Hłowna strona

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj!

Witamy w Kitakiji - strony, na kotrychž tema je Kitakšćina, jeje gramatika, słowa a pochad. Nimo toho tam je tema přiwuzne rěče.

Wiki nětko wobsahuje 2 nastawkow.

Što je Kitakšćina?

Kitakšćina je rěč wunamakowana wot Tlustulimu. Wona je najwažniša z Kitakopodobnych rěčow. Druhe přiwuzne su:

Dzitakšćina, Tiwadšćina, Jožikšćina, Tiwukšćina, Dengutišćina, Dźigšćina a Njakšćina.

Fantazijowy kraj

Tlustulimu je kupowy kraj "wunamakował", hdźež ludźo Kitakšćinu a jeje přiwuzne rěča. Ale na kupach tež eksistuja tři druhe rěčne swójby, a to Kropušćina, Gratikowe reče a Dorugowe rěče. Kropušćina so w juhozapadnych regionach kupow rěča. Gratikowe rěče, a to Gratukšćina a Gratewšćina, so w juhowuchodnych regionach rěča. A z Dorugowych rěčow jenož wosta Dorugšćina, kotraž je susod Jožikšćiny, Tiwukšćiny, někotrych Kitakskich narěčow a Gratewšćiny.

Njewikijowe websydło

Nimo tudyšeho wikija tež eksistuje njewikijowej websydle wo Kitakopodobnych rěčach. Wona je na stronje:

Ale jenož stej w rěči Esperanto.

Podpěra

Jeli maš ideje wo přetworjenje tuteho wikija, prošu zapisaj je do idejow. Znaješ dalše strony, kotrež so zaběraja z wunamakowacych rěčach. Jeli haj, móžeš po přizjewjenju pisać je do spočatkoweho kapitla.

Wobdźěłanje

Informacije, kotrež bychu ći pomhałe, su na pomocnej stronje. Předłohi wolóžuja wobdźěłanje.

Podobne projekty

Druhe wikije wo wunamakowanych rěčach (jendźelsce conlangs) su na slědowacych stronach:


Přisłušne projekty

Webowa strona za wobrazy je Kitakijowy pokład:

Wosobinske nastroje
W druhich rěčach