Předłoha:Rq

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać


Dataja:Information.svg Dokumentacija
Dataja:Ambox content.png Tuta předłoha so wužiwa na 700+ stronow
Zo by wobešoł někajke mylenja a bytostne serwerne poćeženje, někajke změny buchu najprjedy testowane měli w hrajkanišću předłohi abo na podstronje za testy, abo we twojim wužiwarskim rumje. Testowane změny so móžeja potom buchu přidate w jenož jedne wobdźěłanje do tuteje předłohi. Jako lubosćiwosć za druhich wužiwarjow, diskutuj prošu někajku změnu na diskusijnej stronje prjedyž je zatwarił.

Přikład

Nałožowanje předłoha z parametra {{rq|iwiki|cat|img|zarodk|sources|style|NPOV|translate|OR|check}}

přinjesć:Jeli pisaš wopačne parametry, potom {{rq}} informuje će wo tym. Na přikład. {{rq|wopačny|iwiki|wikifěruj|zarodk|wopačne}}

přinjesć:Parametry a jednotliwe předłohi

Tež eksistuja předłohi, kotrež maja dźěl funkcionalnosće. Jeli w špalće je ?, hišće njeje jednotliwa předłoha.

Kedźbu, zo maksimalnje 15 parametrow su w samsnym času wužiwajomne. Tute parametry móžeja ze sćěhowaceje lisćiny ale tež z lisćiny zarodkowych parametrow pochadźeć.

Tudyši parameter Jednotliwa předłoha Što {{rq}} z parametrom wróći Kategorije a komentary
aktualizuj {{Aktualizuj}}
 • Aktualizuj najwažniše fakty nastawka
Wikipedija:Nastawki, kotrež so dyrbja aktualizować
cat {{Faluje kategorija}} Wikipedija:Nastawk bjez kategorijow
check {{Přepruwuj wěrnosć}} Wikipedija:Nastawki, kotrychž wěrnosć je dwělomna
cleanup {{Předźěłuj napohlad}}

{{Porjedź napohlad}}

Wikipedija:Nastawki, kotrychž napohlad njeje optimalny
coord {{Faluja koordinaty}}
 • Tutón nastawk nima koordinaty
Wikipedija:Nastawki bjez koordinatow
doc {{Faluje dokumentacija}} Předłoha:Rq/doc Wikipedija:Nastawki bjez dokumentacije
hesło {{Wopačne hesło}}
{{Hesło}}
Nastawki z wopačnymi hesłami
img {{No image}} Wikipedija:Nastawki bjez wobraza
info(P) {{Faluje infokašćik}} Wikipedija:Nastawki bjez infokašćika
P Za biologiske klasifikacije wužiwaj prošu parameter taxobox.
iwiki {{No iwiki}} Wikipedija:Nastawki bjez interwiki
iwiki-zmylk {{Zmylkowe iwiki}} Nastawki ze zmylkatymi iwiki
Wužiwaj prošu tutón parameter jenož, jeli tam su wopačne mjezyrěčne wotkazy, ale nic, jeli faluje tajke wotkazy.
linkless {{Bjezwotkazowy}}
 • Tutón nastawk nima wotkaz(y) do druheho nastawka
Wikipedija:Nastawki bjez wotkaza ke druhemu nastawkej
njerozumliwy {{Njerozumliwy}}
 • Tutón nastawk je cyle abo zdźěla njerozumliwje formulowany
Njerozumliwy nastawk
NPOV {{Neutralita}} Wikipedija:Nastawki bjez NPOV
OR {{Swójska teorija}}
 • Wotstroń swójske teorije z nastawka.
Wikipedija:Nastawki z OR
sady {{Cyłe sady}}
 • Formuluj sady město hromadźenja słowow abo lisćiny
Wikipedija:Nastawki, kotrež so dyrbja formulować do sadow
sources
Žórła
{{Žórło}}N

{{Žórło2}}W

 • Namakaj a dodaj žórła, kotrež tekst potwjerdźeja
N(za nastawk)

W(za wotrězk) Wikipedija:Nastawki bjez žórłoweho podaća

zarodk {{zarodk}}S Zarodk
Shlej tež do slědowaceje tabele wo detailowych předłohach
style {{Polěpšće}} Wikipedija:Nastawki kiž dyrbja so rěčnje předźěłać
taxobox {{Faluje taksonkašćik}} Wikipedija:Biologiske nastawki bjez infokašćika
translate {{Přełožić}} Wikipedija:Přełožić
wikify {{Wikificěruj}}
 • Tutón nastawk hišće so dyrbi wikificěrować
Wikipedija:Wikificěrować

Hlej tež wšě eksistowace podnastawki.

Wuzamkowanje kategorije

Jeli chcu wotwobroćić kategorije, kotrež kóždy parameter předłohi doda, móžeš jich z pomocu parametra Předłoha:Cn wuzamkować, přidajo jemu njeprózdnu hódnosć. Na př., tak:

{{rq|iwiki|nocat=1}}Kak so wužiwa předłoha?

 • Njewužiwaj předłohu, jeli bu jenož jednotliwy njedostatk markowany měł! Wužiwaj w tutym padźe lěpje jednotliwe předłohi, kotrychž mjena namakaš w tabeli.
 • Stajej předłohu na kónc nastawka, direktnje před kategorijemi a mjezyrěčnymi wotkazami. Jeli w nastawku je předłoha {{stub}} abo něšto podobne, potom stajej {{rq}} direktnje za tym.
  • Přispomnjenje: wužiwaj parameter stub (abo zarodk), jeli nastawk je jara krótki. Jeli nastawk hižo wobsahuje wjace sady, potom lěpje wuwostajej stub (abo zarodk) a stajej za tym konkretnym přinošk, na při. bio-zarodk. Hlej tež Wikipedija:Zarodk.
 • Porjad parametrow je lubowólny. Tekst so pokaza w porjedźe, w kotrymž parametry su nutř date.
  • Jeli parameter bu wjacekróć nutř daty, potom so tež wjacekróć pokaza wotpowědny tekst.

Bóle detailowe parametry hač "zarodk"

Město předłohi {{Zarodk}} abo {{rq}}-oweho parametra zarodk móžeš detailowu předłohu abo jedyn ze slědowacych parametrow wužiwać.

Tudyši parameter Jednotliwa předłoha Što {{rq}} z parametrom wróći Kategorija
bio-zarodk {{Bio-zarodk}} Předłoha:Rq/bio-zarodk Zarodk wo biologiji
biografija-zarodk {{Biografija-zarodk}} Předłoha:Rq/biografija-zarodk Zarodk wo biografiji
botanika-zarodk {{Botanika-zarodk}} Předłoha:Rq/botanika-zarodk Zarodk wo botanice
chemija-zarodk {{Chemija-zarodk}} Předłoha:Rq/chemija-zarodk Zarodk wo chemiji
esperanto-zarodk {{Esperanto-zarodk}} Předłoha:Rq/esperanto-zarodk Zarodk wo Esperantu
fyzika-zarodk {{Fyzika-zarodk}} Předłoha:Rq/fyzika-zarodk Zarodk wo fyzice
geo-zarodk {{Geo-zarodk}} Předłoha:Rq/geo-zarodk Zarodk wo geografiji
hist-zarodk {{Hist-zarodk}} Předłoha:Rq/hist-zarodk Zarodk wo historiji
hudźba-zarodk {{Hudźba-zarodk}} Předłoha:Rq/hudźba-zarodk Zarodk wo hudźbje
informatika-zarodk {{Informatika-zarodk}} Předłoha:Rq/informatika-zarodk Zarodk wo informatice
kompjuter-zarodk {{Kompjuter-zarodk}} Předłoha:Rq/kompjuter-zarodk Zarodk wo kompjuterje
linuks-zarodk {{Linuks-zarodk}} Předłoha:Rq/linuks-zarodk Zarodk wo Linuksu
mat-zarodk {{Mat-zarodk}} Předłoha:Rq/mat-zarodk Zarodk wo matematice
rěč-zarodk {{Rěč-zarodk}} Předłoha:Rq/rěč-zarodk Zarodk wo rěči
Serb-zarodk {{Serb-zarodk}} Předłoha:Rq/Serb-zarodk Zarodk wo Serbach
slědźer-zarodk {{Slědźer-zarodk}} Předłoha:Rq/slědźer-zarodk Zarodk wo slědźerju
zarodk-předłoha Zarodk předłohi

Dodawk noweje podpředłohi

Za dodawk noweje podpředłohi wo zarodku eksistuje předłoha {{Rq/zarodkowyTyp}}, kotraž so wužiwa po slědowacej šemje.

{{Rq/zarodkowyTyp
|tema=[[Biologija|biologiskej]] temje
|tema kategorije=biologiji
}}

Njezabudź dodać slědowacy tekst mjezy <noinclude></noinclude>.

Tuta předłoha je podpředłoha k předłoze {{Předłoha|Rq}}. 
Detaile su w [[Předłoha:Rq/Dokumentacija|dokumentaciji]].

Nimo toho <noinclude> dyrbi runje (w samsnej linku) po informaciskim teksće slědować.

Techniske wobmjezowanja

 • Předłoha měła na kóncu nastawka stać, zo njeby so čitar(ka) wottrašił(a).
 • Předłoha na kóncu awtomatisce prózdnu linku zasuwa.
 • Njemóžno wjace hač 16 parametrow runočasnje wužiwać. Ale budźeš drje lědma tak wjele trjebać Předłoha:)
 • Eksistuja tu hižo parametry, kotrež žane ekwiwalenty w ruskej wersiji nimaja. Wone maja markěrowanje (+).

Wutworjenje parametrow

Njesměš prěnjotnu předłohu změnić, zo by parametry wutworił. Zo by parameter z mjenom wutworił, na&nsbsp;př. nowy parameter, wutwor jednoru předłohu Předłoha:rq/nowy parameter a pisaj tole nutř:

 1. Hwěžku *, mjezotu a tekst, kotryž so ma při wužiwanju předłohi čitać (přidaj po móžnosću wotkazy k prawidłam a pokiwam Wikipedije)
 2. Pokazaj na kategoriju (po jednorej změnje wotkaza)

Potom móžeš newparameter jako parameter předłohu {{rq}} wužiwać. Měło wšo fungować. Nic trěbna, ale jara přata, je dokumentacija wo nowym parametrje. Přidaj tež krótke wopisanje w dokumentaciji.

Přikład

Podpředłoha Předłoha:Rq/check

{{Rq/NjedostatkowyTyp
|tekst=Přepruwuj [[Wikipedija:Wěrnosć|wěrnosć]]
|kategorija=Nastawki, kotrychž wěrnosć je dwělomna
|nocat=Předłoha:Rq/check
}}<noinclude>
Tuta předłoha je podpředłoha k předłoze {{Předłoha|Rq}}. 
Detaile su w [[Předłoha:Rq/Dokumentacija|dokumentaciji]].
</noinclude>

Pokiw: Wužiwaj prošu podpředłohu {{Rq/NjedostatkowyTyp}} po hornim přikładźe. Nimo toho při parametrje nocat dyrbi mjeno podpředłohi stać, zo by podpředłoha so w potrjechenej kategoriji njepokazała.

Wosobinske formatowanje

Jeli tebi njespodoba formatowanje předłohi, móžeš ju přez swójsku dataju monobook.css změnić.

Na př. móžeš pozadk změnić.

#rq table {background:#F9F9F9 !important;}

Ale tež móžeš formatować titulowu linku, kotraž wobsahuje tekst "Tutón nastawk njewotpowěduje standardam wikipedije. Tu móhło so slědowace polěpšić:". Slědowace formaty změnja pozadk a dodadźa kromowu liniju wokoło nadpisa.

#rqtitle {background:#f9fff9 !important;border:1px dotted gray !important;}

Jeli chceš lisćiny formatować, móžeš po přikładźe. To změni symbol před wšěmi dypkami lisćiny.

#rqcontent li {list-style-type:circle !important;} 

Přikładaj za stile

Nětko eksistujetej dwaj stilaj ze CSS-formatami:

Móžeš je do twojeje css-dataje přidawać, jako na přikład

@import "http://hsb.wikipedia.org/w/index.php?title=Wu%C5%BEiwar:Tlustulimu/rq1.css&action=raw&ctype=text/css";
na spočatku monobook.css-dataje wužiwarja Tlustulimu.

Kedźbu, jeli njewužiwaš jednu z mjenowaneju datajow, to so "tooltip" předłohi Rq a kompletna lisćina njedostatkow pokazatej. Nimo toho před tym mjenowany kode dyrbi na spočatku css-dataje stać, dokelž hewak css-dataja njeje po css-normach.

Skedźbnjenje

Originalna ideja předłohi přisteji wužiwarjej George Shuklin w ruskej Wikipediji.

KategorijaJeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Wosobinske nastroje
W druhich rěčach