Wersija

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać

Licenca

This wiki is powered by MediaWiki, copyright (C) 2001-2009 Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel Crocker, Tim Starling, Erik Möller, Gabriel Wicke, Ævar Arnfjörð Bjarmason, Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz and others.

MediaWiki is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

MediaWiki is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA or read it online.

Instalowana software

Produkt Wersija
MediaWiki 1.15.1
PHP 5.2.17 (cgi-fcgi)
MySQL 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1-log

Instalowane rozšěrjenja

Specialne strony
CategoryTree (Wersija r48218) Přisłušk (gadget) na zakładźe AJAX za zwobraznjenje struktury wikija Daniel Kinzler
Cite (Wersija r42818) Přidawa specialnu stronu Citowanska pomoc a wotkaz w gratowym kašćiku Ævar Arnfjörð Bjarmason
Cross-namespace links (Wersija r37404) Lisćina wotkazow na strony druhich mjenowych rumow, kotrež njeměli we wo Kitakija eksistować Ævar Arnfjörð Bjarmason
ExpandTemplates (Wersija r39164) Rozšěrja předłohi, parserowe funkcije a wariable, zo by so rozšěrjeny wikitekst pokazał a wobličena strona zwobrazniła Tim Starling
Renameuser (Wersija r44056) Wužiwarja přemjenować (požada prawo renameuser) Aaron Schulz a Ævar Arnfjörð Bjarmason
SpecialInterwiki (Wersija r47067) Přidawa specialnu stronu za wobhladowanje a wobdźěłowanje interwiki-tabele SPQRobin, Stephanie Amanda Stevens a others
Parserowe hoki
Babel (Wersija 1.2.3) Přidawa parserowu funkciju #babel za awtomatiske wutworjenje špalty z babelowymi wužiwarskimi kašćikami, z móžnosću, swójske předłohi zapřijeć Robert Leverington
CategoryTree (Wersija r48218) Přisłušk (gadget) na zakładźe AJAX za zwobraznjenje struktury wikija Daniel Kinzler
CharInsert (Wersija r36357) Dowola wutworjenje JavaScriptoweho kašćika za zasunjenje specialnych znamješkow Brion Vibber
Cite (Wersija r47190) Přidawa taflički <ref[ name=id]> a <references /> za žórłowe podaća Ævar Arnfjörð Bjarmason
EasyTimeline (Wersija r46305) Přidawa tafličku <timeline> za wutworjenje časowych lajstow Erik Zachte
googlechart this is an extension to use google charts in your wiki easily. Dirk Festerling
ImageMap (Wersija r35980) Zmóžnja klikajomne wobrazowe mapy na klientowej stronje z pomocu taflički <imagemap> Tim Starling
InputBox (Wersija r42791) Zapřijeće předdefinowanych HTML-formularow dowolić. Erik Moeller, Leonardo Pimenta, Rob Church a Trevor Parscal
ParserFunctions (Wersija 1.1.1) Parser wo logiske funkcije rozšěrić Tim Starling
Poem (Wersija r44839) Přidawa tafličku <poem> za formatowanje basnjow Brion Vibber, Nikola Smolenski a Steve Sanbeg
SyntaxHighlight (Wersija 1.0.8.6) Syntaksowe wuzběhnjenje <source> z pomocu rozšěrjenja GeSHi Highlighter Brion Vibber, Niklas Laxström, Rob Church a Tim Starling
Druhe
Gadgets (Wersija r48268) Zmóžnja wužiwarjam swójske přisłuški za CSS a JavaScript w jich nastajenjach wubrać Daniel Kinzler
Funkcije rozšěrjenjow
efCategoryTree, gfChartSetup a wfSetupParserFunctions
Parserowe rozšěrjenja (taflički)
<bars>, <categorytree>, <charinsert>, <imagemap>, <inputbox>, <lines>, <pie>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <source>, <syntaxhighlight> a <timeline>
Parserowe funkcije
anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, categorytree, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, namespace, namespacee, ns, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionlevel, rel2abs, special, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst a urlencode
visited from 34.228.115.216
Zwobraznjenja
Wosobinske nastroje