Předłoha:HS-fantazijowy kraj

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać

Tlustulimu je kupowy kraj "wunamakował", hdźež ludźo Kitakšćinu a jeje přiwuzne rěča. Ale na kupach tež eksistuja tři druhe rěčne swójby, a to Kropušćina, Gratikowe reče a Dorugowe rěče. Kropušćina so w juhozapadnych regionach kupow rěča. Gratikowe rěče, a to Gratukšćina a Gratewšćina, so w juhowuchodnych regionach rěča. A z Dorugowych rěčow jenož wosta Dorugšćina, kotraž je susod Jožikšćiny, Tiwukšćiny, někotrych Kitakskich narěčow a Gratewšćiny.

Wosobinske nastroje
W druhich rěčach