Předłoha:Wjacore wobrazy

z Kitakija

Dźi do: Nawigacija, Pytać
Dataja:Information.svg Dokumentacija

Wobsah

Tuta předłoha wutwori kašćik z dwěmaj hač pjeć wobrazami, kotrež su aranžowane wertikalnje abo horicontalnje z wopisami za cyły kašćik a/abo za wšě wobrazy.

Wužiće

 • połoženje normalnje je "center"
 • směr normalnje je "horicontalny" (druha móžna hódnota: wertikalny)
 • hłownaLinka_połoženje normalnje je "center"
 • spódnjaLinka_połoženje normalnje je "left"
 • wobraz1 je mjeno prěnjeho wobraza. Podobny je wobraz2 atd.
 • šěrokosć1 je šěrokosć prěnjeho wobraza. Podobny je šěrokosć2 atd.
 • alt1 je alt-tekst za prěni wobraz. Podobny je alt2 atd.
 • wopis1 je wopis prěnjeho wobraza. Podobny je wopis2 atd.
 • wotkaz1 je titul strony, na kotruž wobraz wotkazuje. Podobny je wotkaz2 atd. Jeli njeje definowany, wobraz wotkazuje na swoju zwučenu wopisnu stronu. Jeli je definowany na prózdnu hódnotu, wobraz njewotkazuje nihdźe; to by wužiwać měło za jenož dekoratiwne wobrazy jako po WP:ALT.
  Kedźbu: Jeli wobraz je pod swobodnej licency kaž GFDL abo CC licenca, njewužiwaj tutón parameter, dokelž prawidło tuteje licency žada licencu, abo wotkaz na nju, so z wobrazom reprodukować. Wobraz dyrbi tohodla wotkazować na stronu wobraza. "Public domain"-wobrazy njejsu subjekt tuteje restrikcije.
 • šěrokosć přepisuje šěrokosć1, šěrokosć2, šěrokosć3, šěrokosć4, a šěrokosć5. Jeli chceš, zo wšě wobrazy rozdźělnu šěrokosć maja, njewužiwaj šěrokosć parameter.
 • hłownaLinka, spódnjaLinka, wopis a pozadk su opcionalne.
{{wjacore wobrazy
 | połoženje       = left/right/center
 | směr          = horicontalny/wertikalny
 | hłownaLinka      = 
 | hłownaLinka_połoženje = left/right/center
 | hłownaLinka_pozadk   = 
 | spódnjaLinka      = 
 | spódnjaLinka_połoženje = left/right/center
 | spódnjaLinka_pozadk = 
 | šěrokosć  = 

 | wobraz1  = 
 | šěrokosć1 = 
 | alt1    =
 | wopis1   = 

 | wobraz2  = 
 | šěrokosć2 = 
 | alt2    =
 | wopis2   = 

 | wobraz3  = 
 | šěrokosć3 = 
 | alt3    =
 | wopis3   = 

 | wobraz4  = 
 | šěrokosć4 = 
 | alt4    =
 | wopis4   = 

 | wobraz5  = 
 | šěrokosć5 = 
 | alt5    =
 | wopis5   = 
}}

Přikłady

Hrajerjam so su porok wuprajili ze žołtej kartu, a pósłali z čerwjenej kartu, kotraž je druhdy kulojta.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka  = Hrajerjam so su porok wuprajili...
 | šěrokosć  = 60

 | wobraz1  = Yellow card.svg
 | alt1    = Žołta karta

 | wobraz2  = Red card.svg
 | alt2    = Čerwjena karta
}}


PNG přewidny přikład
PNG wobraz z 8-bitowym přewidnostnym layer...
...tu leži nad kašćikatym pozadkom.
{{wjacore wobrazy
 | połoženje = left
 | směr    = wertikalny
 | hłownaLinka  = [[PNG]] přewidny přikład
 | šěrokosć  = 200

 | wobraz1  = PNG transparency demonstration 1.png
 | alt1    = Barbne kóstki z běłym pozadkom
 | wopis1   = PNG wobraz...

 | wobraz2  = PNG transparency demonstration 2.png
 | alt2    = Barbne kóstki z kašćikatym pozadkom
 | wopis2   = ...tu leži...
}}


Jeli wužiwar ma wjace dyžli jedyn samsneho typa barnstar, to móže representować je z ribbons a tute cyfry zo by ličbu pokazowało.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka  = Jeli wužiwar ma...
 | šěrokosć = 60

 | wobraz1  = Ribbon numeral 2.png
 | alt1   = 2
 | wopis1  = Ličba 2

 | wobraz2  = Ribbon numeral 3.png
 | alt2   = 3
 | wopis2  = Ličba 3

 | wobraz3  = Ribbon numeral 4.png
 | alt3   = 4
 | wopis3  = Ličba 4
}}

Přikład z pozadkowej barbu

̂


{{wjacore wobrazy
 | wobraz1 =Adoxa_moschatellina_210406.jpg
 | alt1  =Zelene zelo z někotrymi małkimi žołto-běłymi kćenjemi

 | wobraz2 =Adoxa_moschatellina_210406a.jpg
 | alt2  = Tři małe běłe a žołte kćenja před zelenym łopjenowym pozadkom

 | wobraz3 =adoxa_moschatellina_blatt.jpeg
 | alt3  =Łopjena rostliny. Wone su w skupinach po třoch, kóžde z tři lapami.

 | spódnjaLinka=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'')
 | spódnjaLinka_pozadk=#BBDD99
 | pozadk=#BBDD99
 | spódnjaLinka_połoženje=center
 | šěrokosć=160
}}

Přikłady z wotkazami

Mul
骡子, luózi
Wosoł
驴子, lǘzi
Mul wotkazuje na Mul, wosoł njewotkazuje nihdźe, a pstruha wotkazuje na zwučenu wopisnu stronu wobraza.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka  = Mul wotkazuje na ''[[Mul]]'', wosoł njewotkazuje nihdźe, a pstruha wotkazuje na zwučenu wopisnu stronu wobraza.
 | połoženje   = left

 | wobraz1  = Frecklesmule.jpg
 | šěrkosć1  = 143
 | alt1   = Mul
 | wopis1 = <center>Mul</br>骡子, ''luózi''</center>
 | wotkaz1   = Mul

 | wobraz2  = Donkey 1 arp 750px.jpg
 | šěrokosć2  = 150
 | alt2   = Wosoł 
 | wopis2 = <center>Wosoł</br>驴子, lǘzi</center>
 | wotkaz2   =

 | wobraz3  = Rainbow_trout.png
 | šěrokosć3  = 91
 | alt3   = Pstruha
 | wopis3 = <center>Ryba</br>{{lang|zh|2=鱼}}, ''yú''</center>
}}


Horicontalne zaměstnjenje: přiměrjenje wysokosć wobrazow

Tutón trik njeje nuzny jeli wobaj wobrazaj matej samsne aspect ratio, hźež width dosaha
 • Rozsudźi za zhromadnu wysokosć za wobrazaj, na př. 100 pikselow.
 • Kukaj na strony kóždych wobrazow zo by zhonił dospołne rozeznaće. Na př.:
 • Za kwadratne wobrazy, wužiwaj tutu šemu zo by wutworił formulu za widthn parametry, z formy:
  • {{#expr: (dh * ow / oh) round 0}}
 • hdźež
  • dh je přata wysokosć w pikselach (100)
  • ow je originalna šěrokosć w pikselach (750 abo 300)
  • oh je originalna wysokosć w pikselach (536 abo 300)
 • Za kwadratne wobrazy, jednory zapis width na přatu wysokosć.
Wosoł, njekwadratny a originalnje 536 pikselow wysoki
Ryba, kwadratna a originalnje 300 pikselow wysoka.
Dwaj wobrazaj so z wysokosću wot 100 pikselow pokazatej.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka = Dwaj wobrazaj so z wysokosću wot 100 pikselow pokazatej.
 | align   = right

 | wobraz1  = Donkey 1 arp 750px.jpg
 | šěrokosć1  = {{#expr: (100 * 750 / 536) round 0}}
 | alt1   = Wosoł
 | wopis1 = Wosoł, njekwadratny a originalnje 536 pikselow wysoki

 | wobraz2  = Rainbow_trout.png
 | šěrokosć2  = 100
 | alt2   = Pstruha
 | wopis2 = Ryba, kwadratna a originalnje 300 pikselow wysoka.
}}


Hlej težJeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Wosobinske nastroje
W druhich rěčach