusija
Njemóžno do matematiskeho zapisa za wudaće pisać abo jón wutworić
math_bad_tmpdir
diskusija
Njemóžno do nachwilneho matematiskeho zapisa pisać abo jón wutworić
math_failure
diskusija
Analyza njeje so poradźiła
math_image_error
diskusija
Konwertowanje do PNG zwrěšćiło; kontroluj prawu instalaciju latex, dvips, gs a konwertuj
math_lexing_error
diskusija
leksikalny zmylk
math_notexvc
diskusija
Wuwjedźomny texvc pobrachuje; prošu hlej math/README za konfiguraciju.
math_sample
diskusija
Zasuń tu formulu
math_syntax_error
diskusija
syntaktiski zmylk
math_tip
diskusija
Matematiska formula (LaTeX)
math_unknown_error
diskusija
njeznaty zmylk
math_unknown_function
diskusija
njeznata funkcija
maximum-size
diskusija
Maksimalna wulkosć:
may
diskusija
meje
may-gen
diskusija
meje
may_long
diskusija
meja
media_sample
diskusija
Přikład.ogg
media_tip
diskusija
Wotkaz k medijowej dataji
mediawarning
diskusija
<b>KEDŹBU:</b> Dataja móhła złowólny kod wobsahować, kotrehož wuwjedźenje móhło twój system wobškodźić.<hr />
mediawikipage
diskusija
Zdźělenku pokazać
mergehistory
diskusija
Stawizny stronow zjednoćić
mergehistory-autocomment
diskusija
[[:$1]] z [[:$2]] zjednoćeny
mergehistory-box
diskusija
Wersije dweju stronow zjednoćić:
mergehistory-comment
diskusija
[[:$1]] z [[:$2]] zjednoćeny: $3
mergehistory-empty
diskusija
Njehodźa so žane wersije zjednoćeć.
mergehistory-fail
diskusija
Njeje móžno zjednócenje stawiznow přewjesć, prošu přepruwuj stronu a časowe parametry.
mergehistory-from
diskusija
Žórłowa strona:
mergehistory-go
diskusija
Zjednoćujomne změny pokazać
mergehistory-header
diskusija
Tuta strona ći dowola wersije stawiznow žórłoweje strony na nowej stronje zjednoćić. Zawěsć, zo tuta změna stawiznisku kontinuitu strony wobchowuje.
mergehistory-into
diskusija
Cilowa strona:
mergehistory-invalid-destination
diskusija
Cilowa strona dyrbi płaćiwy titul być.
mergehistory-invalid-source
diskusija
Žórłowa strona dyrbi płaćiwy titul być.
mergehistory-list
diskusija
Zjednoćujomne wersijowe stawizny
mergehistory-merge
diskusija
Slědowace wersije wot [[:$1|$1]] hodźa so z [[:$2|$2]] zjednoćić. Wužij špaltu z opciskimi tłóčatkami, zo by jenož te wersije zjednoćił, kotrež su so w podatym času a bo před nim wutworili. Wobkedźbuj, zo wužiwanje nawigaciskich wotkazow budźe tutu špaltu wróćo stajeć.
mergehistory-no-destination
diskusija
Cilowa strona $1 njeeksistuje.
mergehistory-no-source
diskusija
Žórłowa strona $1 njeeksistuje.
mergehistory-reason
diskusija
Přičina:
mergehistory-same-destination
diskusija
Žórłowa a cilowa strona njesmějetej identiskej być
mergehistory-submit
diskusija
Wersije zjednoćić
mergehistory-success
diskusija
$3 {{PLURAL:$3|wersija|wersiji|wersije|wersijow}} wot [[:$1]] wuspěšnje z [[:$2]] {{PLURAL:$3|zjednoćena|zjednoćenej|zjednoćene|zjednoćene}}.
mergelog
diskusija
Protokol zjednoćenja
mergelogpagetext
diskusija
Deleka je lisćina najaktualnišich zjednoćenjow stawiznow dweju stronow.
metadata
diskusija
Metadaty
metadata-collapse
diskusija
Podrobnosće schować
metadata-expand
diskusija
Podrobnosće pokazać
metadata-fields
diskusija
Sćěhowace EXIF-metadaty so standardnje pokazuja. Druhe so po standardźe schowaja a móža so z tabele rozfałdować. * make * model * datetimeoriginal * exposuretime * fnumber * isospeedratings * focallength
metadata-help
diskusija
Dataja wobsahuje přidatne informacije, kotrež pochadźa z digitalneje kamery abo skenera. Jeli dataja bu wot toho změnjena je móžno, zo někotre podrobnosće z nětčišeho stawa wotchila.
metadata_help
diskusija
Metadaty:
mimesearch
diskusija
Pytanje za typom MIME
mimesearch-summary
diskusija
Na tutej specialnej stronje hodźa so dataje po typje MIME filtrować. Dyrbiš přeco typ MIME a podtyp zapodać: <tt>image/jpeg</tt> (hlej stronu z wopisanjom wobraza).
mimetype
diskusija
Typ MIME:
minimum-size
diskusija
Minimalna wulkosć:
minlength1
diskusija
Datajowe mjena dyrbja znajmjeńša jedyn pismik dołhe być.
minoredit
diskusija
Snadna změna
minoreditletter
diskusija
S
minutes-abbrev
diskusija
m
missing-article
diskusija
Datowa banka njenamaka tekst strony z mjenom "$1" $2, kotryž dyrbjał so namakać. To so zwjetša zawinuje, hdyž so njepłaćiwa změna abo zapisk stawiznow na stronu wotkazuje, kotraž bu wušmórnjena. Jeli to njetrjechi, sy najskerje programowu zmólku w softwarje namakał. Zdźěl to prošu [[Special:ListUsers/sysop|admininistratorej]] podawajo wotpowědny URL.
missingarticle-diff
diskusija
(Rozdźěl: $1, $2)
missingarticle-rev
diskusija
(Wersijowe čisło: $1)
missingcommentheader
diskusija
<b>Kedźbu:</b> Njejsy nadpis za tutón komentar podał. Jeli na „Składować” kliknješ, składuje so twoja změna bjez nadpisa.
missingcommenttext
diskusija
Prošu zapodaj zjeće.
missingsummary
diskusija
<b>Kedźbu:</b> Njejsy žane zjeće zapodał. Jeli hišće raz na „Składować” kliknješ so twoje změny bjez komentara składuja.
modern.css
diskusija
/* CSS an dieser Stelle wirkt sich auf den Modern-Skin aus. Für allgemeingültige Skin-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */ /* Kleinschreibung in Navigationsbereichen verhindern */ .portlet h5, .portlet h6, #p-personal ul, #p-cactions li a, #preftoc a { text-transform: none; }
modern.js
diskusija
/* Das folgende JavaScript wird für Benutzer geladen, die den Modern-Skin verwenden. Allgemeingültiges JavaScript bitte in [[MediaWiki:Common.js]] eintragen. */
modifiedarticleprotection
diskusija
je škit strony [[$1]] změnił
mon
diskusija
Pón
monday
diskusija
Póndźela
monobook.css
diskusija
/* CSS wobdźěłać, zo by so skin „monobook” za wšěčh wužiwarjow tutoho skina priměrił */
monobook.js
diskusija
/* Slědowacy JavaScript začita so za wužiwarjow, kotřiž šat MonoBook wužiwaja */
month
diskusija
wot měsaca (a do toho):
monthsall
diskusija
wšě
moredotdotdot
diskusija
Wjace…
morelinkstoimage
diskusija
[[Special:WhatLinksHere/$1|Dalše wotkazy]] k tutej dataji wobhladać.
mostcategories
diskusija
Strony z najwjace kategorijemi
mostcategories-summary
diskusija
mostimages
diskusija
Z najwjace stronami zwjazane dataje
mostimages-summary
diskusija
mostlinked
diskusija
Z najwjace stronami zwjazane strony
mostlinked-summary
diskusija
mostlinkedcategories
diskusija
Z najwjace stronami zwjazane kategorije
mostlinkedcategories-summary
diskusija
mostlinkedtemplates
diskusija
Najhusćišo wužiwane předłohi
mostlinkedtemplates-summary
diskusija
mostrevisions
diskusija
Nastawki z najwjace wersijemi
mostrevisions-summary
diskusija
move
diskusija
Přesunyć
move-leave-redirect
diskusija
Daleposrědkowanje zawostajić
move-page
diskusija
$1 přesunyć
move-page-backlink
diskusija
← $1
move-page-legend
diskusija
Stronu přesunyć
move-redirect-suppressed
diskusija
daleposrědkowanje podtłóčene
move-subpages
diskusija
Wšě podstrony (hač do $1) přesunyć
move-talk-subpages
diskusija
Wšě podstrony diskusijneje strony (hač do $1) přesunyć
move-watch
diskusija
Stronu wobkedźbować
movearticle
diskusija
Stronu přesunyć
movedarticleprotection
diskusija
škitowe nastajenja z "[[$2]]" do "[[$1]]" přesunjene
movedto
diskusija
přesunjena do hesła
movelogpage
diskusija
Protokol přesunjenjow
movelogpagetext
diskusija
Deleka je lisćina wšěch přesunjenych stronow.
<